Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: EU investerer i forskning i fotonik for at gøre højhastighedsbredbånd hurtigere

Bruxelles, den 28. juni 2011 – 13 forskningsprojekter om fotonik iværksættes på området højhastighedsfiberbredbåndsnet med henblik på at udvikle teknologier, hvormed superhurtige internetforbindelser på over 1 gigabit pr. sekund kan leveres til private hjem. Disse projekter blev i 2010 udvalgt i fællesskab af Europa-Kommissionen, Det Forenede Kongerige, Polen, Tyskland, Østrig og Israel, som tilsammen yder i alt 22,3 mio. EUR til disse. Forskningsprojekterne løber over to til tre år. De centrale mål i den digitale dagsorden for Europa går bl.a. ud på at give alle europæere adgang til hurtige og ultrahurtige bredbåndsforbindelser senest i 2020 og sætte skub i investeringerne i den europæiske forskning i informations- og kommunikationsteknologi (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, udtalte: "Det glæder mig meget, at der kommer gang i forskningen i teknologier, der vil kunne levere superhurtige internethastigheder til 500 mio. europæeres private hjem og virksomheder. En sådan teknologi kunne spille en afgørende rolle i opfyldelsen af EU's bredbåndsbehov i lang tid fremover."

Alle disse forskningsprojekter fokuserer på, hvordan komponenter (f.eks. transceivere, forstærkere og routere) og it-systemer kan levere hastigheder på 1 gigabit pr. sekund og derover til private abonnenter, samtidig med at driftsomkostningerne for de ultrahurtige bredbåndsforbindelser nedbringes. Målet er derfor at udvikle teknologi med henblik på at give kunder hurtigere tjenester uden at øge omkostningerne.

Kommissionen bidrager med en tredjedel af finansieringen af projekterne, og de nationale finansieringsorganer dækker restbeløbet. Den fælles fremgangsmåde sætter deltagerlandene i stand til at udvikle højhastighedslyslederbredbåndsnet meget hurtigere, fordi en fælles indsats mere effektivt kan generere en kritisk masse for udbredelsen på markederne.

De tretten individuelle forskningsprojekter udgør tilsammen Piano+-initiativet, der er et ERANET+-projekt og en del af Europa-Kommissionens syvende rammeprogram for forskning (FP7).

Eksempler på projekter

ADDONAS–projektet har til formål at levere mobilvideo og real-time applikationer af højere kvalitet, f.eks. cloud computing, ved at optimere switching-teknologien for superhurtige bredbåndskredsløb. Dermed vil datatrafikken kunne styres, så den alene sendes derhen, hvor der er behov for den, og derved fjernes flaskehalse for en routers ydeevne. Samtidig tilsigter den pågældende teknologi at mindske operatørernes og brugernes samlede energiregning med over 50 %.

Med sigte på ultrahøjhastighedsdatatransmission har ALOHA-projektet til formål at opgradere bredbåndshalvlederes transmissionskapacitet (dvs. optiske lasere). Målet er at forbedre datatransmissionsydeevnen til 10 gigabit/sekund og fremskynde ibrugtagningen af hurtigere laserkomponenter på massemarkedet.

TUCAN-projektet er målrettet udviklingen af billig, justerbar transceiverteknologi (dvs. lasere, for hvilke det er muligt at ændre driftsbølgelængden), som vil kunne opfylde omkostningsmål for netadgang samtidig med, at hensynet til høj ydeevne og et reduceret energiforbrug fastholdes. De aktuelle net er udformet med henblik på lasere med fast bølgelængde, der koster mindre end 10 EUR pr. laser, men disse er ikke konstrueret til at håndtere høje datahastigheder (1 til 10 gigabit/sekund) pr. kunde, hvilket er påkrævet til superhurtige netforbindelser.

SEPIANet-projektet tilsigter at udvikle optiske komponenter, moduler og delsystemer til fremtidige access-produkter på grundlag af indlejret elektrooptisk printkortteknologi, som i betydelig grad vil nedbringe energiforbruget og øge energieffektiviteten og båndbredden, hvilket pt. ikke er muligt i de nuværende kobber-baserede netsystemer.

Baggrund

Fotonik er en teknologi af strategisk betydning, som driver innovationen i mange sektorer såsom kommunikation (herunder superhurtig internetadgang), belysning og medicinalsektoren.

Ultrahurtig bredbåndsadgang får stadig større betydning i Europa, efterhånden som efterspørgslen efter bredbåndsintensive tjenester tager fart. Nye underholdnings- og erhvervstjenester, som f.eks. HD- eller 3D-tv, downloading af musik eller video på smarttelefoner og videokonferenceudstyr, stiller krav om meget hurtigere internetforbindelser, end der normalt står til rådighed i EU i dag.

Der findes yderligere oplysninger om forskningsprojekterne på følgende adresser:

http://www.pianoplus.eu/projects.html

Den digitale dagsorden: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar