Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Ключови технологии, които позволяват затвърждаване на технологичното превъзходство на Европа

Брюксел, 28 юни 2011 г. Създадената днес от Комисията главна експертна група определи ръководни насоки за засилване на конкурентоспособността на европейската промишленост в разработването на промишлените технологии на бъдещето (т. нар. „главни базови технологии“). Основните заключения от заседанието на групата представляват призив към управляващите да вземат важни политически решения с цел съхраняването на особено важните умения и капацитет в Европа посредством възприемането на единен и всеобхватен подход към ГБТ. По-специално групата препоръчва ключовото значение на ГБТ да бъде отразено в структурата и във финансовия баланс на предстоящата рамка за изследвания и иновации, както и в приоритетите на бъдещата регионална политика на ЕС. Заместник-преседателят на Европейската комисия Антонио Таяни предупреди, че промишлеността на Европа „ще претърпи загуби по отношение на конкурентоспособността си“ ако не приложи успешно следните шест важни ГБТ: микро- и наноелектроника, усъвършенствани материали, промишлени биотехнологии, фотоника, нанотехнологии и усъвършенствани производствени системи. „Иновациите в Европа зависят от развитието и растежа на главните базови технологии. Необходимо е да съсредоточим политиките си по-добре и да ги приспособим, така че да създадем засилена синергия между нашите инструменти, с цел укрепване на способностите на Европа в областта на ГБТ. Убеден съм, че приложенията, създадени въз основа на напредъка на ГБТ, ще позволят на Европа да създаде повече работни места да стимулира растежа. Ангажираността на заинтересованите страни в частния сектор за инвестиране в Европа също ще е от основно значение за успеха“, каза той.

Следва да се отдаде приоритетно значение на проектите за технологични изследвания и демонстрации на продукти. Друга част от препоръките се отнасят за комбинирането на механизми за финансиране на равнището на ЕС и на национално равнище и набор от действия за укрепване на технологичните умения в Европа. Призовава се за политика за защита на интелектуалната собственост, която поставя Европа на първо място и се предлага механизъм за мониторинг, чрез който да се анализират развитията на пазара във връзка с ГБТ.

Комисията ще представи доклад относно тези препоръки за политики в съобщение в началото на 2012 г.

История на досието

ГБТ са в основата на иновативните усъвършенствани продукти.

Комбинациите от ГБТ са в основата на най-усъвършенстваните продукти. Електрическият автомобил, например, представлява комбинация от усъвършенствани материали за батерии, микроелектронни компоненти за силовата електроника с цел да се намали теглото на автомобила, фотоника за по-ниско потребление на осветлението, промишлени биотехнологии за автомобилни гуми със слабо съпротивление и, на последно място, усъвършенствани системи за производство на електрически превозни средства на конкурентна цена. По подобен начин мобилният телефон обединява микроелектронни чипове за комуникациите, камера и оптика, работещи на базата на фотониката, усъвършенствани материали за новите тактилни екрани и т.н. В наскоро създаден уред за тестване за птичи грип в реално време бяха съчетани биотехнологични етикети, микроелектронни чипове, фотонни детектори на базата на лазер и оптимизирани посредством нанотехнологиите повърхности за преработка на флуиди.

Групата на високо равнище беше сформирана на 13 юли 2010 г. от заместник-председателите Антонио Таяни и Нели Крус и комисар Мойра Гейгън-Куин и оттогава насам е провела три заседания.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Лица за връзка:

Carlo Corazza (тел.: +32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (тел.: +32 2 299 04 03)


Side Bar