Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Eurooppa investoi fotoniikan tutkimukseen nopeuttaakseen nopeaa laajakaistaa

Bryssel 28.6.2011 – Optisiin kuituihin perustuvien nopeiden laajakaistaverkkojen alalla ollaan käynnistämässä kolmetoista fotoniikkatutkimushanketta. Tarkoituksena on kehittää tekniikkoja, joilla voidaan tarjota supranopeita (yli 1 gigabittiä sekunnissa) internet-yhteyksiä koteihin. Hankkeet valitsivat vuonna 2010 Euroopan komissio, Itävalta, Saksa, Puola, Britannia ja Israel, jotka myös rahoittavat hankkeita yhdessä kaikkiaan 22,3 miljoonalla eurolla. Tutkimushankkeet kestävät kahdesta kolmeen vuotta. Nopean ja ultranopean laajakaistan tarjoaminen kaikille EU:ssa vuoteen 2020 mennessä ja eurooppalaisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen tehtävien investointien edistäminen ovat Euroopan digitaalistrategian keskeiset tavoitteet (katso IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi: ” Olen erittäin iloinen siitä, että nyt on ryhdytty tutkimaan teknologiaa, jonka avulla 500 miljoonan eurooppalaisen kotiin ja yrityksiin voidaan tarjota supranopea internet. Tällaisella teknologialla voisi olla suuri merkitys Euroopan laajakaistatarpeen tyydyttämiseksi kauas tulevaisuuteen.”

Kaikki tutkimushankkeet keskittyvät siihen, miten komponentit (esimerkiksi lähetin-vastaanottimet, vahvistimet ja reitittimet) ja tietotekniikkajärjestelmät voivat tarjota vähintään 1 gigabitin nopeuksia sekunnissa yksityisille tilaajille ja samalla alentaa ultranopean laajakaistan kustannuksia toiminnanharjoittajalle. Tavoitteena on siis kehittää tekniikkaa niin, että kuluttajille on tarjolla entistä nopeampi palvelu ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Komissio antaa hankkeiden rahoitukseen kolmasosan, ja kansalliset rahoituslaitokset vastaavat lopusta. Osallistuvat maat voivat yhteistyön ansiosta kehittää nopeita optisia laajakaistaverkkoja paljon lyhemmässä ajassa, sillä yhteisvoimin voidaan luoda kriittinen massa, jotta tuotteet pääsevät markkinoille tehokkaammin.

Kolmetoista yksittäistä hanketta muodostavat yhdessä Piano+ ‑aloitteen, joka on eräs ERANET+ ‑hanke ja osa Euroopan komission seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa.

Esimerkkejä hankkeista

ADDONAS ‑hankkeessa pyritään mobiilivideon ja tosiaikaisten sovellusten, kuten pilvilaskennan, laadun parantamiseen optimoimalla supranopeiden laajakaistapiirien vaihtokytkinteknologiaa. Dataa voitaisiin silloin lähettää vain sinne, missä sitä tarvitaan, jolloin voitaisiin helpottaa reitittimien ruuhkautumista. Samalla tämän tekniikan tavoitteena olisi pienentää toiminnanharjoittajien ja käyttäjien energialaskua yli puolella.

ALOHA ‑hankkeen tavoitteena on ultranopea datansiirto, ja siinä pyritään parantamaan laajakaistapuolijohteiden (siis optisten lasereiden) siirtokapasiteettia. Tavoitteena on nostaa siirtonopeuksia vähintään kymmeneen gigabittiin sekunnissa ja nopeuttaa nopeampien laserkomponenttien tuloa massamarkkinoille.

TUCAN ‑hankkeessa pyritään kehittämään tekniikkaa kohtuuhintaisille viritettäville lähetin-vastaanottimille (eli lasereille, joiden toiminta-aaltopituutta voidaan muuttaa). Tämän tekniikan on määrä täyttää verkonkäytön kustannustavoitteita koskevat vaatimukset ja samalla korkeaa suorituskykyä ja sähköntarpeen pienentämistä koskevat vaatimukset. Nykyiset verkot on suunniteltu kiinteäaaltopituisille lasereille, joiden kustannukset ovat alle 10 euroa laseria kohti. Nämä verkot eivät pysty hoitamaan supranopeiden verkkojen asiakaskohtaisia korkeita datansiirtonopeuksia (1–-10 gigabittiä sekunnissa).

SEPIANet ‑hankkeessa pyritään kehittämään tulevaisuuden verkkotuotteille sulautettujen sähköoptisten painettujen piirilevyjen teknologiaan perustuvia optisia komponentteja, moduuleja ja osajärjestelmiä. Tämä tekniikka pienentäisi sähkönkulutusta merkittävästi ja lisäisi energiatehokkuutta ja kaistanleveyttä, mikä ei ole mahdollista nykyisissä kuparipohjaisissa verkkojärjestelmissä.

Tausta

Fotoniikka on strateginen teknologia, joka edistää innovaatioita monilla aloilla, kuten viestintätekniikassa (supranopea internet mukaan luettuna), valaisintekniikassa ja lääketieteellisissä sovelluksissa.

Ultranopean laajakaistan merkitys Euroopassa kasvaa entisestään, kun laajakaistaa edellyttävien palvelujen kysyntä lisääntyy. Uudet viihde- ja yrityspalvelut, kuten teräväpiirto-TV (HD) tai 3D-TV, samoin kuin musiikin tai videoiden lataaminen älypuhelimiin ja videokokouslaitteet vaativat paljon Euroopassa nykyisin saatavana olevaa nopeampaa internetiä.

Lisätietoa tutkimushankkeista: http://www.pianoplus.eu/projects.html

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar