Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Geharmoniseerde milieu-informatie in Europa: inspraak over normen die ons leven zullen beïnvloeden

Brussel, 29 juni 2011 – Grensoverschrijdende noodhulp op gang brengen, belangrijke milieuschade voorkomen of het energieverbruik van gebouwen in verschillende landen vergelijken, dit alles zal weldra sneller mogelijk zijn en gemakkelijker worden dankzij een betere uitwisseling van informatie in de EU.

Met INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa) roept de Europese Unie een gemeenschappelijke norm in het leven die milieu-informatie snel en gemakkelijk toegankelijk moet maken. Voor de Europese burger houdt dit alleen maar voordelen in, gaande van een betere dienstverlening in noodsituaties tot een gezondere dagelijkse omgeving. Gemeenschappelijke normen zullen de kosten helpen verlagen en zullen zorgen voor een betere grondslag voor de besluitvorming op alle niveaus. Wij mogen nu onze mening te kennen geven over de geschiktheid van de voorgestelde normen (zie de link hieronder).

Dankzij gemeenschappelijke normen zal succesvoller kunnen worden opgetreden wanneer de toegang tot correcte informatie van essentieel belang is. Gemeenschappelijke normen zullen ongelukkige incidenten helpen voorkomen zoals het spijtige voorval met een brandweerkorps in het zuiden van Frankrijk dat te laat kwam omdat het geen toegang had tot actuele en geïntegreerde informatie. INSPIRE zal ook een belangrijke rol spelen wanneer wordt berekend hoe de doelstellingen van de EU inzake beperking van het energieverbruik door de landen kunnen worden gehaald: de huidige foutenmarge kan tot 20% bedragen.

Honderden deskundigen uit geheel Europa hebben jarenlang samengewerkt om gemeenschappelijke normen overeen te komen op belangrijke beleidsdomeinen zoals energie, klimaatverandering, biodiversiteit, het mariene milieu en de volksgezondheid. De voorgestelde normen kunnen nu door het publiek worden ingezien en uitgetest zodat de bruikbaarheid ervan in diverse disciplines en in diverse landen kan worden beoordeeld.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "De normen in het kader van INSPIRE zullen ons helpen om het milieu te verbeteren. Hoe meer we in Europa tot een gemeenschappelijk begrip komen van de kwesties die we samen bespreken, hoe beter onze samenwerking ten gunste van het milieu zal zijn. Ik hoop dat velen zullen reageren en hun mening te kennen zullen geven."

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap en verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) dat zorg draagt voor de technische coördinatie in het kader van INSPIRE zei op haar beurt: "Dankzij het materiaal en de expertise die door meer dan 650 openbare en particuliere organisaties beschikbaar worden gesteld en door het JRC worden gecoördineerd, is INSPIRE een kennisbasis met een enorm potentieel. Gemeenschappelijke normen voor milieu-informatie zijn niet alleen voor de beleidsvorming maar ook voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van innovatieve en duurzame technologieën van cruciaal belang."

Gemeenschappelijke maatstaven voor het Europese milieu nu ter inzage van het publiek

Gegevensspecificaties met betrekking tot 25 onderwerpen waaronder landbedekking, bodem, landgebruik, energie, gezondheid en veiligheid kunnen nu tot 21 oktober 2011 door het publiek worden ingezien.

Dat betekent dat ieder zijn zeg kan doen over normen die ervoor moeten zorgen dat de aanpak in de gehele EU van gegevens over gebieden met natuurrisico's, atmosferische omstandigheden, meteorologische geografische kenmerken,oceanografische geografische kenmerken, zeegebieden, habitats en biotopen, spreiding van soorten en energie‑ en delfstoffenbronnen wordt geharmoniseerd.

Zodra ze zijn goedgekeurd zullen de normen de grensoverschrijdende integratie en analyse van milieugegevens, de modellering en de prognoses van activiteiten op diverse beleidsgebieden vergemakkelijken.

Uit studies is gebleken dat INSPIRE zowel op economisch als op sociaal vlak voordelen biedt: enerzijds kunnen milieueffectbeoordelingen sneller en goedkoper plaatsvinden; anderzijds zorgt INSPIRE voor betere zakelijke mogelijkheden en creëert het programma synergieën tussen overheidsdiensten.

GeÏNSPIREerd door 2020

De start van deze inspraakprocedure valt samen met de INSPIRE-conferentie die van 27 juni tot en met 1 juli 2011 in het Schotse Edinburgh plaatsvindt.s Deze conferentie brengt 700 afgevaardigden van overheden en van de particuliere sector samen die onder het thema "INSPIRed by 2020 – Contributing to smart, sustainable and inclusive growth." (GeÏNSPIREerd door 2020 – Bijdragen aan forse, duurzame en inclusieve groei) zullen nagaan hoe INSPIRE een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de strategische doelstellingen die Europa zich voor 2020 heeft gesteld.

Achtergrond

De INSPIRE-richtlijn is op 15 maart 2007 in werking getreden en zal in diverse stadia ten uitvoer worden gelegd; in 2019 moet ze volledig ten uitvoer zijn gelegd. De richtlijn heeft ten doel een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in het leven te roepen die organisaties van de openbare sector in staat stelt om ruimtelijke informatie uit te wisselen en de openbare toegang tot ruimtelijke informatie in geheel Europa vergemakkelijkt.

Inzage wordt verleend op:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Zie voor nadere bijzonderheden:

http://inspire.ec.europa.eu

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar