Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio tutkii valtiontukialalla tarkasti Suomen suunnitelmat muuttaa investointitukea ja nuorten viljelijöiden aloitustukea

Bryssel, 29.6.2011 – Euroopan komissio on käynnistänyt EU:n valtiontukisääntöjen mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn Suomen suunnitelmista muuttaa investointitukea ja nuorten viljelijöiden aloitustukea, joita myönnetään jo olemassa olevissa tukijärjestelmissä.

Ilmoitetussa toimenpiteessä suunnitellaan lainanottajan maksaman koron alentamista kahdesta prosentista yhteen prosenttiin vuosiksi 2011 ja 2012. Suomen viranomaisten mukaan korkoalennusta sovellettaisiin uuteen tukeen, jota myönnettäisiin nykyisissä tukijärjestelmissä. Lisäksi sitä sovellettaisiin jo myönnettyyn tukeen.

Komissio ei vastusta toimenpidettä siltä osin kuin se koskee uutta tukea, joka myönnetään Suomen tekemän ilmoituksen hyväksymisen jälkeen.

Komissio epäilee kuitenkin, voidaanko tukiehtojen muuttamista taannehtivasti (eli jo myönnetyn tuen osalta) pitää EU:n valtiontukisääntöjen mukaisena. Vaikuttaa siltä, että toimenpiteestä puuttuu tarpeellinen kannustava osatekijä, ja se voi olla toimintatukea, joka on pelkästään tarkoitettu keventämään tuensaajan taloudellista taakkaa.

Tausta

Komissio hyväksyi investointitukea ja nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevat Suomen järjestelmät vuonna 2000.

Maatilojen investointituen tarkoituksena on alentaa tuotantokustannuksia, parantaa ja suunnata uudelleen tuotantoa, parantaa laatua, suojella ja parantaa luonnonympäristöä, turvata hygieniaolosuhteiden ja eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten taso sekä monipuolistaa maatilan toimintoja.

Nuorten viljelijöiden tukea on myönnetty alkutuottajille, kun seuraavat edellytykset ovat täyttyneet: viljelijä on alle 40-vuotias, hänellä on riittävä ammattitaito ja pätevyys, hän aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavana yrittäjänä ja hän esittää maataloustoimintansa kehittämiseksi elinkeinosuunnitelman.

Jatkotoimet

Komission päätös julkaistaan kokonaisuudessaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Suomella ja muilla asianomaisilla on julkaisupäivästä kuukausi aikaa kommentoida asiaa. Tämän jälkeen komissio tekee mahdollisimman nopeasti päätöksen siitä, ovatko nämä toimenpiteet valtiontukea, ja soveltuuko mahdollinen valtiontuki sisämarkkinoille.

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar