Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Svarīgās pamattehnoloģijas — Eiropas tehnoloģiju līderpozīciju nodrošinātājas

Brisele, 2011. gada 28. jūnijs. Komisijas izveidotā augsta līmeņa ekspertu grupa šodien nāca klajā ar vadlīnijām par to, kā, attīstot nākotnes ražošanas tehnoloģijas (svarīgās pamattehnoloģijas), nodrošināt konkurētspējas priekšrocības Eiropas rūpniecībai. Galvenais secinājums ir tāds, ka lēmumu pieņēmējiem ar vienotu un visaptverošu pieeju svarīgajām pamattehnoloģijām ir jāizvirza vērienīgi politikas mērķi, lai saglabātu Eiropā svarīgās spējas un jaudas. Ekspertu grupa konkrēti ieteic svarīgo pamattehnoloģiju milzīgo nozīmīgumu atspoguļot nākamajā pētniecības un inovācijas pamatprogrammā un ES nākotnes reģionu politikas prioritātēs. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni ir brīdinājis, ka samazināsies Eiropas rūpniecība konkurētspēja, ja tā nespēs pienācīgi izmantot šādas sešas būtiskas svarīgās pamattehnoloģijas: mikroelektroniku un nanoelektroniku, progresīvos materiālus, rūpniecisko biotehnoloģiju, fotoniku, nanotehnoloģiju un progresīvas ražošanas sistēmas. "Eiropas inovācija ir atkarīga no svarīgo pamattehnoloģiju izstrādes un pieauguma. Lai svarīgo pamattehnoloģiju jomā uzlabotu Eiropas spējas, mums labāk jāievirza politika un jāsaskaņo tā, uzlabojot instrumentu sinerģiju. Esmu pārliecināts, ka svarīgo pamattehnoloģiju praktiskais izmantojums ļaus Eiropā palielināt nodarbinātību un izaugsmi. Lai viss izdotos, ļoti svarīga ir arī privāto partneru apņemšanās investēt Eiropā,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Par prioritāriem jāatzīst tehnoloģiju pētniecības un ražojumu demonstrējumu projekti. Vēl citi ieteikumi skar finansēšanas mehānismu apvienošanu ES un valsts līmenī, ka arī tehnoloģisko prasmju veicināšanas pasākumu kopumu Eiropā. Tiek aicināts īstenot intelektuālā īpašuma politiku "vispirms Eiropā" un ierosināts nodrošināt pārraudzības mehānismus, kas analizētu norises tirgū.

2012. gada sākumā Komisija paziņojumā pārskatīs politikas ieteikumus.

Pamatinformācija

Bez svarīgajām pamattehnoloģijām nav iedomājami inovatīvi progresīvi ražojumi.

Tikai apvienojot svarīgās pamattehnoloģijas, iespējams izstrādāt visprogresīvākos ražojumus. Piemēram, elektromobilis tiek izgatavots, izmantojot gan progresīvus materiālus akumulatoram; gan mikroelektronikas elementus piedziņas elektronikā, tādējādi samazinot svaru; gan fotoniku enerģijas patēriņa samazināšanai apgaismes ierīcēs; gan rūpnieciskas biotehnoloģijas riepu berzes mazināšanai; visbeidzot progresīvas ražošanas sistēmas, lai elektromobiļu izmaksas būtu konkurētspējīgas. Līdzīgā veidā mobilajos tālruņos iestrādātas mikroshēmas sakaru nodrošināšanai, kamerā un optikā izmantota fotonika, progresīvi materiāli jaunajos skārienekrānos utt. Nesen izstrādātais reāllaika putnu gripas testa instruments aptvēra biotehnoloģiskus marķējumus, mikroshēmas, lāzera fotoniskus detektorus un nanotehnoloģiski optimizētas virsmas šķidrumu apstrādei.

Augsta līmeņa grupu Komisijas priekšsēdētāja vietnieki Antonio Tajāni un Nēlī Krusa un komisāre Moire Gēgena-Kvinna pirmo reizi sasauca 2010.gada 13. jūlijā, un tā ir sanākusi trīs reizes.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontaktpersonas

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar