Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Liderii UE sprijină planul Comisiei privind integrarea romilor

Bruxelles, 24 iunie 2011 – Cadrul UE al Comisiei Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP11/400, MEMO/11/216) a fost aprobat la cel mai înalt nivel politic. Liderii europeni întruniți astăzi la Bruxelles au aprobat un plan menit să pună capăt excluziunii de secole a minorității rome pe continentul european. Conform cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, fiecare dintre cele 27 de țări ale UE va stabili modul în care intenționează să îmbunătățească situația celor mai vulnerabile comunități de romi care trăiesc pe teritoriul său. Statele membre vor trebui să identifice soluții în patru domenii esențiale pentru asigurarea unei mai bune integrări sociale și economice a romilor – educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele – și vor trebui să prezinte măsuri proporționale cu dimensiunea populației lor rome. Pentru a susține eforturile naționale, sunt disponibile fonduri UE și un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Guvernele trebuie să își prezinte strategiile naționale până la sfârșitul anului 2011. Comisia Europeană va evalua aceste planuri și va prezenta rapoarte în acest sens în primăvara anului viitor.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a declarat: „Acordul de astăzi este un pas uriaș înainte pentru milioane de romi din întreaga Europă. UE trimite astfel un semnal puternic: excluziunea romilor este incompatibilă cu valorile noastre societale și cu modelul nostru economic.

Liderii europeni și-au asumat un angajament fără precedent de a asigura o mai bună integrare a romilor și aș dori să mulțumesc președinției maghiare în special pentru hotărârea cu care a urmărit obținerea acestui angajament. Consider, de asemenea, binevenit faptul că am beneficiat de cooperarea cu alte organizații internaționale cu experiență în domeniu, cum ar fi Consiliul Europei, care conlucrează strâns cu autoritățile locale și regionale din toată Europa pentru o mai bună integrare a romilor.

Acum este momentul să transpunem cuvintele în fapte. Acest cadru UE nu poate fi încununat de succes fără sprijinul puternic și susținut al tuturor statelor membre. Aștept cu deosebit interes să văd felul în care fiecare guvern național intenționează să asigure o mai bună integrare a romilor în țara sa.”

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a subliniat importanța întreprinderii de acțiuni imediate pentru integrarea romilor, precizând: „Situația romilor de pe teritoriul Europei s-a înrăutățit. Trebuie, prin urmare, să trecem urgent de la speranțe și aspirații la acțiuni concrete, care au un impact real asupra situației de la fața locului.

Sprijinul pe care liderii UE l-au arătat astăzi pentru acest cadru european constituie un progres important și un semnal că Europa nu acceptă excluziunea socială și economică a milioane de romi. Strategiile naționale, care sper că vor fi ambițioase și realiste, au acum cale liberă.”

László Andor a mai adăugat:Reprezentanții romilor pot juca un rol decisiv în contextul garantării caracterului adecvat și a aplicării eficace a strategiilor de integrare a romilor. Elementul de monitorizare va fi unul foarte important pentru a se asigura aplicarea eficace a strategiilor naționale și faptul că fondurile destinate integrării romilor ajung într-adevăr la beneficiarii finali.”

Context

Cele 10-12 milioane de romi care trăiesc în Europa se confruntă în continuare cu discriminare, excluziune și nerecunoașterea drepturilor lor, în timp ce guvernele suportă pierderi ale veniturilor și ale productivității din ce în ce mai importante din cauza posibilității ca talentul acestei comunități să nu fie valorificat. Îmbunătățirea integrării economice și sociale este o necesitate, însă pentru ca aceasta să fie eficace, este nevoie de o acțiune concertată la toate nivelurile pentru a aborda cauzele multiple ale excluziunii.

Multe dintre domeniile în care se impune o mai bună integrare a romilor, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele, sunt în primul rând responsabilități naționale sau regionale. Cu toate acestea, UE are un rol important în coordonarea acțiunilor statelor membre și în acordarea de asistență prin instrumentele financiare, inclusiv prin fondurile structurale și sociale și sprijină eforturile similare depuse în acest sens în interiorul altor organizații, precum Consiliul Europei.

La 5 aprilie 2011, Comisia a prezentat un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP11/400, MEMO/11/216). Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naționale privind romii și la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru a sprijini eforturile de integrare. Cadrul se concentrează pe patru domenii prioritare: accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe. Statele membre ar trebui să stabilească obiective naționale de integrare a romilor specifice, care să reflecte dimensiunea populației lor rome și situația actuală a politicilor lor de integrare.

Conform cadrului UE, statele membre vor trebui să prezinte strategii naționale privind comunitatea romă până la sfârșitul anului 2011. Statele membre vor trebui să specifice felul în care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor globale ale UE pentru integrarea romilor. Comisia va evalua apoi strategiile naționale și va prezenta un raport în acest sens Consiliului și Parlamentului European în primăvara anului 2012. Acest proces va fi reluat în fiecare an, lansându-se astfel o revizuire periodică a progreselor înregistrate la nivel național în contextul cadrului UE.

În vara anului 2010, Comisia Europeană a apărat public punctul de vedere conform căruia romii sunt cetățeni ai UE și ar trebui să beneficieze pe deplin de drepturile de cetățeni și să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul dreptului UE (SPEECH/10/428 și MEMO/10/502).

Pentru informații suplimentare

UE și romii:

http://ec.europa.eu/roma

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Site-ul consacrat extinderii, afacerilor sociale și incluziunii:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=ro

Pagina de întâmpinare a domnului László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Persoane de contact

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar