Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: Europa investerar i fotonikforskning för att driva på utvecklingen av höghastighetsbredband

Bryssel den 28 juni 2011 – Tretton forskningsprojekt om fotonik håller på att lanseras inom området för fiberbaserade bredbandsnät med hög hastighet i syfte att utveckla teknik för att leverera supersnabba internethastigheter som överstiger 1 gigabit/sekund till hemmet. Projekten valdes gemensamt 2010 av Europeiska kommissionen, Österrike, Tyskland, Polen, Storbritannien och Israel, som tillsammans bidrar med totalt 22,3 miljoner euro för dessa projekt. Forskningsprojekten ska löpa i två till tre år. Att ge alla som bor i Europa tillgång till snabbt och ultrasnabbt bredband och öka investeringarna i den europeiska informations- och kommunikationsteknikforskningen är viktiga mål för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

"Jag är mycket glad över att forskningen om teknik som handlar om att ge supersnabba internethastigheter till 500 miljoner européers hem och företag tar fart. Sådan teknik spelar en mycket viktig roll när det gäller att uppfylla Europas bredbandsbehov långt in i framtiden," säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan.

Samtliga forskningsprojekt fokuserar på hur komponenter (t.ex. sändtagare, förstärkare och routrar) och IT-system kan leverera hastigheter på minst 1 gigabit/sekund till abonnenterna hemma samtidigt som driftskostnaderna för ultrasnabbt bredband minskar. Målet är därför att utveckla teknik för att ge kunderna en snabbare tjänst utan extrakostnader.

Kommissionen bidrar med en tredjedel av finansieringen av projekten och de nationella finansieringsorganen står för resten. Den gemensamma strategin gör det möjligt för de deltagande länderna att utveckla optiska bredbandsnät med hög hastighet mycket snabbare eftersom gemensamma ansträngningar på ett mycket effektivare sätt kan generera en kritisk massa för spridningen på marknaden.

De tretton enskilda forskningsprojekten utgör initiativet Piano+ som är ett ERANET+-projekt och en del av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram för forskning (FP7).

Exempel på projekt

Projektet ADDONAS syftar till att leverera bättre kvalitet för mobila video- och realtidstillämpningar som datormoln genom att optimera kopplingsteknik för supersnabba bredbandskretsar. Detta skulle göra det möjligt att skicka datatrafik endast där den behövs och således ta bort flaskhalsar för en routers prestanda. Samtidigt skulle denna teknik ha som mål att minska operatörernas och användarnas totala elkostnad med över 50 %.

För att möjliggöra ultrasnabba hastigheter för dataöverföring syftar ALOHA-projektet till att uppgradera överföringskapaciteten hos bredbandshalvledare (dvs. optiska lasrar). Syftet är att förbättra prestanda på överföringshastigheterna till minst 10 gigabit/sekund och påskynda övergången av snabbare laserkomponenter på massmarknaderna.

TUCAN-projektet har som mål att utveckla billig teknik för avstämbara sändtagare (dvs. lasrar vars driftsvåglängd kan ändras) och som kommer att kunna uppfylla kostnadsmålen för accessnäten samtidigt som de höga prestanda upprätthålls och elförbrukningen minskar. De nuvarande näten är utformade för lasrar med fast våglängd med kostnadsnivåer på mindre än 10 euro per laser, men dessa är inte utformade för att klara höga datahastigheter (1 till 10 gigabit/sekund) per kund vilket krävs i supersnabba accessnät.

SEPIANet-projektet syftar till att utveckla optiska komponenter, moduler och delsystem för framtida accessprodukter som är baserade på teknik för inbyggda elektrooptiska kretskort som avsevärt skulle minska elförbrukningen och öka energieffektiviteten och bandbredden, vilket för närvarande inte är möjligt med dagens kopparbaserade nätsystem.

Bakgrund

Fotonik är en strategisk teknik som påskyndar innovationen inom många sektorer, till exempel kommunikationer (inklusive tillgång till supersnabb internet), belysning och medicinska tillämpningar.

I takt med att efterfrågan på bredbandshungriga tjänster ökar blir tillgången på ultrasnabbt bredband allt viktigare i Europa. Nya underhållnings- och affärstjänster som HDTV eller 3DTV, nedladdning av musik eller video på smarta telefoner och utrustning för videokonferenser kräver mycket snabbare internet än vad som vanligtvis är tillgängligt i Europa idag.

Mer information om forskningsprojekten finns här:

http://www.pianoplus.eu/projects.html

Webbplatsen för den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar