Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Harmonizované informace o životním prostředí v Evropě: Vyjádřete se ke standardům, které ovlivní život každého člověka

Brusel 29. června 2011 – Organizace přeshraniční záchranné akce, předcházení závažným škodám na životním prostředí nebo srovnávání energetické spotřeby budov v různých zemích bude brzy rychlejší a snazší díky zlepšenému sdílení dat v EU.

Systémem INSPIRE – Prostorovou informační infrastrukturou v Evropě – vytváří Evropská unie společné standardy, aby informace o životním prostředí byly rychleji a snadněji dostupné. Evropským občanům to přinese jednoznačné výhody od zlepšených záchranných služeb až po zdravější každodenní prostředí. Společné standardy pomohou snížit náklady a zlepšit základ pro rozhodování na všech úrovních. Nyní se uskutečňuje výměna názorů na vhodnost navrhovaných standardů (viz odkaz uvedený níže).

Společné standardy přispějí ke zlepšení míry úspěšnosti v případech, kdy je přístup ke správným informacím zásadní. To pomůže předcházet nešťastným nehodám jako byla ta, která se týkala hasičského záchranného sboru na jihu Francie, jenž se opozdil kvůli tomu, že neměl přístup k aktualizovaným a integrovaným údajům. Infrastruktura INSPIRE bude hrát rovněž důležitou roli při výpočtech, jak země dosahují cílů EU týkajících se snižování spotřeby energie: dnes může míra chybovosti činit až 20 %.

Stovky evropských odborníků spolupracují několik let, aby odsouhlasili společné definice v důležitých oblastech politik, jako je energie, změna klimatu, biologická rozmanitost, ochrana mořského prostředí a lidské zdraví. Navrhované standardy jsou nyní k dispozici v rámci veřejné konzultace a jsou připraveny k testování, aby byla posouzena jejich využitelnost v různých oborech a zemích.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Standardy INSPIRE nám pomohou zlepšit životní prostředí. Čím více se v Evropě shodneme na tom, o čem hovoříme, tím lépe můžeme spolupracovat ve prospěch životního prostředí. Doufám, že nám hodně lidí řekne, co si o nich myslí.“

Máire Geoghegan-Quinn, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, a tudíž odpovědná za společné výzkumné středisko (JRC), které odborně koordinuje systém INSPIRE, k tomu poznamenala: Infrastruktura INSPIRE koordinovaná JRC, jež má k dispozici materiály a odborné znalosti poskytnuté více než 650 veřejnými a soukromými organizacemi, je znalostní základnou s ohromným potenciálem. Společné standardy pro údaje o životním prostředí jsou důležité nejen pro tvorbu politiky, ale také pro podporu vědeckého výzkumu a konečně pro nasazení inovativních a udržitelných technologií.“

Společná kritéria pro evropské životní prostředí jsou přístupná veřejnosti

Zpřesněné údaje týkající se 25 témat, včetně pokryvu území, budov, půdy, využití území, energie, zdraví a bezpečnosti, jsou nyní k dispozici k veřejné konzultaci do 21. října 2011.

To znamená, že se každý může ke standardům, které budou harmonizovat nejednotný přístup EU k údajům o oblastech ohrožených přírodními riziky, atmosférických podmínkách, zeměpisných meteorologických prvcích, zeměpisných oceánografických prvcích, mořských oblastech, stanovištích a biotopech, rozložení druhů a zdrojích energie a nerostných surovin vyjádřit.

Jakmile budou standardy přijaty, usnadní přeshraniční integraci a analýzu údajů o životním prostředí, modelování a předpovědi činností v mnoha oblastech politik.

Studie ukázaly, že přínosy systému INSPIRE jsou ekonomické i sociální: systém INSPIRE umožňuje rychlejší a levnější posuzování vlivů na životní prostředí a zároveň přináší lepší podnikatelské příležitosti a vytváří synergii mezi veřejnými správami.

INSPIRace do roku 2020

Zahájení této konzultace se shoduje s konferencí nazvanou INSPIRE, která se koná v Edinburgu ve Skotsku ve dnech 27. června až 1. července 2011. Sejde se zde 700 zástupců vlád a soukromého sektoru, aby v rámci tématu „INSPIRace do roku 2020 – Příspěvek k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění“ zkoumali, jak může systém INSPIRE přispět k naplnění evropských strategických cílů do roku 2020.

Souvislosti

Směrnice o systému INSPIRE vstoupila v platnost 15. května 2007 a bude uplatňována na různých úrovních s požadovaným plným provedením do roku 2019. Klade si cíl vytvořit prostorovou informační infrastrukturu, která umožní sdílet informace o prostoru organizacím veřejného sektoru a usnadní přístup veřejnosti k prostorovým údajům v Evropě.

Diskuse je přístupná na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Další informace jsou dostupné na internetové stránce:

http://inspire.ec.europa.eu

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar