Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Centrale støtteteknologier skal gøre Europa førende på det teknologiske felt

Bruxelles, den 28. juni 2011. En ekspertgruppe nedsat af Kommissionen har i dag fastsat retningslinjer for, hvordan europæisk industri får en konkurrencefordel ved at anvende fremtidens industriteknologi (centrale støtteteknologier (cst)). Hovedkonklusionen er, at de politiske beslutningstagere bør vedtage gennemgribende målsætninger for en fælles og omfattende tilgang til cst, der skal medvirke til at fastholde den særlige kompetence og kapacitet i EU. Gruppen anbefaler især, at cst's vitale betydning bliver afspejlet i strukturen og finansieringsbalancen i den kommende ramme for forskning og innovation og i prioriteringerne for EU's fremtidige regionalpolitik. Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, advarede om, at Europas industri "vil lide tab på konkurrencefronten", hvis det ikke lykkes at udnytte følgende seks vigtige cst'er: mikro- og nanoelektronik, avancerede materialer, industriel bioteknologi, fotonik, nanoteknologi og avancerede fremstillingssystemer. "EU's innovation afhænger af udviklingen og væksten inden for centrale støtteteknologier. Vi skal give vore politiktiltag et klarere fokus og tilpasse dem, så der skabes flere synergier mellem de instrumenter, vi har indført for at fremme EU's kompetencer inden for cst. Jeg er overbevist om, at cst og de tilhørende applikationer vil gøre det muligt at skabe flere arbejdspladser og større vækst i EU. Succesen afhænger også i høj grad af, at interesserede parter fra den private sektor er villige til at investere i Europa," siger han.

Teknologisk forskning og produktdemonstrationsprojekter bør have høj prioritet. Blandt de andre anbefalinger kan nævnes, at finansieringsmekanismerne på EU-plan og på nationalt plan bør kombineres, og at der bør træffes en række foranstaltninger til at øge den teknologiske kompetence i EU. Der efterlyses en "EU var først med dette"-politik for intellektuel ejendomsret, ligesom der stilles forslag om en overvågningsmekanisme til analyse af markedsudviklingen inden for cst.

Kommissionen melder i en meddelelse i begyndelsen af 2012 tilbage om anbefalingerne vedrørende politiktiltag.

Baggrund

Cst er kernen i innovative avancerede produkter.

En kombination af cst er kernen i de fleste avancerede produkter. For eksempel er en elektrisk bil en kombination af avancerede materialer i batterierne, mikroelektroniske komponenter i effektelektronikken, der skal reducere bilens vægt, fotonik til lavforbrugslygterne, industrielle bioteknologier til lavfriktionsdækkene samt avancerede fremstillingssystemer, der betyder, at køretøjerne kan produceres til en konkurrencedygtig pris. På samme måde indeholder en mobiltelefon mikroelektroniske chips til kommunikationen, fotonikstøttet kamera og optik, avancerede materialer i de nye berøringsskærme osv. I forbindelse med et nyt realtidsinstrument til testning for fugleinfluenza er der anvendt bioteknologisk mærkning, mikroelektroniske chips, laserbaseret fotonikpåvisning og nanoteknologisk optimerede overflader til fluidisk behandling.

Gruppen på Højt Niveau blev nedsat den 13. juli 2010 af næstformand Antonio Tajani, næstformand Neelie Kroes og EU-kommissær Maire Geoghegan-Quinn. Gruppen har holdt tre møder.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontakt :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)


Side Bar