Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Võtmetehnoloogiad, mis võimaldavad edendada Euroopa tehnoloogilist juhtpositsiooni

Brüssel, 28. juuni 2011. Komisjoni moodustatud eksperdirühm esitles täna suuniseid tuleviku tööstustehnoloogiate (võtmetehnoloogiad) kasutamiseks Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamisel. Peamistes järeldustes kutsutakse otsusetegijaid üles püstitama radikaalseid poliitilisi eesmärke, et tagada võtmetehnoloogiate ühtse ja tervikliku käsitlusviisi kaudu Euroopa võimekuse ja kompetentsi kriitiline tase. Eelkõige soovitab eksperdirühm, et võtmetehnoloogiate oluline tähtsus kajastuks tulevase teadusuuringute ja innovatsiooni raamistiku rahastamise struktuuris ja jaotuses ning Euroopa Liidu tulevase regionaalpoliitika prioriteetides. Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani hoiatas, et Euroopa tööstuse konkurentsivõime väheneb, kui ta ei suuda edukalt kasutada järgmist kuut olulist võtmetehnoloogiat: mikro- ja nanoelektroonika, kõrgtehnoloogilised materjalid, tööstuslik biotehnoloogia, fotoonika, nanotehnoloogia ja uudsed tootmissüsteemid. „Innovatsioon Euroopas sõltub võtmetehnoloogiate arengust ja laialdasemast kasutuselevõtust. Me peame oma poliitikat paremini suunama ja kohandama seda suurema sünergia loomiseks meetmete vahel, mille eesmärk on suurendada Euroopa võimekust võtmetehnoloogiate valdkondades. Olen veendunud, et võtmetehnoloogiatel põhinevad rakendused võimaldavad luua Euroopas rohkem töökohti ja edendada majanduskasvu. Edu saavutamisel on tähtis ka erasektori huvirühmade soov investeerida Euroopasse”, sõnas ta.

Tehnoloogiauuringuid ja tootenäidiste loomise projekte tuleks pidada esmatähtsateks. Soovitused hõlmavad ka ELi ja liikmesriikide rahastamismehhanismide ühendamist ning meetmeid tehnoloogiaalaste oskuste parandamiseks Euroopas. Vaja oleks Euroopa prioriteete toetavat intellektuaalomandipoliitikat ja seiremehhanismi, mis võimaldaks analüüsida olukorda võtmetehnoloogiate turul.

Komisjon esitab oma aruande poliitiliste soovituste kohta 2012. aasta alguses.

Taust

Võtmetehnoloogiad on kesksel kohal kõrgtehnoloogiliste uuenduslike toodete loomisel.

Enamik kõrgtehnoloogilisi tooteid hõlmab mitut võtmetehnoloogiavaldkonda. Näiteks on elektriauto tootmisel vaja kasutada kõrgtehnoloogilisi materjale akude valmistamiseks, mikroelektroonilisi komponente jõuelektroonika jaoks, et vähendada auto kaalu; fotoonikat, et luua vähese tarbimisega valgustussüsteem; tööstuslikku biotehnoloogiat vähese hõõrdumisega rehvide tootmiseks ning uudseid tootmissüsteeme, et elektrisõidukite hind oleks konkurentsivõimeline. Mobiiltelefonides kasutatakse ühenduse tagamiseks mikroelektroonilisi kiipe, fotoonika võimaldab lisada telefonidele kaamera ja muud optilised seadmed, kõrgtehnoloogilisi materjale kasutatakse uute puutetundlike ekraanide tootmisel jne. Hiljuti kasutusele võetud linnugripi kiirtestimisseade hõlmab biotehnoloogia saavutusi, sisaldab mikroelektroonilisi kiipe, lasertehnoloogial põhinevat fotoonilist analüsaatorit ja nanotehnoloogial põhinevat optimaalset tasapinda vedelike käsitlemiseks.

Kõrgetasemeline eksperdirühm moodustati 13. juulil 2010 asepresidentide Antonio Tajani ja Neelie Kroesi ning volinik Maire Geoghegan-Quinni ettepanekul. Eksperdirühm on kohtunud kolm korda.

Täiendav teave

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar