Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Kluczowe technologie wspomagające zapewnią Europie wiodącą rolę w dziedzinie technologii

Bruksela, 28 czerwca 2011 r. Powołana przez Komisję grupa ekspertów przedstawiła dziś wytyczne dotyczące wykorzystania przyszłościowych technologii przemysłowych (kluczowych technologii wspomagających) dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu. W podsumowaniu eksperci wezwali decydentów do wyznaczenia radykalnych celów politycznych promujących jednolite i wszechstronne podejście do kluczowych technologii, tak by utrzymać w Europie potencjał o krytycznym znaczeniu. W szczególności zalecili, aby kluczowe technologie wspomagające znalazły odzwierciedlenie w strukturze i finansowaniu następnych programów ramowych w dziedzinie badań i innowacji oraz w priorytetach przyszłej unijnej polityki regionalnej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani ostrzegł, że europejski przemysł „utraci na konkurencyjności”, jeśli nie wykorzysta sześciu najważniejszych kluczowych technologii wspomagających: mikro- i nanoelektroniki, materiałów zaawansowanych, biotechnologii przemysłowej, fotoniki, nanotechnologii i zaawansowanych systemów wytwarzania. „Innowacyjność Europy zależy od rozwoju kluczowych technologii wspomagających. Musimy zatem skuteczniej koncentrować nasze działania i łączyć różne instrumenty polityczne, aby zwiększyć potencjał Europy w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających. Jestem przekonany, że wykorzystanie tych technologii przyczyni się do wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy w Europie. Niezbędne do osiągnięcia sukcesu będzie także zaangażowanie podmiotów prywatnych w europejskie inwestycje.”– powiedział.

Badania w dziedzinie technologii i projekty dotyczące nowych produktów należy traktować priorytetowo. Wśród zaleceń znalazły się też propozycje dotyczące łączenia mechanizmów finansowania na poziomie unijnym i krajowym oraz podejmowania działań na rzecz rozwijania umiejętności w dziedzinie technologii w Europie. Eksperci zaapelowali o realizowanie polityki własności intelektualnej pod hasłem „najpierw w Europie” oraz zaproponowali wdrożenie mechanizmu monitorowania rynku pod kątem kluczowych technologii wspomagających.

Komisja przedstawi swoją odpowiedź na powyższe zalecenia w komunikacie zaplanowanym na początek 2012 r.

Podstawowe informacje

Kluczowe technologie wspomagające stanowią podstawę zaawansowanych innowacyjnych produktów.

Z połączenia tych technologii powstają najbardziej zaawansowane produkty. Przykładem może być tutaj samochód elektryczny. Jego baterie są wynikiem połączenia zaawansowanych materiałów, zasilanie elektryczne bazuje na mikroelektronicznych częściach systemu redukujących masę pojazdu, energooszczędne oświetlenie wykorzystuje fotonikę a opony o niskim współczynniku tarcia skonstruowane są przy użyciu biotechnologii przemysłowych. Zaawansowane systemy wytwarzania zapewniają konkurencyjne koszty produkcji tego pojazdu. Podobnie telefony komórkowe zawierają m.in. mikroukłady scalone służące komunikacji, aparaty fotograficzne i kamery wykonane z zastosowaniem fotoniki oraz zaawansowane materiały tworzące nowe ekrany dotykowe. Stworzone niedawno urządzenie umożliwiające przeprowadzanie badań na obecność wirusa ptasiej grypy w czasie rzeczywistym jest wynikiem połączenia elementów biotechnologii, mikroukładów scalonych, fotonicznych detektorów laserowych oraz zoptymalizowanych za pomocą nanotechnologii powierzchni do procesów związanych z cieczami.

Grupa wysokiego szczebla, powołana przez wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego i Neelie Kroes oraz komisarz Maire Geoghegan-Quinn, rozpoczęła działalność 13 lipca 2010 r. i odbyła trzy posiedzenia.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar