Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Pentru armonizarea informațiilor despre mediu în Europa: exprimați-vă punctul de vedere în privința standardelor care vă vor influența viața

Bruxelles, 29 iunie 2011 – Efectuarea de intervenții transfrontaliere în caz de urgență, prevenirea unor daune importante asupra mediului sau compararea consumului de energie al clădirilor din diferite țări, în curând toate acestea vor deveni mai rapide și mai ușor de realizat grație ameliorării schimbului de date în UE.

Creând INSPIRE - Infrastructura pentru informații spațiale în Europa – Uniunea Europeană elaborează un standard comun prin care informațiile despre mediu devin accesibile mai repede și mai ușor. Aceasta va avea consecințe pozitive asupra cetățenilor europeni, de la ameliorarea serviciilor de intervenție în caz de urgență până la un mediu cotidian mai sănătos. Standardele comune vor contribui la reducerea costurilor și la îmbunătățirea bazelor procesului decizional la toate nivelurile. În prezent, se dorește colectarea opiniilor în privința adecvării standardelor propuse (a se vedea linkul de mai jos).

Standardele comune vor contribui la ameliorarea ratelor de succes atunci când este esențial accesul la informații corecte și vor ajuta la prevenirea incidentelor nefericite, precum cel care a implicat o brigadă de pompieri din sudul Franței, a cărei intervenție a fost întârziată din cauza lipsei de acces la date actualizate și integrate. De asemenea, INSPIRE va avea un rol important în calcularea gradului de atingere de către țări a obiectivelor UE de reducere a consumului de energie: astăzi marja de eroare poate fi de până la 20%.

Sute de experți din toată Europa au lucrat împreună timp de mai mulți ani pentru a ajunge la un acord asupra unor definiții comune în domenii de politică importante, cum ar fi energia, schimbările climatice, biodiversitatea, mediul marin și sănătatea umană. Standardele propuse sunt acum disponibile în cadrul consultării publice și pentru testare în vederea evaluării utilității interdisciplinare și transfrontaliere.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Standardele INSPIRE vor contribui la îmbunătățirea calității mediului. Pe măsură ce în Europa evoluează înțelegerea comună în privința acestui subiect, vom putea conlucra mai bine în beneficiul mediului. Sper ca numeroase persoane să își exprime punctul de vedere în această privință.”

Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință responsabil așadar pentru Centrul Comun de Cercetare (JRC), care asigură coordonarea tehnică a INSPIRE, a declarat: INSPIRE, care reunește materialul și expertiza furnizate de peste 650 de organisme publice și private și care este coordonat de JRC, constituie o bază de cunoștințe cu un potențial enorm. Standardele comune privind datele de mediu au o importanță crucială nu numai pentru procesul decizional, dar și pentru sprijinirea cercetării științifice și, în cele din urmă, pentru punerea în aplicare a unor tehnologii inovatoare și sustenabile.”

Criteriile comune europene referitoare la mediu sunt supuse examinării publice

Specificațiile privind datele din 25 de domenii, care includ ocuparea solurilor, clădirile, solurile, destinația terenurilor, energia, sănătatea și siguranța sunt deschise acum pentru consultare publică până la 21 octombrie 2011.

Aceasta înseamnă că toată lumea își poate exprima punctul de vedere în privința standardelor care vor armoniza abordarea la nivelul UE a datelor referitoare la zonele de risc natural, condițiile atmosferice, caracteristicile geografice meteorologice, caracteristicile geografice oceanografice, regiunile maritime, habitate și biotopuri, repartizarea speciilor și resursele energetice și minerale.

După adoptare, standardele vor facilita integrarea și analiza transfrontalieră a datelor de mediu, precum și modelarea și activitățile de prognozare din numeroase domenii de politică.

Studiile au arătat că INSPIRE prezintă avantaje atât de ordin economic, cât și social: permițând o evaluare mai rapidă și mai puțin costisitoare a impactului de mediu, INSPIRE creează oportunități mai interesante de afaceri și sinergii între administrațiile publice.

INSPIRat de 2020

Lansarea prezentei consultări coincide cu desfășurarea la Edinburgh, în Scoția, a conferinței INSPIRE între 27 iunie și 1 iulie 2011. Acest eveniment, reunind 700 de reprezentanți guvernamentali și din sectorul privat, își propune să analizeze modalitățile prin care INSPIRE poate contribui la obiectivele strategiei Europa 2020 sub deviza „INSPIRat de 2020 pentru a contribui la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Context

Directiva INSPIRE a intrat în vigoare la 15 mai 2007 și va fi pusă în aplicare în mai multe etape, dar integral până în 2019. Directiva își propune să creeze o infrastructură de date spațiale care să permită partajarea informațiilor spațiale între organismele din sectorul public și să faciliteze accesul publicului la informațiile spațiale din toată Europa.

Consultarea este disponibilă pe site-ul:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Pentru mai multe detalii, consultați:

http://inspire.ec.europa.eu

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar