Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

35 милиона EUR инвестиции в нововъведения в областта на екологията са на път да реализират очакваната възвръщаемост

Брюксел, 30 юни 2011 г. — Финансирането на 42 проекта за екологични нововъведения в размер на 35 млн. EUR по Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) за 2010 г. започва да постига възвръщаемостта си, докато тече процедурата по поканата за представяне на предложения за 2011 г.

Успешните кандидатури от миналата година включват неинвазивен начин за отстраняване на течове във водопроводни тръби; акустични плоскости за изолация на шум от влакове, за чиято направа се използват стари автомобилни гуми; биоразградими вътрешни плоскости, които могат да намалят теглото на самолета с до 15 %; ферментационен процес в пивоварните, който позволява улавянето на CO2, и система за сглобяеми къщи от готови елементи, произведени от възобновяеми материали с местен произход (дърво и слама).

Тези 42 проекта покриват широка палитра екологични нововъведения, които имат нещо общо: те помагат за защитата на нашата околна среда, като същевременно повишават конкурентоспособността на Европа.

В коментар на новите проекти Европейският комисар по околна среда Янез Поточник каза: „Тези екологични иновации са прекрасен източник на вдъхновение. Те показват един по-екологосъобразен и същевременно много успешен начин да се прави бизнес в Европа. Радвам се, че мога да съобщя, че за 2011 г. имаме на разположение 38 милиона EUR — увеличение с три милиона в сравнение с миналата година, но все още далеч под нарастващото ниво на търсене.“

По поканата за 2010 г. бяха представени 287 предложения — ръст от 42 % в сравнение с 2009 г. Около 66 % от участниците и бенефициерите са от малки и средни предприятия (МСП).

Фондовете на ПКИ за нововъведения в сферата на екологията имат за цел да поддържат нови продукти, услуги и процеси, които изразходват по-малко природни ресурси и генерират по-малко отпадъци, емисии и замърсители.

За наличните по поканата за представяне на предложения за 2011 г. 38 милиона EUR приоритетно се разглеждат кандидатури в областта на съхранението на водата в допълнение към рециклирането на материали, устойчивото строителство, хранително-вкусовата промишленост и екологичния бизнес. Поканата е в сила до 8 септември 2011 г. Добавената стойност за Европа е задължително изискване.

Обща информация

Екологичните иновации са ключов фактор в Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР) и „зелената“ част на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и разполагат с бюджет от около 200 милиона EUR за периода 2008—2013 г.

В проектите за екологични иновации участват много малки и средни предприятия, повечето от които не са получавали финансиране от ЕС преди.

Допълнителна информация:

За списък на избраните за финансиране 42 проекта по поканата за 2010 г. и анализ на предложенията вж:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

За информация за поканата за представяне на предложения за 2011 г. и начина за кандидатстване вж:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

За повече информация за екологичните иновации по ПКИ посетете:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

За контакт:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar