Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

35 miljonit eurot ökoinnovatsiooni toetuseks

Brüssel, 30. juuni 2011 – Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raames käivitatud projektikonkursil valiti välja 43 ökoinnovatsiooniprojekti, mille toetamiseks on eraldatud 35 miljonit eurot. Praegu võetakse vastu taotlusi 2011. aasta projektikonkursil osalemiseks.

Möödunud aastal esitatud taotluste alusel toetatakse projekte, mis muu hulgas hõlmavad veetorulekete kõrvaldamist mitteinvasiivse meetodi abil; vanadest rehvidest valmistatud akustiliste paneelide tootmist rongide tekitatud müra summutamiseks, õhusõiduki kaalu 15 % võrra vähendavate biolagunevate sisepaneelide valmistamist, käärimisprotsessi, mis võimaldab eraldada pruulikodades tekkivat süsinikdioksiidi, ning kohaliku päritoluga taaskasutatavatest materjalidest (puit ja õled) valmistatud kokkupandavate elamute ehitamist.

Need 42 projekti sisaldavad mitmeid keskkonnasäästlikke uuendusi, millel on üks sarnane joon: need aitavad kaitsta keskkonda, suurendes samas Euroopa konkurentsivõimet.

Uutest projektidest rääkides märkis Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik: „Ökoinnovatsiooniprojektid on suurepärane inspiratsiooniallikas. Need näitavad, kuidas ajada Euroopas keskkonnasäästlikku ja samas väga kasulikku äri. Mul on rõõm teatada, et järgmisel aastal on ökoinnovatsioonile kavas eraldada 38 miljonit eurot, mida on kolm miljonit eurot rohkem kui käesoleval aastal, ehkki ka see summa ei suuda kaugeltki rahuldada üha kasvavat nõudlust.”

2010. aasta projektikonkursile esitati 287 taotlust, mis on 42% rohkem kui 2009. aastal. Ligikaudu 66% taotlejatest ja toetusesaajatest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd).

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames tegutsev ökoinnovatsioonifond on loodud selliste uudsete toodete, teenuste ja protsesside toetamiseks, mis kasutavad tavalisest vähem loodusressursse ning tekitavad vähem jäätmeid, heidet ja saasteaineid.

2011. aasta projektikonkursile kutsutakse osalema eelkõige vee kaitse, materjalide ringlussevõtu, keskkonnasäästlike hoonete, toiduaine- ja joogitööstuse ning keskkonnasäästliku ettevõtlusega seotud projekte. Toetusi on kavas välja maksta 38 miljoni euro ulatuses. Taotluse esitamise tähtaeg on 8. september 2011. Projekt peab tagama Euroopa jaoks lisaväärtuse.

Taust

Ökoinnovatsioon on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi keskkonnaosa, millel on oluline mõju keskkonnatehnoloogia tegevuskava tõhusale rakendamisele ja mille eelarve ajavahemikus 2008–2013 on ligikaudu 200 miljonit eurot.

Ökoinnovatsiooni projektikonkursil osaleb arvukalt VKEsid, kes ei ole varem ELilt toetust saanud.

Täiendav teave

2010. aastal toetuse saamiseks välja valitud 42 projekti loetelu ning projektikonkursi analüüs on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Teave 2011. aasta projektikonkursi ja vastava taotluse esitamise kohta on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Täiendav teave keskkonnatehnoloogia tegevuskava ökoinnovatsiooni osa kohta on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar