Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Ključne spodbujevalne tehnologije za tehnološko vodstvo Evrope

V Bruslju, 28. junija 2011 – Skupina ključnih strokovnjakov, ki jo je ustanovila Evropska komisija, je danes predstavila smernice, s katerimi naj bi evropska industrija pridobila konkurenčno prednost z uporabo industrijskih tehnologij prihodnosti (ključne spodbujevalne tehnologije). Glavne ugotovitve so, da morajo oblikovalci odločitev sprejeti odločne politične cilje za ohranitev kritične sposobnosti in zmogljivosti v Evropi z enotnim in obsežnim pristopom k spodbujevalnim tehnologijam. Skupina zlasti priporoča, da naj bo vitalni pomen ključnih spodbujevalnih tehnologij izražen v strukturi in financiranju v prihodnjem okviru za raziskave in inovacije ter v prednostnih nalogah prihodnje regionalne politike EU. Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je opozoril, da bo konkurenčnost evropske industrije prikrajšana, če Evropa ne bo uspešno izkoristila šest pomembnih ključnih spodbujevalnih tehnologij (mikro- in nanoelektronika, sodobni materiali, industrijska biotehnologija, fotonika, nanotehnologija in napredni proizvodni sistemi). Evropske inovacije so odvisne od razvoja in rasti ključnih spodbujevalnih tehnologij. Naše politike morajo biti bolj osredotočene in usklajene za večjo sinergijo med mehanizmi za izboljšanje evropskih zmogljivosti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij. Prepričan sem, da bo praktična uporaba ključnih spodbujevalnih tehnologij v Evropi omogočila ustvarjanje več delovnih mest in večjo rast. Za uspeh bo odločilna tudi pripravljenost zasebnih zainteresiranih strani za naložbe v Evropi, je dejal.

Tehnološke raziskave in projekti predstavitve proizvodov bi morali biti visoko na seznamu prednostnih področij. Nadaljnja priporočila zajemajo kombinacijo mehanizmov financiranja na ravni EU in nacionalni ravni ter niz ukrepov za okrepitev tehnoloških spretnosti in znanj v Evropi. Potrebna je politika intelektualne lastnine po načelu najprej v Evropi, predlagan pa je tudi mehanizem spremljanja za analizo razvoja trga za spodbujevalne tehnologije.

Komisija bo v sporočilu v začetku leta 2012 poročala o učinkih političnih priporočil.

Ozadje

Ključne spodbujevalne tehnologije so jedro inovativnih naprednih proizvodov.

Kombinirane ključne spodbujevalne tehnologe so celo jedro najsodobnejših proizvodov nasploh. Na primer električni avtomobil je kombinacija sodobnih materialov za baterije, mikroelektronskih komponent za močnostno elektroniko za zmanjšanje teže avtomobilov, fotonike za razsvetljavo z nizko porabo energije, industrijske biotehnologije za pnevmatike z nizkim trenjem ter končno naprednih proizvodnih sistemov za proizvodnjo električnih vozil ob konkurenčnih stroških. Podobno mobilni telefon vsebuje mikroelektronske čipe za komuniciranje, fotoaparat in optiko, ki jo omogoča fotonika, napredne materiale za nove zaslone na dotik in tako naprej. Nov test ptičje gripe v realnem času vključuje biotehnološke elemente, mikroelektronske čipe, lasersko podprto detekcijo fotonov in nanotehnološko optimizirane površine za fluidno obdelavo.

Skupino na visoki ravni, ki se je doslej sestala trikrat, so 13. julija 2010 ustanovili podpredsednika Komisije Antonio Tajani in Neelie Kroes ter evropska komisarka Maire Geoghegan-Quinn.

Več informacij

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontaktni osebi:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Andrea Maresi (+32 22990403)


Side Bar