Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Klíčové technologie – budoucnost evropského průmyslu

Brusel 28. června 2011 – Skupina předních odborníků sestavená Komisí dnes představila pokyny zaměřené na využívání klíčových průmyslových technologií budoucnosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Ve svých hlavních závěrech vyzvala osoby s rozhodovací pravomocí k přijetí radikálních politických cílů zaměřených na  udržení kritických evropských schopností a kapacit prostřednictvím jednotného a uceleného přístupu ke klíčovým technologiím. Skupina zvláště doporučuje, aby se zásadní význam klíčových technologií promítl do struktury a finančních plánů  příštího rámce pro výzkum a inovace a do priorit budoucích regionálních politik EU. Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani upozornil, že evropskému průmyslu hrozí ztráta konkurenceschopnosti, pokud nedokáže plně využít potenciálu šesti důležitých klíčových technologií (mikro a nanoelektronika, pokročilé materiály, průmyslová biotechnologie, fotonika, nanotechnologie a pokročilé výrobní systémy). „Evropské inovace závisí na vývoji a růstu klíčových technologií. Musíme zlepšit zaměření a soudržnost našich politik, abychom dosáhli důraznější součinnosti mezi našimi nástroji a podpořili schopnosti Evropy v oblasti klíčových technologií. Jsem přesvědčen, že klíčové technologie povedou v konečném důsledku k vytvoření dalších pracovních míst a k většímu ekonomickému růstu Evropy. Zásadním determinantem úspěšného využívání těchto technologií bude také ochota soukromého sektoru investovat v Evropě,“ dodal Tajani.

Zvýšenou pozornost by Evropa měla věnovat především technologickému výzkumu a propagaci svých výrobků. Další doporučení skupiny se týkají kombinování finančních mechanismů EU a jednotlivých států a balíčku opatření na podporu technologických dovedností v Evropě. Skupina taktéž požaduje vytvoření politiky duševního vlastnictví typu „in Europe first“ a navrhuje mechanismus monitorování za účelem analýzy vývoje trhu v oblasti klíčových technologií.

Komise předloží sdělení o politických doporučeních na začátku roku 2012.

Souvislosti

Klíčové technologie stojí v základu inovativních pokročilých výrobků. Většina z nich vzniká díky využití několika klíčových technologií: například baterie elektrického automobilu jsou vyrobeny z pokročilých materiálů, v jeho výkonové elektronice se používají mikroelektronické součástky s cílem snížit hmotnost vozidla, osvětlení s nízkou spotřebou energie zabezpečuje fotonika, pneumatiky s nízkým koeficientem valivého tření vznikají díky novým průmyslovým biotechnologiím a konečně výrobu elektrických automobilů za konkurenční ceny umožňují pokročilé výrobní systémy. Stejně tak je například mobilní telefon vybaven nejen mikroelektronickými čipy pro komunikaci, ale také fotoaparátem a optickým zařízením využívajícím fotoniku nebo pokročilými materiály v nových dotykových obrazovkách atd. Nedávno vytvořený přístroj na testování přítomnosti viru ptačí chřipky v reálném čase v sobě integruje biotechnické etikety, mikroelektronické čipy, laserovou fotonickou detekci a povrchy pro fluidní zpracování optimalizované prostřednictvím nanotechnologií.

Skupinu na vysoké úrovni, která se sešla již třikrát, založili dne 13. července 2010 místopředseda Antonio Tajani, místopředsedkyně Neelie Kroes a komisařka Maire Geoghegan-Quinn.

Více informací naleznete na internetové adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontaktní osoby :

Carlo Corazza +32 22951752

Andrea Maresi +32 22990403


Side Bar