Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

За хармонизирана екологична информация в Европа: кажете мнението си по стандартите, които ще засегнат живота на всеки

Брюксел, 29 юни 2011 г. Организирането на трансгранична спешна спасителна операция, предотвратяването на тежки поражения за околната среда или сравняването на консумацията на енергия в сгради в различни страни скоро ще се осъществява по-бързо и по-лесно благодарение на подобрения обмен на данни в Европейския съюз.

С INSPIRE — „Инфраструктура за пространствена информация в Европа” — Европейският съюз създава общ стандарт за бърз и лесен достъп до екологична информация. Това ще донесе явни ползи за европейските граждани, простиращи се от подобрени услуги за спешна помощ до по-здравословни ежедневни външни условия. Общите стандарти ще спомогнат за съкращаване на разходите и ще подобрят основата за вземане на решения на всички равнища. Сега се търсят мнения относно пригодността на предложените стандарти (виж на интернет адреса по-долу).

Общите стандарти ще допринесат за успешно действие в повече случаи, в които достъпът до вярна информация е от решаващо значение. Това ще спомогне за предотвратяване на печални инциденти, като например този с противопожарна служба в Южна Франция, забавила се поради липса на достъп до актуализирани и обобщени данни. INSPIRE ще играе важна роля за изчисляване как страните ще постигнат целите на ЕС за намаляване на консумацията на енергия: по сегашните методи грешката в изчисленията може да достигне 20 %.

Стотици експерти от цяла Европа работят съвместно от няколко години за установяване на общи дефиниции във важни области на политиката, като например енергетика, изменение на климата, биоразнообразие, морска екология и здраве на човека. Предложените стандарти сега са на разположение за допитване до обществеността и проверка за оценка на тяхната използваемост в различни дисциплини и държави.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Стандартите INSPIRE ще ни помогнат за подобряване на околната среда. Колкото по-близки са нашите разбирания в Европа относно това, за което говорим, толкова по-добре можем да работим съвместно за благото на околната среда. Надявам се много хора да ни кажат какво мислят по въпроса.“

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин, която в това си качество отговаря и за Съвместния изследователски център (JRC), заяви: С материала и експертните знания, предоставени от повече от 650 обществени и частни организации и координирани от JRC, INSPIRE представлява база от знания с огромен потенциал. Общите стандарти за екологични данни са особено важни не само за разработване на политики, но и като основа за научни изследвания и в краен резултат — за внедряването на иновативни и устойчиви технологии.“

За публично разглеждане са обявени общи показатели за европейската околна среда

За допитване до обществеността до 21 октомври 2011 г. сега се оповестяват спецификации за данни по 25 теми, включително земна повърхност, сгради, земеползване, енергетика, здраве и безопасност.

Това означава, че всеки може да каже мнението си по стандарти, които ще хармонизират обхващащия целия ЕС подход към данни относно природни рискови зони, атмосферни условия, метеорологични географски характеристики, океанографски географски характеристики, морски региони, местообитания и биотопи, разпределение на биологичните видове и енергийни и минерални ресурси.

След приемането на стандартите те ще улесняват трансграничната интеграция и анализ на екологични данни, моделирането и прогнозирането в много области на политиката.

Изследванията показаха, че INSPIRE носи както икономически, така и социални ползи: като позволява по-бърза оценка с по-малко разходи за въздействието върху околната среда, INSPIRE поражда по-благоприятни възможности за стопанска дейност и създава полезни взаимодействия между публичните администрации.

INSPIRed до 2020 година

Стартът на настоящото допитване до обществеността съвпада с конференцията по INSPIRE, провеждана в Единбург, Шотландия, от 27 юни до 1 юли 2011 г. Тази проява ще събере 700 представители на правителства и на частния сектор за обсъждане как INSPIRE може да допринесе за постигането на стратегическите цели на Европа за 2020 г. по темата „INSPIRed до 2020 година — принос за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

Обща информация

Директивата за INSPIRE влезе в сила на 15 май 2007 г. и ще бъде прилагана поетапно, а в пълен размер — не по-късно от 2019 г. С нея се цели създаването на инфраструктура за пространствени данни, която дава възможност за обмен на пространствена информация между организации от обществения сектор и улеснява публичния достъп до такава информация в цяла Европа.

Данни за допитването до обществеността се съдържат на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

За повече подробности:

http://inspire.ec.europa.eu

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar