Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Liit teeb lairibaühenduse kiirendamiseks investeeringuid fotoonikauuringutesse

Brüssel, 28. juuni 2011 – Kiudoptilise lairibaühenduse arendamiseks käivitatakse 13 fotoonikauuringute projekti, et luua tehnoloogilised rakendused, mille abil teha kodukasutajatele kättesaadavaks internetiühendus kiirusel üle 1 gigabiti sekundis. Projektid valiti välja 2010. aastal ühiselt Euroopa Komisjoni, Austria, Saksamaa, Poola, Ühendkuningriigi ja Iisraeli poolt, kes investeerisid neisse kokku 22,3 miljonit eurot. Projektide rakendamisaeg on kaks kuni kolm aastat. Tagada 2020. aastaks igale eurooplasele juurdepääs kiirele ja ülikiirele lairibaühendusele ja edendada investeeringuid Euroopa info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse on Euroopa digitaalarengu tegevuskava peamisi eesmärke (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas sel puhul: „Mul on väga hea meel, et oleme suutnud käivitada uurimisprojektid, mis on vajalikud selleks, et viia ülikiire internet 500 miljoni eurooplase koju ja töökohale. Arvestades tulevasi vajadusi ülikiire interneti järele, on nende projektiga loodav tehnoloogia hädavajalik”.

Kõikide nende projektide puhul on võetud eesmärgiks töötada välja komponendid (sealhulgas transiiverid, võimendid ja ruuterid) ja terviklikud IT-süsteemid, mis võimaldavad viia kodudesse interneti kiirusega üle 1 gigabiti sekundis, tehes ühtlasi võimalikuks vähendada ülikiire internetiühenduse hinda. Tehnoloogia peab niisiis olema selline, mis pakub kiiremat teenust ilma, et peaks maksma lisatasu.

Komisjoni panus moodustab investeeritavast summast ühe kolmandiku ning kaasatud riikide rahastamisasutused katavad ülejäänu. Ühine tegutsemine võimaldab saavutada turule tulemiseks piisavalt suure mahu, mis teeb ülikiire kiudoptilise lairibaühenduse väljatöötamise palju kiiremaks.

13 projekti moodustavad üheskoos algatuse Piano+, mis on ERANET+-süsteemi osa ja kuulub seega Euroopa Komisjoni 7. teadusuuringute raamprogrammi alla.

Näited projektidest

Projekti ADDONAS eesmärk on parandada mobiilsete video- ja reaalajarakenduste, nagu pilveandmetöötluse kvaliteeti, parandades ülikiirete lairibavõrkude kommuteerimistehnoloogiat. See võimaldaks edastada andmeid üksnes vajaduse korra ja vähendaks ruuterite ülekoormust. Samal ajal aitaks loodav tehnoloogia vähendada energiakulu nii teenuseosutajatel kui ka kasutajatel üle 50%.

Projektiga ALOHA parandatakse ülikiire internetiühenduse võimaldamiseks lairibavõrkude pooljuhtide (optiliste laserite) edastusmahtu. Eesmärk on saavutada andmeedastusmaht 10 gigabitti sekundis ja enam ning kiirendada ülikiirete laserkomponentide jõudmist igapäevatarbimisse.

Projekti TUCAN eesmärk on töötada välja taskukohane timmitav transiivertehnoloogia (st laserid, mille töösagedust saab muuta), mis suudaks olla internetiühenduse turul konkurentsivõimeline, olles tõhus ja vähese energiatarbega. Praegu kasutatakse võrkudes kindla lainepikkusega lasereid, mille kulukus on vähem kui 10 eurot laseri kohta, kuid need ei võimalda käidelda suuri andmemahte (1–10 gigabitti sekundis iga tarbija kohta) ega rahulda ülikiire internetiühenduse vajadusi.

Projektiga SEPIANet arendatakse tuleviku ühendusvõrkude jaoks optilisi komponente, mooduleid ja allsüsteeme, mis põhinevad sisseehitatud elektro-optilise trükkplaadi tehnoloogial, mis vähendaks märkimisväärselt energiakulu, parandaks energiatõhusust ning suurendaks ribalaiust, mis on vaskjuhtmete puhul võimatu.

Taust

Fotoonika on strateegiline valdkond, mis suunab innovatsiooni paljudes sektorites, nagu kommunikatsioonitehnoloogia (sealhulgas ülikiire internetiühendus), valgustid ja meditsiiniseadmed.

Kuna üha rohkem tuleb Euroopas turule suurt ribalaiust vajavaid internetiteenuseid, on ülikiire lairibaühenduse arendamine möödapääsmatu. Uued meelelahutus- ja ärirakendused, nagu suure resolutsiooniga (HD) või 3D-televisioon, muusika ja videote laadimine nutitelefonidesse ja videokonverentsitehnoloogia, nõuavad palju kiiremat internetiühendust, kui see praegu Euroopas tavaliselt kättesaadav on.

Rohkem teavet uurimisprojektide kohta võib leida aadressil:

http://www.pianoplus.eu/projects.html

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar