Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Vodje EU potrdili načrt Komisije za vključevanje Romov

Bruselj, 24. junija 2011 – Evropska komisija je na najvišji politični ravni potrdila okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (IP11/400, MEMO/11/216). Evropski vodje, ki so se danes srečali v Bruslju, so podprli načrt, da se na celini konča večstoletna izključenost romske manjšine. V skladu z okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov bo vsaka izmed 27 držav članic EU določila način izboljšanja položaja najbolj ranljivih romskih skupnosti, ki živijo na njenem ozemlju. Države članice bodo morale za boljše ekonomsko in socialno vključevanje obravnavati štiri ključna področja, to so izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo in stanovanjsko vprašanje, ter določiti ukrepe, sorazmerne s svojim romskim prebivalstvom. Za podporo nacionalnim prizadevanjem sta na voljo financiranje EU in njen trden pravni okvir. Vlade morajo do konca leta 2011 predložiti nacionalne strategije. Evropska komisija bo nato načrte ocenila in prihodnjo pomlad o tem poročala.

Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je dejala: „Današnji dogovor je velik korak naprej za milijone Romov po Evropi. EU pošilja pomembno sporočilo: izključenost Romov ni v skladu z našimi družbenimi vrednotami in našim ekonomskim modelom.

Evropski vodje so se zavezali, kot še nikoli doslej, da se bo vključevanje Romov izboljšalo. Za odločenost v zvezi z doseganjem te zaveze pa se še zlasti zahvaljujem madžarskemu predsedstvu. Prav tako pozdravljam sodelovanje drugih izkušenih mednarodnih organov, kot je Svet Evrope, ki za dosego boljšega vključevanja Romov tesno sodeluje z lokalnimi in regionalnimi organi po Evropi.

Zdaj je čas za udejanjenje besed. Okvir EU ne more uspeti brez trdne in trajne podpore vseh držav članic. Veselim se, da bom videla, kako nameravajo posamezne nacionalne vlade doseči boljše vključevanje romskih prebivalcev v svoji državi.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je poudaril pomen takojšnjih ukrepov za vključevanje Romov ter dejal: „Položaj romskih prebivalcev po Evropi se je poslabšal, zato je treba upanje in prizadevanja nujno spremeniti v praktično ukrepanje, s katerim se dosežejo dejanske spremembe.“

Podpora, ki so jo vodje EU danes dali okviru EU, je pomemben korak, ki kaže, da Evropa ne sprejema socialne in ekonomske izključenosti milijonov romskih prebivalcev. Z nacionalnimi strategijami, za katere upam, da bodo daljnosežne in realistične, lahko zdaj to uresničimo.“

Dodal je še: „Predstavniki Romov lahko imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da so strategije za vključevanje Romov ustrezne in tudi učinkovito izvedene. Za zagotavljanje, da se nacionalne strategije učinkovito izvajajo ter da denar, namenjen vključevanju Romov, dejansko dobijo končni upravičenci, bo ključen nadzor.“

Ozadje

V Evropi živi deset do dvanajst milijonov Romov, ki se še vedno soočajo z diskriminacijo, izključenostjo in neupoštevanjem svojih pravic, medtem ko vlade zaradi neizkoriščenosti nadarjenih ljudi izgubljajo možnost povečanja prihodkov in produktivnosti. Boljše ekonomsko in socialno vključevanje je nujno, toda učinkovito je lahko le v okviru usklajenega delovanja na vseh ravneh za odpravljanje različnih vzrokov izključenosti.

Številna področja, na katerih je treba izboljšati vključenost Romov, kot so izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo in stanovanjsko vprašanje, so predvsem v nacionalni ali regionalni pristojnosti. Vendar pa ima EU pri tem pomembno vlogo, saj usklajuje ukrepe držav članic in pomaga s finančnimi instrumenti, tudi s socialnim in strukturnimi skladi, ter podpira prizadevanja v okviru drugih organov, kot je Svet Evrope.

Komisija je 5. aprila 2011 predložila okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (IP11/400, MEMO/11/216). Ta okvir bo zagotovil smernice za vodenje nacionalnih romskih politik in mobiliziral sredstva, ki so na ravni EU na voljo za podporo vključevanju. Osredotočen je na štiri stebre: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj. Države članice morajo določiti posamezne nacionalne cilje na področju vključevanja Romov, ki odražajo število njihovih prebivalcev in trenutni položaj njihovih politik vključevanja.

Kot je določeno v okviru EU, bodo morale države članice predložiti nacionalne strategije vključevanja Romov do konca leta 2011. Podrobno bodo morale navesti, kako bodo prispevale k doseganju skupnih ciljev na ravni EU na področju vključevanja Romov. Komisija bo nato nacionalne strategije ocenila in o tem pomladi leta 2012 poročala Svetu ter Evropskemu parlamentu. Ta dejavnost se bo ponavljala letno in tako omogočila redni pregled napredka na nacionalni ravni znotraj okvira EU.

Evropska komisija je poleti 2010 javno izrazila svoje stališče, da bi morali Romi kot državljani EU imeti vse pravice in obveznosti, ki jih določa zakonodaja EU (SPEECH/10/428 in MEMO/10/502).

Dodatne informacije

EU in Romi:

http://ec.europa.eu/roma

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spletna stran o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sl

Spletna stran evropskega komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar