Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Der tages 35 mio. EUR i brug til miljøinnovation

Bruxelles, den 30. juni 2011 – Støtte til en værdi af 35 mio. EUR til 42 miljøinnovationsprojekter, der blev udvalgt under 2010-programmet for konkurrenceevne og innovation, tages nu i brug, medens 2011-indkaldelsen af forslag er i gang.

Sidste års udvalgte ansøgninger omfatter en ikke-invasiv metode til at reparere læk i vandrør; lyddæmpende plader fremstillet af gamle dæk til at dæmpe støj fra jernbaner; bionedbrydelige vægbeklædninger, der kan reducere et flys vægt med 15 %; en gæringsproces med CO2-genvinding i bryggerier og præfabrikerede boliger fremstillet med lokale vedvarende materialer (træ og strå).

De 42 projekter dækker en bred vifte af miljøinnovationer, der har ét til fælles: de bidrager alle til at beskytte vores værdifulde miljø, samtidig med at de øger Europas konkurrenceevne.

Janez Potočnik, kommissionsmedlem med ansvar for miljø, havde følgende kommentarer til de nye projekter: "Disse miljøinnovationer er en fantastisk inspirationskilde. De viser en mere miljøvenlig, men samtidig yderst effektiv, måde at drive forretning på i Europa. Det fryder mig at kunne sige, at de for 2011 afsatte midler andrager 38 mio. EUR – en stigning på 3 mio. EUR i forhold til sidste år – men det er stadig langt mindre end stigningen i efterspørgslen."

Der blev indgivet 287 forslag i forbindelse med 2010-indkaldelsen, en stigning på 42 % sammenlignet med 2009. Omkring 66 % af både deltagere og støttemodtagere kommer fra små og mellemstore virksomheder (smv'er).

Midlerne fra miljøinnovationsprogrammet skal støtte nye produkter, tjenesteydelser og processer, der anvender færre naturressourcer og producerer mindre affald og færre emissioner og forurenende stoffer.

Der opfordres i 2011-indkaldelsen om de 38 mio. EUR til ansøgninger inden for bevaring af vandressourcerne, materialegenvinding, bæredygtige bygninger, føde- og drikkevareindustrien samt miljøvenlig virksomhedsdrift. Indkaldelsen er åben indtil den 8. september 2011. Europæisk værditilvækst er en forudsætning.

Baggrund

Som hovedbidragyder til handlingsplanen for miljøteknologi (Etap) er miljøinnovation det miljøvenlige islæt af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation; det har et samlet budget på omkring 200 mio. EUR for hele perioden 2008-2013.

Miljøinnovationsprojekter udføres i stort omfang af smv'er, hvoraf de fleste aldrig før har modtaget EU-støtte.

Yderligere oplysninger:

På følgende link er der en liste over de 42 projekter, der blev udvalgt til finansiering i 2010, samt en analyse af dem:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Oplysninger om 2011-indkaldelsen af forslag og ansøgningsprocedurer:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Yderligere oplysninger om miljøinnovationsprogrammet:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar