Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie - Persbericht

Steunmaatregel van de Staten – België: Financiering van OSE-tests op runderen in 2003-2004 gedeeltelijk met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar

Brussel, 29 juni 2011 - De Europese Commissie heeft vandaag beslist dat de door België in de periode tussen 1 januari 2003 en 30 juni 2004 toegekende steun voor de financiering van diagnostische tests voor het opsporen van overdraagbare spongiforme encefalopathie (OSE) bij runderen niet verenigbaar was met de regels inzake staatssteun in de landbouwsector. Die steun moet van de begunstigden worden teruggevorderd. Het totale terug te vorderen bedrag bedraagt 6,6 miljoen euro (exclusief rente).

De Commissie heeft de verschillende elementen onderzocht die België heeft ingediend na de inleiding van een formele onderzoeksprocedure in 2008. Zij is tot de conclusie gekomen dat met de steun financiering is verleend voor meer dan 40 euro per test. Vóór 1 januari 2003 mocht vanwege de BSE-crisis met het oog op de bescherming van de volksgezondheid staatssteun worden verleend voor het totale bedrag van de tests. Vanaf 1 januari 2003 gold krachtens de toepasselijke regels echter een maximumsteunbedrag van 40 euro per test. Het bedrag boven die 40 euro dat België tussen 1 januari 2003 en 30 juni 2004 voor de BSE-tests heeft betaald is bijgevolg niet verenigbaar met de regels inzake staatssteun. Vanaf 1 juli 2004 bedroegen de kosten van de BSE-tests minder dan 40 euro per test en was de steun dus verenigbaar met de regels inzake staatssteun.

Achtergrond

Naar aanleiding van een klacht heeft de Commissie de door België voor de financiering van BSE-tests in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 verleende steun onderzocht. Omdat de Commissie twijfelde aan de rechtmatigheid van de financiering van die tests heeft zij een onderzoekprocedure ten aanzien van die steun ingeleid (zie IP/08/1777) om meer gegevens te verkrijgen over de door België betaalde bedragen en over het door België ingestelde systeem voor de financiering van BSE-tests.

Contactpersonen :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar