Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

A Bizottság konzultációt indít a levegőminőséggel kapcsolatos uniós szakpolitikáról

Brüsszel, 2011. június 30. – Mivel az európai polgárok csaknem 49%-a olyan területeken él, ahol még mindig nem teljesülnek a EU levegőminőségre vonatkozó célkitűzései, a levegőszennyezés az egyik legjelentősebb környezeti probléma, amellyel az uniós polgároknak szembe kell nézniük.

Az új, 2020-on is túlmutató hosszú távú célok kitűzésére irányuló, átfogó európai levegőpolitikai felülvizsgálat részeként az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít az ezzel a területtel kapcsolatos jelenlegi szakpolitikájáról. A Bizottság az elkövetkező tizenkét hétben a meglévő jogszabályi keret erős és gyenge pontjairól és végrehajtásának előrehaladásáról gyűjt észrevételeket. Az interneten keresztül folytatott konzultáció a téma átgondolására irányuló szélesebb körű folyamat része, amelynek eredményei be fognak épülni a legkésőbb 2013-ban esedékes felülvizsgálatba.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Ha visszatekintünk Európának a levegőminőség javítása terén elért eredményeire, sok mindenre büszkék lehetünk. A por okozta súlyos légszennyezéssel összefüggésbe hozott 500 000 idő előtti haláleset azonban azt mutatja, hogy nyilvánvalóan sok tennivalónk van még. Azonnal vitát kell nyitnunk a levegőminőségre vonatkozó célkitűzések következő generációjáról.”

A nyilvános konzultáció során valamennyi érdekelt fél megoszthatja véleményét a levegőminőséggel kapcsolatos uniós jogszabályok javításának legcélravezetőbb módjával kapcsolatosan. A konzultáció két részből áll: a szélesebb nyilvánosságnak szánt rövid kérdőívből és egy hosszabb szakaszból a nemzeti közigazgatási szervek, regionális vagy helyi hatóságok szakértői és munkatársai, a kutatók, vállalkozások, érdekelt felek, egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb, a levegőminőséggel kapcsolatos uniós jog végrehajtásában részt vevő csoportok részére.

Következő lépések

Ez egy széles körű konzultációs folyamat kezdete, amelyet a Bizottság 2011 januárjában vetített előre (lásd MEMO/11/31). A Bizottság folytatni fogja előkészítő munkáját, és egy újabb kör nyilvános konzultációt hajt végre, mielőtt az EU levegőpolitikájának jövőjéről legkésőbb 2013-ra bemutatja elképzeléseit.

Előzmények

Az uniós levegőpolitika hosszú múltra tekint vissza, és a környezetvédelmi politika egyik sikertörténete. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek (EKÜ) a környezet aktuális állapotáról szóló jelentése (State of the Environment Report) szerint az elmúlt húsz évben valamennyi levegőszennyező anyag kibocsátásai csökkentek. Egyes levegőszennyező anyagok kibocsátási mértéke jelentősen visszaesett: az ólomkibocsátás például megközelítőleg 90%-kal csökkent. Az ipari kibocsátással, a járművek szennyezőanyag-kibocsátásával és az üzemanyagok minőségével kapcsolatos uniós jogszabályok ebben jelentős szerepet játszottak.

Az EU levegőminősége azonban még mindig nem teljesíti a hatodik környezetvédelmi cselekvési program (6th Environmental Action Programme) célkitűzéseit, amelyben az EU vállalta, hogy biztosítja a levegő minőségének olyan szintjét, amely nem idéz elő jelentős negatív hatást, és nem jelent kockázatot az emberi egészségre és a környezetre nézve.

2008-ban az Unió népességének 45%-a még mindig a porra (PM10) vonatkozó határértékeket meghaladó területeken, 49%-a az éves NO2-határértékeket meghaladó területeken, 46%-a pedig az O3 egészségügyi célértéket meghaladó területeken lakott. Ezen felül a városi lakosság 20–30%-át érinti egy sor egyéb érték túllépése.

Az „Attitudes of European citizens towards the environment” (Az európai polgárok környezettel kapcsolatos álláspontja) elnevezésű legújabb Eurobarométer-felmérés (365) szerint a polgárok 36%-a a környezetet érintő öt legfontosabb probléma közé sorolja a levegőszennyezést, miközben 40%-uk a nagyvárosok és városok szennyezettségét nevezi meg az elsőként eszébe jutó környezeti aggályként.

További információk:

A konzultációba a következő internetcímen lehet bekapcsolódni:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

További részletek az EU levegőpolitikájáról és annak felülvizsgálatáról az alábbi internetcímeken olvashatók:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar