Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ekoinovācijām piešķirti 35 miljoni eiro

Brisele, 2011. gada 30. jūnijs. Finansējums 35 miljonu eiro vērtībā tagad ir pieejams 42 ekoinovāciju projektiem, kas 2010. gadā atlasīti saskaņā ar Konkurētspējas un inovāciju programmu (CIP), kamēr turpinās pieteikumu iesniegšana saistībā ar 2011. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Pagājušā gada veiksmīgākie projektu pieteikumi ietver neinvazīvu metodi bojājumu labošanai ūdens caurulēs; akustiskus paneļus dzelzceļa satiksmes radītā trokšņa mazināšanai, izmantojot gumiju no vecām riepām, bioloģiski noārdāmus sienas paneļus, kas ļauj samazināt lidmašīnas svaru par 15 %, fermentācijas procesu, kas uzlabo CO2 rekuperāciju alusdarītavās, un saliekamas būvkonstrukcijas, kas izgatavotas no vietējiem atjaunojamo resursu izejmateriāliem (koka un salmiem).

42 projekti aptver dažādas inovācijas vides jomā, un tiem ir viens kopīgais: tie visi palīdz aizsargāt mūsu vērtīgo vidi, vienlaikus palielinot Eiropas konkurētspēju.

Komentējot jaunos projektus, Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Šīs ekoinovācijas ir lielisks iedvesmas avots. Tās apliecina, ka uzņēmējdarbību Eiropā var veikt ne tikai videi draudzīgākā, bet arī ļoti veiksmīgā veidā. Priecājos paziņot, ka 2011. gadā pieejamais finansējums ir 38 miljoni eiro, un tas ir par trim miljoniem eiro vairāk nekā pagājušajā gadā, lai gan joprojām nepietiekams salīdzinājumā ar pieaugošo pieteikumu skaitu.”

2010. gadā tika iesniegti aptuveni 287 pieteikumi, un tas ir par 42 % vairāk nekā 2009. gadā. Aptuveni 66 % dalībnieku un saņēmēju ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU).

CIP finansējums ekoinovāciju jomā ir paredzēts, lai atbalstītu jaunus produktus, pakalpojumus un procesus, kas izmanto mazāk dabas resursu un rada mazāk atkritumu, emisiju un piesārņojuma.

Saistībā ar 38 miljonu eiro finansējumu, kas pieejams atbilstoši 2011. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, papildus pieteikumiem materiālu otrreizējās pārstrādes, ilgtspējīgas būvniecības, pārtikas un dzērienu ražošanas un “zaļās” uzņēmējdarbības jomā tiek gaidīti pieteikumi ūdens aizsardzības jomā, kas ir noteikta par prioritāti. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 8. septembris. Obligāta prasība ir Eiropas pievienotā vērtība.

Pamatinformācija

Ekoinovācijas ir Vides tehnoloģiju rīcības plāna (ETAP) galvenais elements un Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas (CIP) “zaļais virziens”, un tām piešķirtais kopējais budžets 2008.–2013. gada periodā ir aptuveni 200 miljoni eiro.

Ekoinovāciju projektiem ir raksturīga plaša MVU iesaistīšanās, no kuriem liela daļa ES finansējumu iepriekš nav saņēmuši.

Papildinformācija

Sarakstu, kurā iekļauti 42 projekti, kas atlasīti finansējuma saņemšanai saskaņā ar 2010. gada uzaicinājumu, un priekšlikumu analīzi skatīt:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Informāciju par 2011. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un to, kā pieteikties, skatīt:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Sīkāka informācija par CIP ekoinovācijām pieejama:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar