Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Na ekologické inovácie bude k dispozícii 35 miliónov EUR

Brusel, 30. júna 2011 – Na 42 projektov ekologických inovácií vybratých v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) sa vyčlenia finančné prostriedky v sume 35 miliónov EUR a teraz je možné podávať žiadosti o financovanie v rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2011.

Medzi projekty úspešných žiadateľov v minulom roku patrí neinvazívna metóda opravy netesností vodovodných potrubí; protihlukové panely na stlmenie hluku zo železnice, vyrobené z gumy zo starých pneumatík; biologicky rozložiteľné interiérové panely, ktoré dokážu znížiť hmotnosť lietadla o 15 %; proces fermentácie, ktorý umožňuje rekuperáciu CO2 v pivovaroch; a prefabrikovaný systém bývania vyrobený z obnoviteľných materiálov z miestnych zdrojov (drevo a slama).

42 projektov pokrýva širokú škálu environmentálnych inovácií, ktoré majú jednu vec spoločnú: všetky prispievajú k ochrane nášho vzácneho životného prostredia, pričom zvyšujú konkurencieschopnosť Európy.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k novým projektom uviedol: „Tieto ekologické inovácie sú významným zdrojom inšpirácie. Sú dôkazom toho, že v Európe je možné úspešne podnikať a zároveň byť šetrný k životnému prostrediu. A ja s môžem potešením oznámiť, že na rok 2011 sú k dispozícii finančné prostriedky v sume 38 miliónov EUR, teda o tri milióny viac než v minulom roku, no stále výrazne pod hranicou rastúceho dopytu“.

V rámci výzvy na predkladanie návrhov v roku 2010 bolo predložených 287 návrhov, teda o 42 % viac než v roku 2009. Približne 66 % účastníkov a príjemcov je z malých a stredných podnikov.

Financovanie ekologických inovácií v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie je určené na podporu nových výrobkov, služieb a procesov, ktoré využívajú menej prírodných zdrojov a produkujú menej odpadu, emisií a škodlivín.

Žiadosti o financovanie v celkovej sume 38 miliónov EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2011, sú popri recyklácii materiálov, udržateľných budovách, potravinárskom a nápojovom odvetví a ekologickom podnikaní vítané predovšetkým v prioritnej oblasti ochrany vody. Táto výzva je otvorená do 8. septembra 2011. Požiadavkou je pridaná hodnota z európskeho hľadiska.

Kontext

Ekologické inovácie tvoria tzv. zelený prvok rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a sú hnacou silou Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) a ich celkový rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 je približne 200 miliónov EUR.

Projekty ekologických inovácií vykazujú vysokú účasť malých a stredných podnikov, pričom väčšina z nich nikdy predtým nečerpala finančné prostriedky EÚ.

Ďalšie informácie:

Zoznam 42 projektov vybratých na financovanie v rámci výzvy v roku 2010 a analýzu návrhov je možné nájsť na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Ďalšie informácie o výzve na predkladanie návrhov na rok 2011 a spôsobe podávania žiadostí:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Ďalšie informácie o ekologických inováciách v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie sú na adrese:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar