Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija – sporočilo za medije

Državna pomoč: Komisija odobrila pomoč Republike Slovenije za zaprtje Rudnika Trbovlje-Hrastnik

Bruselj, 29. junij 2011 – Evropska komisija je na podlagi pravil o državni pomoči EU odobrila načrt Republike Slovenije o dodelitvi finančne pomoči za zaprtje Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki se nahaja v Zasavski regiji.

Komisija meni, da je načrt v skladu s Sklepom Sveta iz decembra 2010/787/EU o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (glej PRES/10/344 in IP/10/984).

Načrt Republike Slovenije obsega financiranje socialnega programa za prekvalificiranje delavcev in pomoč pri iskanju nove zaposlitve oziroma pri samozaposlitvi, ter sofinanciranje upokojitve tistih, ki se bližajo starosti za upokojitev. Rudnik Trbovlje-Hrastnik je edina enota za proizvodnjo premoga v Sloveniji. Njegovo postopno zapiranje se je začelo leta 2000. V času zapiranja, bo podjetje v povprečju imelo 260 delavcev zaposlenih v proizvodnji. Po načrtu naj bi bil rudnik zaprt konec leta 2012. Pomoč se kljub temu lahko dodeli do konca leta 2015.

Pomoč, ki jo Republika Slovenija namerava dodeliti Rudniku Trbovlje-Hrastnik je namenjena tudi pokritju stroškov, povezanih s sanacijo območja, vključno z odstranitvijo odpadne vode iz rudnika in zagotovitvijo varnosti pod zemljo.

Lastnik rudnika je podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik, ki je v celoti v lasti Republike Slovenije.

Države članice EU so se decembra 2010 strinjale, da se do leta 2018 podaljša poseben režim državnih pomoči za sektor črnega premoga, prek katerega se dodeli pomoč za zaprtje nekonkurenčnih rudnikov. Namen novega režima je olajšati prehod na splošna pravila, ki veljajo za državne pomoči in se uporabljajo v vseh sektorjih ter ne dopuščajo pomoči za tekoče poslovanje.

Program Republike Slovenije o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, faza III (2010–2014) sledi prejšnjim programom, začetim leta 2000.

Ozadje

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod št. N 175 v Registru državnih pomoči na spletni strani generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti. Nove objave odločitev o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v tedenskem e-biltenu o državni pomoči.

Kontaktni osebi :

Amelia Torres +32 22954629

Maria Madrid Pina +32 22954530


Side Bar