Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Sleuteltechnologieën ter versteviging van de technologische leiderspositie van Europa

Brussel, 28 juni 2011. Een door de Commissie opgezette groep vooraanstaande deskundigen heeft vandaag richtsnoeren gepresenteerd voor een verbetering van de concurrentiepositie van Europa door de invoering van de industriële technologieën van de toekomst (sleuteltechnologieën). De belangrijkste conclusies bevatten een oproep aan beleidsmakers verregaande beleidsdoelen vast te stellen om door middel van één alomvattende aanpak van sleuteltechnologieën essentiële expertise en capaciteiten in Europa te behouden. De groep beveelt met name aan dat het cruciale belang van sleuteltechnologieën zijn weerslag vindt in de structuur van en het financieringsevenwicht in het nieuwe kader voor onderzoek en innovatie en in de prioriteiten van het toekomstig regionaal beleid. Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, waarschuwde ervoor dat de Europese industrie aan concurrentievermogen zal verliezen als zij niet in staat is zes belangrijke sleuteltechnologieën met succes te benutten: micro- en nano-elektronica, geavanceerde materialen, industriële biotechnologie, fotonica, nanotechnologie en geavanceerde fabricagesystemen. "Innovatie in Europa is afhankelijk van de ontwikkeling en groei van sleuteltechnologieën. Wij moeten ons beleid beter toespitsen en harmoniseren om tot meer synergieën tussen de verschillende instrumenten te komen en daarmee de Europese capaciteiten op het gebied van sleuteltechnologieën te bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat de sleuteltechnologieën toepassingen zullen voortbrengen waarmee meer banen en groei in Europa gegenereerd kunnen worden. Ook de bereidheid van particuliere belanghebbenden om in Europa te investeren is een essentiële voorwaarde voor succes", aldus Tajani.

Technologisch onderzoek en productdemonstratieprojecten moeten een hoge prioriteit krijgen. De overige aanbevelingen betreffen onder andere het combineren van financieringsmechanismen op Europees en nationaal niveau en een reeks maatregelen ter verbetering van de technologische vaardigheden in Europa. Er moet een intellectuele-eigendomsbeleid worden vastgesteld dat uitgaat van het principe "eerst in Europa". Tevens wordt een voorstel gedaan voor een toezichtmechanisme om te kunnen analyseren hoe de markt voor sleuteltechnologieën zich ontwikkelt.

De Commissie brengt begin 2012 in een mededeling verslag uit over de beleidsaanbevelingen.

Achtergrond

Sleuteltechnologieën vormen de kern van innovatieve, geavanceerde producten.

Combinaties van verschillende sleuteltechnologieën vormen de kern van de meeste geavanceerde producten. Een elektrische auto is bijvoorbeeld een combinatie van geavanceerde materialen voor batterijen, micro-elektronische onderdelen voor vermogenselektronische systemen waarmee het gewicht van de auto laag wordt gehouden, fotonica voor energiezuinige verlichting, industriële biotechnologie voor wrijvingsarme banden en geavanceerde fabricagesystemen om elektrische voertuigen tegen een concurrerende prijs te kunnen produceren. Voor een mobiele telefoon, om een ander voorbeeld te geven, wordt onder andere gebruikgemaakt van micro-elektronische communicatiechips, een camera en optische systemen op basis van fotonica en geavanceerde materialen voor nieuwe aanraakschermen. Voor een onlangs geïntroduceerd instrument voor het realtime testen op vogelgriep is gebruikgemaakt van biotechnologische labels, microchips, fotonische detectie op basis van laserlicht en met behulp van nanotechnologie geoptimaliseerde oppervlakken voor vloeistofverwerking.

De groep op hoog niveau is op 13 juli 2010 door vicevoorzitters Antonio Tajani en Neelie Kroes en door commissaris Máire Geoghegan-Quinn in het leven geroepen en is drie keer bijeengekomen.

Meer informatie is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Contactpersonen:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Andrea Maresi (+32 22990403)


Side Bar