Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ekoinnovaatioille 35 miljoonaa euroa

Bryssel, 30.6.2011 – Kilpailukykyä ja innovointia edistävästä CIP-ohjelmasta vuodelle 2010 varattu yhteensä 35 miljoonan euron rahoitus 42 ekoinnovaatiohankkeelle on nyt jaossa. Rahoitus vuodeksi 2011 on nyt haettavissa.

Viime vuonna rahoitusta saivat muun muassa vesiputkien vuotojen säästävä korjausmenetelmä, junaliikenteen melua vähentävät vanhoista autonrenkaista valmistetut akustiikkapaneelit, lentokoneen painoa jopa 15 prosentilla alentavat sisäpaneelit, jotka ovat myös biohajoavia, käymisprosessi, joka mahdollistaa hiilidioksidin talteenoton panimoissa ja tehdasvalmisteiset sekä paikallisista uusiutuvista materiaaleista (puu ja olki) valmistetut asuinrakennukset.

Näissä 42 hankkeessa on hyödynnetty useita ympäristöinnovaatioita, joilla on yksi yhteinen tekijä: ne kaikki auttavat suojelemaan elintärkeää ympäristöämme ja parantavat Euroopan kilpailuasemaa.

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik totesi hankkeista, että "nämä ekoinnovaatiot ovat huomattavan inspiroivia. Ne ovat näyte ympäristöä kunnioittavammasta mutta erittäin menestyvästä eurooppalaisesta liiketoiminnasta. Olen iloinen voidessani sanoa, että vuodeksi 2011 on varattu 38 miljoonaa euroa rahoitusta eli kolme miljoonaa viime vuotta enemmän. Kysyntää olisi kuitenkin vieläkin enemmän.”

Vuoden 2010 tukikierroksen yhteydessä toimitettiin 287 hanke-ehdotusta, eli 42 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Noin 66 prosenttia osallistujista ja tuensaajista on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

CIP-ohjelman ekoinnovointirahoituksella halutaan tukea uusia tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja, tuottavat vähemmän jätettä ja aiheuttavat vähemmän päästöjä ja epäpuhtauksia.

Vuodeksi 2011 ehdotuspyynnöille varattua 38 miljoonan euron rahoitusta varten voi toimittaa hakemuksia ensisijaisesti vesiensuojelun ja veden käytön tehostamisen alalla. Lisäksi voi toimittaa materiaalien kierrätykseen, kestäviin rakennuksiin, elintarvike- ja juomateollisuuteen ja vihreään liiketoimintaan liittyviä hakemuksia. Hakemuksia otetaan vastaan 8. syyskuuta 2011 saakka. Edellytyksenä on, että hanke tarjoaa eurooppalaista lisäarvoa.

Tausta

Ekoinnovointi on ympäristöteknologioita koskevan toimintasuunnitelman (ETAP) keskeinen osa ja kilpailukykyä ja innovointia koskevan puiteohjelman (CIP) ympäristöosa. Sille on kaudella 2008–2013 varattu rahoitusta yhteensä 200 miljoonaa euroa.

Ekoinnovaatiohankkeisiin osallistuu paljon pk-yrityksiä, joista useimmat eivät ole aikaisemmin saaneet EU-rahoitusta.

Lisätietoja:

Luettelo vuoden 2010 rahoitusta saaneista 42 hankkeesta ja ehdotuksista tehty analyysi on verkkosivulla

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Tietoja vuoden 2011 ehdotuspyynnöstä ja hakuohjeet ovat verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Lisätietoja CIP-ekoinnovaatioista verkkosivulla

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar