Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

35 miljoen euro voor eco-innovatie komt op gang

Brussel, 30 juni 2011 – De financiering ter waarde van 35 miljoen euro voor 42 eco-innovatieprojecten, geselecteerd in het kader van het Programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) voor 2010, komt momenteel op gang nu de aanvragen in reactie op de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2011 binnenlopen.

Onder de goedgekeurde aanvragen van vorig jaar bevonden zich een niet-invasieve methode om lekken in drinkwaterleidingen te repareren; akoestische panelen om het geluid van spoorwegen te dempen met gebruikmaking van rubber van oude banden; biologisch afbreekbare binnenpanelen die het gewicht van een vliegtuig met 15% kunnen verminderen; een gistingsproces dat CO2-terugwinning in brouwerijen mogelijk maakt en een systeem voor geprefabriceerde woningbouw met duurzame materialen van lokale oorsprong (hout en stro).

De 42 projecten bestrijken een breed scala aan milieu-innovaties met één gemeenschappelijk kenmerk: zij dragen allemaal bij aan de bescherming van ons waardevolle milieu terwijl ze het concurrentievermogen van Europa aanscherpen.

In een toelichting op de nieuwe projecten verklaarde Janez Potočnik, Europees commissaris voor Milieu: "Deze eco-innovaties zijn een grote bron van inspiratie. Zij laten een milieuvriendelijkere maar zeer succesvolle manier zien om zaken te doen in Europa. En ik ben zeer verheugd te kunnen zeggen dat de beschikbare middelen voor 2011 38 miljoen euro bedragen. Dat is een verhoging met 3 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar maar nog steeds ver onder de toenemende vraag.

Na de oproep van 2010 zijn zo´n 287 voorstellen ingediend, een verhoging met 42% ten opzichte van 2009. Om en nabij 66% van zowel deelnemers als begunstigden is afkomstig van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De CIP eco-innovatiemiddelen zijn bedoeld om nieuwe producten, diensten en processen te ondersteunen waarbij minder natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt en minder afval, emissies en milieuverontreinigde stoffen worden geproduceerd.

Aanvragen voor de beschikbare 38 miljoen euro in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen van 2011 zijn welkom, in de eerste plaats op het gebied van waterbehoud en daarnaast ook met betrekking tot recycling van materialen, duurzame gebouwen, de levensmiddelen- en drankindustrie en groen ondernemerschap. De indieningstermijn verstrijkt op 8 september 2011. Europese meerwaarde is een vereiste.

Achtergrond

Door haar cruciale bijdrage aan het Actieplan voor milieutechnologie (Environmental Technologies Action Plan, ETAP) is eco-innovatie de “groene draad” van het Programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). Hiervoor is in totaal ongeveer 200 miljoen euro uitgetrokken voor de periode 2008-2013.

Eco-innovatieprojecten kenmerken zich door een hoge participatie van het MKB, waarbij de meeste bedrijven nooit eerder EU-financiering hebben ontvangen.

Voor meer informatie:

Zie voor een lijst met de 42 projecten die in het kader van de oproep van 2010 voor financiering in aanmerking zijn gekomen en voor een analyse van de voorstellen:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Zie voor meer informatie over de oproep voor het indienen van aanvragen voor 2011 en de aanvraagprocedure:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Ga voor meer informatie over CIP eco-innovatie naar:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Contactpersonen :

Joe Hennon (+32-2) 295.35.93

Monica Westeren (+32-2) 295.06.68


Side Bar