Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Viktig teknik för att stimulera Europas tekniska ledarskap

Bryssel den 28 juni 2011. En expertgrupp som inrättats av kommissionen presenterar idag riktlinjer för att ge den europeiska industrin ett konkurrensövertag när det gäller spridning av framtidens industriella teknik (s.k. viktig möjliggörande teknik). De viktigaste slutsatserna är att beslutsfattarna bör fastställa långtgående politiska mål för att behålla kritisk kapacitet i Europa genom att man följer ett heltäckande tillvägagångssätt för viktig möjliggörande teknik. Gruppen rekommenderar att den möjliggörande teknikens betydelse avspeglas i forsknings- och innovationspolitikens struktur och finansiering och i EU:s regionalpolitik. EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani varnade för att den europeiska industrin kan tappa konkurrenskraft om den inte kan utnyttja sex viktiga möjliggörande tekniker: mikro- och nanoelektronik, avancerade material, industriell bioteknik, fotonik, nanoteknik och avancerade tillverkningssystem.

– Förutsättningen för innovation i Europa är utveckling och tillväxt av viktiga möjliggörande tekniker. Vi måste koncentrera våra strategier på ett bättre sätt och anpassa dem för att skapa fler synergieffekter mellan våra instrument för att öka Europas möjligheter på det här området. Jag är övertygad om att viktiga möjliggörande tekniker med tillhörande tillämpningar kommer att göra det möjligt för Europa att skapa fler arbetstillfällen och öka tillväxten. Även de privata aktörernas investeringar i Europa spelar här en viktig roll, säger Antonio Tajani.

Teknisk forskning och projekt för produktdemonstration bör ges hög prioritet. Expertgruppen rekommenderar också att finansieringsmekanismer på EU-nivå kombineras med mekanismer på nationell nivå och att det vidtas en rad åtgärder för att förbättra den tekniska kompetensen i Europa. Gruppen rekommenderar vidare en politik för immateriella rättigheter enligt principen ”i Europa först” och en övervakningsmekanism för att analysera marknadsutvecklingen på området.

Kommissionen kommer att rapportera om rekommendationerna i ett meddelande i början av 2012.

Bakgrund

Viktig möjliggörande teknik utgör kärnan i innovativa avancerade produkter.

Olika kombinationer av sådan teknik utgör kärnan i de mest avancerade produkterna. En elbil är t.ex. en kombination av avancerade material för batterier, mikroelektroniska komponenter för kraftelektronik för att minska bilens vikt, fotonik för lågenergibelysning, industriell bioteknik för lågfriktionsdäck samt avancerade tillverkningssystem för att producera elfordon till konkurrenskraftiga priser. Mobiltelefoner innehåller på samma sätt mikroelektroniska chip för kommunikation, kameror och optik med stöd för fotonik, avancerade material för nya pekskärmar och så vidare. I ett nytt instrument för realtidstest av fågelinfluensa finns bioteknisk märkning, mikroelektroniska chip, laserbaserad detektion genom fotonik och nanoteknikoptimerade ytor för vätskestyrd bearbetning.

Högnivågruppen inrättades den 13 juli 2010 av EU-kommissionens vice ordföranden Antonio Tajani och Neelie Kroes och kommissionär Maire Geoghegan-Quinn. Gruppen har sammanträtt tre gånger.

Mer information

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03


Side Bar