Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Ekologinių inovacijų projektams skiriami 35 mln. EUR

Briuselis, 2011 m. birželio 30 d. Šiuo metu pagal 2011 m. kvietimą teikti paraiškas teikiami pasiūlymai, o 42 ekologinių inovacijų projektams, atrinktiems pagal 2010 m. Konkurencingumo ir inovacijų programą (KIP), jau greitai bus skirtas 35 mln. EUR finansavimas.

Tarp praeitais metais pateiktų pasiūlymų, kuriems skiriamas finansavimas, – neinvazinis nutekamųjų vamzdžių nuotėkių šalinimo metodas, garso izoliacijos plokštės geležinkelių triukšmui slopinti naudojant dėvėtų padangų gumą, biologiškai skaidžios vidaus apdailos plokštės, kurias naudojant orlaivio svoris sumažėtų 15 %, fermentacijos procesas, per kurį alaus daryklose būtų galima surinkti anglies dioksidą, ir iš vietoje gaunamų atsinaujinančių žaliavų (medienos ir šiaudų) pagaminti surenkamieji statiniai.

42 projektai apima pačias įvairiausias naujoves aplinkos srityje, bet juos sieja tai, kad jie visi padeda saugoti mums brangią aplinką ir kartu didinti Europos konkurencinį pranašumą.

Kalbėdamas apie naujus projektus, už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šie ekologinių inovacijų projektai – tikras įkvėpimo šaltinis. Jie rodo, kad verslą Europoje galima plėtoti ekologiškiau ir kartu labai sėkmingai. Todėl džiaugiuosi, kad 2011 m. jiems skiriamas 38 mln. EUR finansavimas, t. y. trimis milijonais daugiau nei praeitais metais, tačiau jo vis tiek neužtenka didėjančiai paklausai patenkinti.“

Pagal 2010 m. kvietimą teikti paraiškas pateikti 287 pasiūlymai – 42 % daugiau nei 2009 m. Apie 66 % dalyvių ir paramos gavėjų yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ).

KIP ekologinių inovacijų fondai remia naujus produktus, paslaugas ir procesus, kuriems naudojama mažiau gamtos išteklių, kartu sudarant mažiau atliekų, išmetalų ir teršalų.

Pagal 2011 m. kvietimą teikti paraiškas, pagal kurį skiriama 38 mln. EUR suma, laukiama pasiūlymų pirmiausia vandens apsaugos, taip pat medžiagų antrinio perdirbimo, tvarių statinių, maisto ir gėrimų pramonės ir ekologiškų įmonių srityse. Kvietimas galioja iki 2011 m. rugsėjo 8 d. Vienas iš reikalavimų – kurti Europos pridėtinę vertę.

Pagrindiniai faktai

Ekologinių inovacijų programa yra svarbi Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano dalis ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos ekologinė atšaka, kuriai 2008–2013 m. iš viso skiriama apie 200 mln. EUR.

Ekologinių inovacijų projektuose aktyviai dalyvauja MVĮ, daugelis kurių anksčiau niekada nėra gavusios ES finansavimo.

Daugiau informacijos

42 projektų, kuriems pagal 2010 m. kvietimą teikti paraiškas bus skirtas finansavimas, sąrašą ir pasiūlymų analizę galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Informaciją apie 2011 m. kvietimą teikti paraiškas ir paraiškų teikimo tvarką galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Daugiau informacijos apie KIP ekologinių inovacijų programą

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar