Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljöinformation harmoniseras inom EU: Samråd om standarder som påverkar alla

Bryssel den 29 juni 2011 – Att ordna räddningsinsatser över gränserna, förebygga miljöskador eller jämföra energiförbrukningen i olika byggnader kommer snart att gå lättare och snabbare på grund av förbättrat informationsutbyte i EU.

Genom initiativet Inspire, som står för infrastruktur för rumslig information i Europa, skapas en gemensam EU-standard för att miljöinformation ska bli snabb- och lättillgänglig. Fördelarna är många från förbättrade larm- och räddningstjänster till sundare vardagsmiljö. Gemensamma standarder leder till minskade kostnader och bättre förutsättningar för beslutsfattande på alla nivåer. Man vill nu hämta in synpunkter på om de föreslagna standarderna är lämpliga (se länk nedan).

Gemensamma standarder resulterar i att man lättare får tillgång till korrekta uppgifter i lägen då detta är av vital betydelse. Man kan undvika beklagliga händelser som exempelvis en brandkårsutryckning i södra Frankrike som försenades på grund av att man inte hade tillgång till aktuella uppgifter. Hur medlemsländerna uppfyller EU:s mål för minskad energiförbrukning kommer att bli lättare att bedöma genom Inspire: Felmarginalen kan idag vara nästan 20 %.

Hundratals experter från hela Europa har under flera år arbetat med att ta fram gemensamma definitioner inom viktiga policyområden som energi, klimatförändring, biologisk mångfald, havsmiljö och människors hälsa. Ett offentligt samråd anordnas nu om de föreslagna standarderna för att utvärdera hur de kan användas inom olika områden och i olika länder.

”Med hjälp av Inspirestandarderna kan vi förbättra miljön”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. ”Ökad ömsesidig förståelse för problemen inom EU förbättrar våra miljöinsatser. Vi hoppas på många svar.”

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap och därmed ansvarig för Gemensamma forskningscentrumet, som står för den tekniska samordningen av Inspire tillade: Inspire erbjuder en enorm kunskapsbas eftersom man har material och sakkunskap från mer än 650 offentliga och privata organisationer som samordnas av Gemensamma forskningscentrumet. Gemensamma miljödatastandarder är av stor betydelse inte bara för beslutsfattande utan även som forskningsunderlag och för att kunna lansera innovativ och hållbar teknik.

Offentligt samråd om gemensamma miljöstandarder för EU

Det offentliga samrådet, som pågår fram till den 21 oktober 2011, omfattar datauppgifter från 25 ämnesområden, däribland landtäcke, byggnader, mark, markanvändning, energi samt hälsa- och säkerhet.

Detta innebär att alla kan lämna synpunkter på de standarder som kommer att omfattas av ett EU-övergripande initiativ för att harmonisera uppgifter som rör naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsregioner, naturtyper och biotoper, arters utbredning samt energi- och mineralresurser.

Integration och analys av miljödata över gränserna, modellering och utarbetande av prognoser inom många områden kommer att bli lättare när standarderna antagits.

Det finns både ekonomiska och sociala fördelar med Inspire visar studier eftersom man kan göra snabbare och billigare miljökonsekvensutredningar samtidigt som det skapas bättre affärsmöjligheter och synergieffekter mellan offentliga förvaltningar.

INSPIRerad fram till 2020

Samrådet lanseras i samband med Inspirekonferensen som äger rum den 27 juni –1 juli 2011 i Edinburgh, Skottland. Konferensen samlar 700 representanter från den offentliga och privata sektorn för att diskutera hur Inspire under mottot ”INSPIRerad fram till 2020 – Smart och hållbar tillväxt för alla” – kan bidra till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

Bakgrund

Inspiredirektivet trädde i kraft den 15 maj 2007 och kommer att genomföras i olika steg. 2019 ska direktivet vara fullständigt genomfört. Syftet är att skapa en geografisk datainfrastruktur som gör det möjligt att dela geografisk information mellan organisationer inom den offentliga sektorn och underlätta allmänhetens tillgång till geografiska uppgifter i hela Europa.

Länk till samrådet

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Mer information

http://inspire.ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 2953593)

Monica Westeren (+32 22950668)

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar