Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

V ústrety harmonizovaným environmentálnym informáciám v Európe: vyjadrite sa k normám, ktoré ovplyvnia život každého z nás

Brusel, 29. jún 2011 – Zriadenie cezhraničného tiesňového záchranného systému, zamedzenie veľkým škodám na životnom prostredí alebo porovnávanie energetickej spotreby budov v rôznych krajinách bude čoskoro vďaka zlepšenému zdieľaniu údajov v EÚ rýchlejšie a jednoduchšie.

S INSPIRE – Infraštruktúrou pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve – Únia vytvára spoločnú normu s cieľom urýchliť a lepšie sprístupniť environmentálne informácie. To sa prejaví v jednoznačných prínosoch pre európskych občanov, a to od lepších záchranných služieb až po každodenné zdravšie životné prostredie. Spoločné normy pomôžu znížiť náklady a zlepšiť základy pre rozhodovanie na všetkých úrovniach. V súčasnosti sa zisťuje, aké sú názory o udržateľnosti navrhovaných noriem (pozri ďalej uvedenú webovú stránku).

Spoločné normy prispejú k lepšej miere úspešnosti v prípadoch, v ktorých je prístup k správnym informáciám nevyhnutný. To umožní zabrániť nešťastným udalostiam, ako bol požiar, pri ktorom bol potrebný zásah hasičského zboru na juhu Francúzska, ale ktorý sa kvôli nedostatku aktualizovaných a integrovaných údajov, oneskoril. INSPIRE zohrá dôležitú úlohu aj pri určovaní, ako krajiny dosahujú ciele EÚ v oblasti znižovania spotreby energie: v súčasnosti môže byť rozpätie chýb až 20 %.

Stovky odborníkov z celej Európy sa niekoľko rokov snažili dohodnúť na spoločných definíciách v oblasti dôležitých politík ako sú energia, zmena klímy, biodiverzita, morské životné prostredie a zdravie ľudí. Navrhované normy sú teraz otvorené na verejnú konzultáciu a testovanie na posúdenie ich použiteľnosti v jednotlivých disciplínach a pre jednotlivé národy.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Normy INSPIRE nám pomôžu zlepšiť životné prostredie. Čim lepšie budeme v Európe spoločne chápať, o čom hovoríme, tým lepšie môžeme spoločne pracovať v prospech životného prostredia. Dúfam, že nám veľa ľudí povie, čo si o tom myslia.“

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu a teda zodpovedná za Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré zaisťuje technickú koordináciu INSPIRE, uviedla: „S materiálom a expertízou, ktoré sprístupnilo viac ako 650 verejných a súkromných organizácií a ktoré koordinuje JRC, INSPIRE predstavuje vedomostnú základňu s nesmiernym potenciálom. Spoločné normy v oblasti environmentálnych údajov sú kľúčové nielen pre tvorbu politík, ale aj na podporu vedeckého výskumu a v konečnom dôsledku na rozšírenie inovatívnych a udržateľných technológií.“

Spoločné kritéria pre otázky európskeho životného prostredia otvorené na verejné preskúmanie

Špecifikácie údajov, ktoré zahŕňajú 25 tém vrátane pôdnej pokrývky, budov, pôdy a jej využívania, energie, zdravia a bezpečnosti sú teraz otvorené do 21. októbra na verejnú konzultáciu.

To znamená, že každý sa môže vyjadriť k normám, ktorými sa zharmonizuje celoeurópsky prístup k údajom o zónach prírodného rizika, atmosférických podmienkach, meteorologických geografických znakoch, oceanografických geografických znakoch, habitátoch a biotopoch, výskyte druhov a energetických zdrojoch a nerastoch.

Keď sa tieto normy schvália, uľahčia cezhraničnú integráciu a analýzu environmentálnych údajov, modelovanie a prognózovanie v mnohých oblastiach.

Štúdie ukázali, že prínosy INSPIRE sú hospodárske aj sociálne: popri rýchlejšom a lacnejšom posúdení vplyvu na životné prostredie INSPIRE prináša aj lepšie obchodné príležitosti a vytvára synergie medzi verejnými správami.

INŠPIRovaní stratégiou 2020

Začatie tejto konzultácie sa zhoduje s Konferenciou INSPIRE, ktorá sa koná v Edinburghu (Škótsko), od 27. júna do 1. júla 2011. Táto udalosť spojí 700 predstaviteľov vlád a verejného sektora, aby preskúmali, ako môže INSPIRE prispieť k cieľom európskej stratégie 2020 v rámci témy: „INŠPIRovaní európskou stratégiou 2020 - prispievame k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu“.

Súvislosti

Smernica INSPIRE nadobudla účinnosť 15. mája 2007 a bude sa implementovať v rôznych etapách, pričom jej úplná implementácia sa vyžaduje do roku 2019. Jej cieľom je vytvoriť infraštruktúru priestorových údajov, ktorá umožňuje zdieľanie priestorových informácii medzi organizáciami verejného sektora a uľahčuje prístup verejnosti k priestorovým informáciám v celej Európe.

Konzultácia je otvorená na webovej adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke:

http://inspire.ec.europa.eu

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar