Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Keskeisistä taustateknologioista tukea Euroopan teknologiselle johtoasemalle

Bryssel 28. kesäkuuta 2011. Komission perustama asiantuntijaryhmä on antanut ohjeita siitä, miten Euroopan teollisuus saisi kilpailuetua hyödyntämällä tulevaisuuden teollisia teknologioita (keskeisiä taustateknologioita). Tärkeimpiin suosituksiin kuuluu se, että päättäjien olisi asetettava radikaaleja toimintatavoitteita, joiden ansiosta ratkaisevan tärkeät taidot ja valmiudet voidaan säilyttää Euroopassa. Keinoksi tarjotaan yhtenäistä ja kattavaa tapaa suhtautua keskeisiin taustateknologioihin. Ryhmä suosittelee erityisesti, että koska keskeiset taustateknologiat ovat olennaisen tärkeitä, niiden merkityksen pitäisi näkyä tutkimuksen ja innovoinnin tulevan strategiakehyksen rakenteessa ja rahoitusjärjestelyissä samoin kuin EU:n tulevan aluepolitiikan prioriteeteissa. Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani varoittaa, että Euroopan teollisuus menettää kilpailukykyään, jos se ei onnistu hyödyntämään kuutta merkittävää keskeistä taustateknologiaa (mikro- ja nanoelektroniikka, kehittyneet materiaalit, teollinen bioteknologia, fotoniikka, nanotekniikka ja edistyneet valmistusjärjestelmät). ”Euroopan innovointitoiminta edellyttää keskeisten taustateknologioiden kehittämistä ja kasvua,” toteaa varapuheenjohtaja Tajani. ”Meidän on kohdennettava politiikkaamme paremmin ja linjattava sitä niin, että eri välineiden synergia parantuu,” jatkaa Tajani. ”Näin parannetaan Euroopan keskeisiin taustateknologioihin liittyviä valmiuksia”. Tajani on vakuuttunut siitä, että keskeisiä taustateknologioita hyödyntävien sovellusten ansiosta Eurooppaan saadaan lisää työpaikkoja ja kasvua. ”Jotta tässä onnistutaan, on lisäksi saatava yksityiset tahot investoimaan Eurooppaan,” Tajani painottaa.

Teknologiset tutkimus- ja tuotedemonstrointihankkeet olisi nostettava prioriteetiksi. Ryhmän suosituksissa käsitellään myös EU:n ja kansallisen tason rahoitusmekanismien yhteistä hyödyntämistä sekä toimia, joilla Euroopan teknologisia taitoja voitaisiin parantaa. Nyt tarvittaisiin eräänlaista ”ensimmäisenä Euroopassa” ‑tekijänoikeuspolitiikkaa sekä seurantajärjestelyä, jolla analysoidaan keskeisiin taustateknologioihin liittyvää markkinakehitystä.

Komissio raportoi toimintasuosituksista vuoden 2012 alussa annettavassa tiedonannossa.

Taustaa

Keskeiset taustateknologiat ovat innovatiivisten kehittyneiden tuotteiden ytimessä

Kaikkein kehittyneimpien tuotteiden ytimestä löytyy keskeisten taustateknologioiden yhdistelmiä. Esimerkiksi sähköautojen akuissa on kehittyneitä materiaaleja, niiden tehoelektroniikassa käytetään mikroelektronisia komponentteja, joiden avulla autosta saadaan kevyempi, auton valaisimien tehonkulutusta pienennetään fotoniikalla, pienikitkaisissa renkaissa käytetään teollista bioteknologiaa, ja edistyneillä valmistusjärjestelmillä valmistetaan sähköajoneuvoja kilpailukykyiseen hintaan. Matkapuhelimessa taas on mikroelektronisia siruja viestintää varten, fotoniikkaan perustuva kamera ja optiikka, kehittyneitä materiaaleja uusissa kosketusnäytöissä ja niin edelleen. Hiljattain kehitetyssä reaaliaikaiseen lintuinfluenssatestaukseen käytettävässä laitteessa puolestaan käytetään bioteknistä merkkausta, mikroelektronisia siruja, laserpohjaista fotonista toteamistoiminnetta sekä nanoteknologian avulla optimoituja pintoja fluidista prosessointia varten.

Asiantuntijaryhmän perustivat 13. heinäkuuta 2010 varapuheenjohtajat Antonio Tajani ja Neelie Kroes sekä komissaari Maire Geoghegan-Quinn. Ryhmä kokoontui kolme kertaa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32-2) 295 17 52

Andrea Maresi (+32-2) 299 04 03


Side Bar