Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

35 miljoner euro för miljöinnovationer

Bryssel den 30 juni 2011 – Finansiering till ett värde av 35 miljoner euro för 42 miljöinnovationsprojekt som valts ut i enlighet med 2010 års ramprogram för konkurrenskraft och innovation frigörs nu, samtidigt som ansökningarna för 2011 års ansökningsomgång pågår.

Bland förra årets framgångsrika projekt kan nämnas en icke-invasiv metod för att reparera läckor i vattenrör, akustiska paneler för att dämpa järnvägsbuller genom att använda gummi från gamla däck, biologiskt nedbrytningsbara innepaneler som kan minska flygplanens vikt med 15 %, en jäsningsprocess som möjliggör koldioxidåtervinning i bryggerier och ett prefabricerat hussystem som är gjort av lokala förnybara material (trä och halm).

Dessa 42 projekt omfattar ett stort antal miljöinnovationer som har en sak gemensamt: de bidrar alla till att skydda vår värdefulla miljö samtidigt som de stärker Europas konkurrenskraft.

Dessa miljöinnovationer är en källa till mycket inspiration. De är exempel på ett mer miljövänligt, men ändå mycket framgångsrikt, sätt att göra affärer på i Europa. Det gläder mig att kunna meddela att den finansiering som är tillgänglig för 2011 uppgår till 38 miljoner euro – vilket innebär en ökning med 3 miljoner euro jämfört med förra året – men det är fortfarande mindre än det ökade behovet”, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Under ansökningsomgången 2010 lämnades 287 förslag in, vilket är en ökning med 42 % jämfört med 2009. Cirka 66 % av både deltagarna och stödmottagarna kommer från små och medelstora företag.

Miljöinnovationsfinansieringen i enlighet med ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation är utformad för att stödja nya produkter, tjänster och processer som förbrukar färre naturresurser och producerar mindre avfall, utsläpp och föroreningar.

Ansökningar för de 38 miljoner euro som är tillgängliga i enlighet med 2011 års ansökningsomgång välkomnas inom det prioriterade området uthållig vattenhushållning, materialåtervinning, hållbara byggnader, livsmedels- och dryckesvaruindustrin samt miljövänliga företag. Ansökningsomgången är öppen till den 8 september 2011. Europeiskt mervärde är ett krav.

Bakgrund

Som huvudbidragare till handlingsplanen för miljöteknik är miljöinnovationer det miljövänliga inslaget i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Dess totala budget uppgår till 200 miljoner euro för perioden 20082013.

I miljöinnovationsprojekten deltar många små och medelstora företag, varav de flesta aldrig tidigare har fått EU-bidrag.

Ytterligare information:

En förteckning av de 42 projekt som valts för finansiering i enlighet med 2010 års ansökningsomgång och en analys av förslagen:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Information om 2011 års ansökningsomgång och om hur ansökningen går till:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Ytterligare information om miljöinnovation i enlighet med ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+3222950668)


Side Bar