Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

35 εκατομμύρια ευρώ για την οικολογική καινοτομία

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2011 – Ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση 42 έργων οικολογικής καινοτομίας που έχουν επιλεχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) θα διατεθεί στο άμεσο μέλλον. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2011 είναι σε εξέλιξη.

Μεταξύ των έργων που επιλέχθηκαν το προηγούμενο έτος, συγκαταλέγονταν μια μη επεμβατική επιδιόρθωσης των αγωγών ύδατος, Ηχομονωτικές πλάκες που κατασκευάζονται με καουτσούκ το οποίο προέρχεται από παλαιά ελαστικά επίσωτρα και οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό των ηχητικών οχλήσεων από σιδηροδρομικούς συρμούς, εσωτερικές βιοαποικοδομήσιμες πλάκες που επιτρέπουν τη μείωση κατά 15% του βάρους των αεροσκαφών, μια διαδικασία ζύμωσης που επιτρέπει την ανάκτηση του διοξειδίου του άνθρακα στις ζυθοποιίες και ένα σύστημα προκατασκευασμένων οικιστικών μονάδων από επιτόπιας παραγωγής ανανεώσιμα υλικά (ξυλεία και άχυρα).

Τα 42 έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών καινοτομιών που έχουν το εξής κοινό στοιχείο: συμβάλλουν όλα στην προστασία του πολύτιμου περιβάλλοντός μας ενώ παράλληλα βελτιώνουν περαιτέρω το ανταγωνιστικό προβάδισμα της Ευρώπης.

Σχολιάζοντας τα νέα έργα ο ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Οι συγκεκριμένες οικολογικές καινοτομίες αποτελούν σοβαρότατη πηγή έμπνευσης Αντιπροσωπεύουν μάλιστα έναν φιλικότερο προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Βρίσκομαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η αντίστοιχη χρηματοδότηση για το 2011 θα ανέλθει σε 38 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά τρία εκατομμύρια συγκριτικά προς το προηγούμενο έτος αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερη του συνεχώς αυξανόμενου επιπέδου της ζήτησης».

Περίπου 287 προτάσεις υποβλήθηκαν συνεπεία της πρόσκλησης που είχε δημοσιευθεί το 2010. Πρόκειται για αύξηση κατά 42% σε σύγκριση με το 2009. Περίπου 66% των συμμετεχόντων και των δικαιούχων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τα κονδύλια για την οικολογική καινοτομία που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία αποσκοπούν στην στήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών που είναι οικονομικές ως προς τους φυσικούς πόρους ενώ παράλληλα παράγουν λιγότερα απόβλητα, εκπομπές και ρύπους.

Οι αιτήσεις για τα 38 εκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σχετικά με το 2011 πρέπει να αφορούν κατά προτεραιότητα τον τομέα της διατήρησης του ύδατος, καθώς και την ανακύκλωση των υλικών, τα αειφόρα κτίσματα, τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών καθώς και τις πράσινες (οικολογικές) επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προτάσεις να εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιστορικό

Δεδομένου ότι διαδραματίζει καθοριστικής σημασίας ρόλο στο σχέδιο δράσης υπέρ των οικολογικών τεχνολογιών, η οικολογική καινοτομία είναι η πράσινη πτυχή του προγράμματος πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2008-2013.

Τα έργα για την οικολογική καινοτομία χαρακτηρίζει η έντονη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα ουδέποτε κατά το παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί καθοιονδήποτε τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για να συμβουλευθείτε τον κατάλογο των 42 έργων που έχουν επιλεγεί για να λάβουν χρηματοδότηση βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2010 καθώς και ανάλυση των αντιστοίχων προτάσεων βλ.:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2011 καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις βλ.:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα οικολογικής καινοτομίας CIP, βλ.:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar