Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Evropa investuje do výzkumu v oblasti fotoniky s cílem urychlit vysokorychlostní širokopásmové připojení

Brusel, 28. června 2011 – Bylo spuštěno třináct výzkumných fotonikových projektů v oblasti vysokorychlostních širokopásmových sítí z optických vláken s cílem vyvinout technologie, jež by měly umožnit superrychlý přístup z domova na internet přesahující 1 gigabit za vteřinu. Projekty vybraly v roce 2010 společně Evropská komise, Rakousko, Německo, Polsko, Spojené království a Izrael, jež na ně dohromady vynaloží celkem 22,3 milionu EUR. Výzkumné projekty budou trvat dva až tři roky. Klíčovými cíli Digitální agendy pro Evropu je poskytnout každému Evropanovi přístup k rychlému a ultrarychlému širokopásmovému připojení do roku 2020 a zvýšit investice do evropského výzkumu v oblasti informační a komunikační technologie (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Jsem velmi šťastná, že se rozjíždí výzkum technologií, které by měly domácnostem a podnikům 500 milionů Evropanů poskytnout superrychlé internetové připojení. Tato technologie by mohla do budoucna sehrát ústřední úlohu v uspokojování potřeb Evropy v oblasti širokopásmového připojení.“

Všechny výzkumné projekty se zaměřují na otázku toho, jak mohou složky (např. přijímače-vysílače, zesilovače a směrovače) a systémy IT zákazníkům doma nabídnout připojení o rychlosti 1 gigabit za vteřinu a vyšší, a zároveň snížit provozní náklady na ultrarychlostní širokopásmové připojení. Cílem je tudíž vyvinout technologii, jež by poskytla zákazníkům rychlejší službu, avšak nikoli za vyšší cenu.

Komise přispívá na financování projektů jednou třetinou a zbytek hradí národní agentury pro financování. Společný přístup umožňuje zúčastněným zemím vyvíjet sítě vysokorychlostních širokopásmových připojení z optických vláken daleko rychleji, neboť společné úsilí může efektivněji vytvořit rozhodující množství pro uvádění na trh.

Třináct jednotlivých výzkumných projektů tvoří dohromady iniciativu Piano+, což je projekt ERANET+ a součást sedmého rámcového programu Evropské komise pro výzkum (FP7).

Příklady projektů

Účelem projektu ADDONAS je poskytnout lepší kvalitu u aplikací mobilního telefonu, videoaplikací a aplikací v reálném čase, jako je třeba cloud computing, a to optimalizací přepínací technologie u superrychlých širokopásmových okruhů. To by umožnilo, aby se tok údajů vyslal pouze do místa potřeby, a tak by se odstranila úzká místa ve výkonu směrovače. Zároveň by byla předmětná technologie zaměřena na snížení celkových energetických nákladů pro provozovatele i uživatele o více než 50 %.

Aby se umožnil ultravysokorychlostní přenos údajů, je projekt ALOHA zaměřen na zdokonalení přenosové kapacity širokopásmových polovodičů (tj. optických laserů). Účelem je zlepšit výkonnost na přenosové rychlosti 10 gigabitů za vteřinu a více a urychlit přechod rychlejších laserových složek k hromadnému uvedení na trh.

Cílem projektu TUCAN je vývoj nízkonákladové technologie laditelných přijímačů-vysílačů (tj. laserů, jejichž provozní vlnovou délku lze měnit), která bude s to dodržet nákladové cíle přístupových sítí, a zároveň zachová vysokou výkonnost a sníží energetickou náročnost. Stávající sítě jsou koncipovány pro lasery s pevnou vlnovou délkou při nákladových úrovních méně než 10 EUR za laser, jež však nejsou koncipovány tak, aby zvládly vysoké míry přenosu údajů (1 až 10 gigabitů za vteřinu) na zákazníka, jaké by se vyžadovaly v superrychlostních přístupových sítích.

Účelem projektu SEPIANet je vyvíjet optické složky, moduly a podsystémy pro budoucí přístupové produkty vycházející z technologie zabudovaných elektrooptických tištěných okruhových přepínacích desek, jež by významně snížila spotřebu elektřiny a zvýšila energetickou účinnost a pásmovou délku, což momentálně není možné v dnešních systémech přístupových sítích na bázi mědi.

Souvislosti

Fotonika je strategická technologie, jež je hnací silou inovací v mnoha odvětvích, např. v komunikačních technologiích (včetně vysokorychlostního internetového přístupu), v osvětleních a lékařských aplikacích.

Ultrarychlý širokopásmový přístup se v Evropě stává stále významnějším, neboť enormně narůstá poptávka po službách s intenzivní potřebou širokopásmového připojení. Nové služby v zábavním odvětví a v obchodu, např. televize s vysokým rozlišením (HD) nebo televize 3D, nabíjení hudby nebo videí do inteligentních telefonů a zařízení pro videokonference vyžadují daleko rychlejší internet, než jaký je zpravidla dnes v Evropě k dispozici.

Další informace o výzkumných projektech naleznete na adrese:

http://www.pianoplus.eu/projects.html

Internetová stránka Digitální agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar