Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos mastu suderinta informacija apie aplinką: išsakykite nuomonę apie standartus, turėsiančius įtakos kiekvieno gyvenimui

2011 m. birželio 29 d., Briuselis. Organizuoti tarpvalstybinę gelbėjimo operaciją, išvengti didelės žalos aplinkai ar palyginti pastatuose suvartojamą energijos kiekį skirtingose šalyse tuoj bus galima greičiau ir lengviau, nes ES atsiranda geresnių galimybių dalytis informacija.

Kurdama INSPIRE – Europos erdvinės informacijos infrastruktūrą – Europos Sąjunga kuria bendrą standartą, kad informacija apie aplinką būtų greitai ir lengvai prieinama. Tai turės akivaizdžių privalumų Europos piliečiams: nuo geresnių skubios pagalbos paslaugų iki apskritai sveikesnės kasdienės aplinkos. Bendri standartai padės sumažinti išlaidas ir bus geresnis sprendimų priėmimo visais lygmenimis pagrindas. Dabar prašoma pateikti nuomones dėl siūlomų standartų (žr. toliau pateiktą saitą) tinkamumo.

Taikant bendrus standartus sėkmės rodikliai pagerės tais atvejais, kai labai svarbu gauti teisingą informaciją. Tai padės išvengti tokių nelaimingų atsitikimų, koks įvyko pietų Prancūzijoje, kai ugniagesiai vėlavo dėl to, kad nebuvo galimybės gauti atnaujintus ir integruotus duomenis. INSPIRE taip pat teks svarbus vaidmuo skaičiuojant, kaip šalims sekasi siekti ES energijos vartojimo mažinimo tikslų: šiandien paklaida gali siekti net 20 proc.

Jau kelerius metus šimtai ekspertų iš visos Europos dirba kartu, kad susitartų dėl bendrų apibrėžčių svarbiose politikos srityse, kaip antai energetika, klimato kaita, biologinė įvairovė, jūros aplinka ir žmonių sveikata. Dabar dėl siūlomų standartų pradedamos viešos konsultacijos ir bandymai, kad būtų galima įvertinti jų naudojimo galimybes įvairiose srityse ir šalyse.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „INSPIRE standartai padės mums gerinti aplinką. Jei Europos mastu vienodai suprasime, apie ką kalbame, visi kartu galėsime daugiau nuveikti aplinkos labui. Tikiuosi, daug žmonių pareikš nuomonę, ką apie tai mano.“

Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn, atsakinga už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą, o kartu ir už Jungtinį tyrimų centrą (JRC), kuris vykdo techninį INSPIRE koordinavimą, teigė: INSPIRE yra JRC koordinuojama didžiulio potencialo žinių bazė, kurioje sutelkta daugiau nei 650 viešųjų ir privačiųjų organizacijų ištekliai ir patirtis. Bendri aplinkos duomenų standartai labai svarbūs ne tik formuojant politiką, bet ir remiant mokslinius tyrimus ir galiausiai diegiant novatoriškas ir tvarias technologijas.“

Bendri Europos aplinkos standartai teikiami nagrinėti viešai

Dabar rengiamos iki 2011 m. spalio 21 d. truksiančios viešos konsultacijos dėl duomenų specifikacijų 25 srityse, įskaitant žemės dangą, pastatus, dirvožemį, žemės naudojimą, energetiką, sveikatą ir saugą.

Tai reiškia, kad kiekvienas gali pareikšti nuomonę dėl standartų, kuriais bus suderintas visos ES požiūris į informaciją apie gamtinių pavojų zonas, atmosferos sąlygas, meteorologines geografines sąlygas, okeanografines geografines sąlygas, jūrų regionus, buveines ir biotopus, rūšių pasiskirstymą, energijos išteklius ir naudingąsias iškasenas.

Priėmus šiuos standartus, bus lengviau tarpvalstybiniu mastu integruoti ir analizuoti aplinkos duomenis, taip pat modeliuoti ir prognozuoti veiklą daugelyje politikos sričių.

Iš tyrimų matyti, kad INSPIRE teikia tiek ekonominės, tiek socialinės naudos: INSPIRE sudaro sąlygas greičiau ir pigiau įvertinti poveikį aplinkai, todėl suteikia daugiau verslo galimybių ir užtikrina sąsajas tarp viešojo administravimo institucijų.

Strategijos „Europa 2020“ įkvėpti

Šios konsultacijos pradedamos tuo pat metu kaip ir INSPIRE konferencija, vykstanti Edinburge (Škotijoje) nuo 2011 m. birželio 27 d. iki liepos 1 d. Šiame renginyje, kurio tema – „Strategijos „Europa 2020“ įkvėpti: INSPIRE įnašas siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“, dalyvauja 700 vyriausybių ir privačiojo sektoriaus atstovų. Jie aptars, kaip INSPIRE gali padėti siekti „Europa 2020“ strateginių tikslų.

Pagrindiniai faktai

INSPIRE direktyva įsigaliojo 2007 m. gegužės 15 d. Ji bus įgyvendinama įvairiais etapais, o ją visiškai įgyvendinti reikalaujama iki 2019 m. Šia direktyva siekiama sukurti erdvinių duomenų infrastruktūrą, kuri suteiktų galimybę viešojo sektoriaus organizacijoms dalytis erdvine informacija ir visoje Europoje visuomenei užtikrintų geresnę prieigą prie erdvinės informacijos.

Konsultacijos rengiamos

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Daugiau informacijos žr.

http://inspire.ec.europa.eu

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar