Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Usklajene okoljske informacije v Evropi: povejte svoje mnenje o standardih, ki bodo vplivali na življenja vseh

Bruselj, 29. junija 2011 – Čezmejno reševanje, preprečevanje večje okoljske škode ali primerjanje porabe energije stavb v različnih državah bo zaradi boljše izmenjave podatkov v EU kmalu potekalo hitreje in enostavneje.

Evropska unija bo z infrastrukturo za prostorske informacije v Evropi INSPIRE oblikovala skupne standarde, s katerimi bo dostop do okoljskih informacij postal hiter in enostaven. To bo nedvomno prineslo koristi evropskim državljanom, od boljših nujnih storitev do bolj zdravega vsakodnevnega okolja. S skupnimi standardi se bodo zmanjšali stroški in izboljšala podlaga za odločanje na vseh ravneh. V tem času se zbirajo stališča o primernosti predlaganih standardov (glej povezavo spodaj).

Skupni standardi bodo izboljšali uspešnost v primerih, ko je dostop do točnih informacij bistvenega pomena. To bo pomagalo preprečevati nesrečne incidente, kot se je na primer zgodil gasilcem na jugu Francije, pri katerih je zamudo povzročilo dejstvo, da niso imeli dostopa do posodobljenih in integriranih podatkov. INSPIRE bo imela pomembno vlogo tudi pri izračunih, kako države uresničujejo cilje EU glede zmanjševanja porabe energije: danes lahko dovoljeno odstopanje znaša kar 20 %.

Več sto strokovnjakov iz vse Evrope si je več let v sodelovanju prizadevalo oblikovati skupne opredelitve na pomembnih političnih področjih, kot so energija, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost , morsko okolje in zdravje ljudi. Predlagani standardi so zdaj na voljo za javno posvetovanje in preverjanje, ali se lahko uporabljajo v različnih strokah in državah.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Standardi INSPIRE nam bodo pomagali izboljšati okolje. Bolj se v Evropi strinjamo glede tega, o čemer se pogovarjamo, bolje si lahko skupaj prizadevamo v korist okolju. Upam, da nam bo veliko ljudi zaupalo svoje mnenje.“

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn, ki je odgovorna za Skupno raziskovalno središče (JRC), odgovorno za tehnično koordinacijo INSPIRE, je dejala: Zaradi gradiva in strokovnega znanja, ki ju je dalo na voljo več kot 650 javnih in zasebnih organizacij, je INSPIRE, ki jo koordinira JRC, zbirka znanja z ogromnim potencialom. Skupni standardi za okoljske podatke so bistveni ne samo za oblikovanje politike, ampak tudi za podpiranje znanstvenih raziskav ter uvajanje inovativnih in trajnostnih tehnologij.“

Skupni standardi za evropsko okolje na voljo za javno posvetovanje

Specifikacije podatkov, ki zajemajo 25 tem, med drugim pojave na zemeljskem površju, zgradbe, tla, rabo zemljišč, energijo, zdravje in varnost, so zdaj na voljo za javno posvetovanje, ki bo potekalo do 21. oktobra 2011.

To pomeni, da lahko vsakdo izrazi svoje mnenje o standardih, ki bodo uskladili vseevropski pristop k podatkom o območjih nevarnosti naravnih nesreč, atmosferskih pogojih, meteoroloških geografskih značilnostih, oceanografskih geografskih značilnostih, morskih regijah, habitatih in biotopih, porazdelitvi vrst ter virih energije in mineralnih virih.

Standardi bodo, potem ko bodo sprejeti, olajšali čezmejno integracijo in analizo okoljskih podatkov, modeliranje in napovedovanje na številnih področjih politike.

Študije so pokazale, da so koristi INSPIRE gospodarske in družbene narave: na eni strani bo omogočila hitrejše in cenejše presoje vplivov na okolje, na drugi pa zagotovila boljše poslovne priložnosti in sinergije med javnimi upravami.

INSPIRirani do 2020

To posvetovanje se začenja v času konference INSPIRE, ki poteka v Edinburgu na Škotskem od 27. junija do 1. julija 2011. Na tem dogodku na temo „INSPIRirani do 2020 – prispevanje k pametni, trajnostni in vključujoči rasti“ 700 predstavnikov vlad in zasebnega sektorja preučuje, kako lahko INSPIRE prispeva k strateškim ciljem Evrope 2020.

Ozadje

Direktiva INSPIRE je začela veljati 15. maja 2007. Izvajala se bo po različnih stopnjah, v celoti pa jo je treba začeti izvajati do leta 2019. Njen namen je oblikovati infrastrukturo prostorskih podatkov, ki omogoča izmenjavo prostorskih informacij med organizacijami javnega sektorja in javni dostop do prostorskih informacij po Evropi.

Posvetovanje je na voljo na:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/.

Dodatne informacije so na voljo na:

http://inspire.ec.europa.eu

Kontaktne osebe :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar