Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Na voljo bo 35 milijonov EUR za ekoinovacije

Bruselj, 30. junija 2011 – Kmalu bo na voljo 35 milijonov EUR za 42 ekoinovacijskih projektov, izbranih v okviru programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP) iz leta 2010, saj se trenutno sprejemajo prijave na razpis za zbiranje ponudb za leto 2011.

Med lanske uspešne ponudnike se uvrščajo neinvazivna metoda popravljanja puščajočih pip, zvočne stene iz gume starih pnevmatik za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo vlaki, biorazgradljive notranje stene letala, ki lahko njegovo težo zmanjšajo za 15 %, postopek fermentacije v pivovarnah, ki omogoča zbiranje nastajajočega CO2, in predpripravljen sistem gradnje hiš, pri katerem se uporabljajo lokalno pridobljeni obnovljivi materiali (les in slama).

Navedenih 42 projektov zajema vrsto okoljskih inovacij, ki jim je skupna ena stvar: vsi prispevajo k varstvu našega neprecenljivega okolja in hkrati krepijo konkurenčnost Evrope.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je o novih projektih dejal: Te ekoinovacije nam dajejo močan navdih. Kažejo na poslovanje v Evropi, ki je prijaznejše okolju, pa vseeno zelo uspešno. In veseli me, da bo za leto 2011 na voljo 38 milijonov EUR, kar je tri milijone več kot lani, čeprav sredstva še vedno ne zadoščajo za zadovoljitev naraščajočega povpraševanja.“

Na razpis za leto 2010 je prispelo 287 predlogov, kar je 42 % več kot leta 2009. Približno 66 % udeležencev in upravičencev je malih in srednjih podjetij (MSP).

Sredstva za ekoinovacije v okviru CIP so namenjena podpori novih proizvodov, storitev in postopkov, za katere se porabi manj naravnih virov in ki ustvarjajo manj odpadkov, emisij in onesnaževal.

Za 38 milijonov EUR, ki so na voljo v okviru razpisa za zbiranje ponudb, se poleg projektov na področjih recikliranja materialov, trajnostne gradnje, prehranske industrije in industrije pijač ter zelenega poslovanja lahko prijavijo projekti na prednostnem področju ohranjanja vodnih virov. Razpis je odprt do 8. septembra 2011. Zahteva se evropska dodana vrednost.

Ozadje

Ekoinovacije so zelena smer programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP), ki zagotavljajo ključni prispevek k akcijskemu načrtu za okoljske tehnologije (ETAP), zanje pa je skupaj namenjenih približno 200 milijonov EUR proračunskih sredstev za obdobje 20082013.

Ekoinovacijske projekte zaznamuje velika udeležba MSP, večina katerih ni prej nikoli prejela sredstev EU.

Dodatne informacije:

Za seznam 42 projektov, ki so bili izbrani za financiranje v okviru razpisa za leto 2010, in analizo predlogov glej povezavo

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/.

Za informacije o razpisu za zbiranje ponudb in navodila za prijavo glej povezavo

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/.

Za več informacij o ekoinovacijah v okviru CIP glej povezavo

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

. Kontaktni osebi:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar