Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

Az EU vezetői jóváhagyják a Bizottság romaintegrációs tervét

Brüsszel, 2011. június 24. – A legfelsőbb politikai szinten is jóváhagyták a nemzeti romaintegrációs stratégiák (IP11/400, MEMO/11/216) Európai Bizottság által kidolgozott uniós keretrendszerét. A mai brüsszeli találkozón résztvevő európai vezetők támogatják az európai roma kisebbség évszázados kirekesztésének véget vető terveket. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerében az EU mind a 27 tagállama meghatározza, hogy miként kívánja javítani a területén élő legsebezhetőbb roma közösségek helyzetét. A tagállamoknak a társadalmi és gazdasági integráció javítása érdekében négy kulcsterülettel kell foglalkozniuk – az oktatással, a foglalkoztatással, az egészségüggyel és a lakhatással –, és lakosságuk roma részarányához mérten megfelelő intézkedéseket kell hozniuk. A tagállamok erőfeszítéseinek támogatására uniós források és a diszkrimináció elleni erős jogi keretek is rendelkezésre állnak. A kormányoknak 2011 végéig kell benyújtaniuk nemzeti stratégiájukat. Az Európai Bizottság a tervek értékelése után jövő tavasszal tesz jelentést.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős biztos, a következőképpen nyilatkozott: „A mai megállapodás hatalmas előrelépés az európai romák millióinak. Az EU félreérthetetlenül jelezte: a romák kirekesztése nem egyeztethető össze társadalmi értékeinkkel és gazdasági modellünkkel.

Az európai vezetők példa nélkül álló kötelezettséget vállaltak a romák integrációjának javítására; a magyar elnökségnek szeretnék külön köszönetet mondani az e kötelezettségvállalás elérésében tanúsított határozottságáért. Emellett szeretném megköszönni az e téren tapasztalatokkal rendelkező egyéb nemzetközi intézmények közreműködését, köztük az Európa Tanácsét, amely Európa-szerte szorosan együttműködik a helyi és a regionális hatóságokkal a romák integrációjának javításáért.

Mától kezdve a szavakat tettekre kell fordítanunk. Az uniós keretrendszer sikeréhez az összes tagállam erős és tartós támogatása szükséges. Nagy várakozással tekintek az elé, hogy megtudjuk, a tagállamok saját területükön miként kívánják előrevinni a romák integrációjának ügyét.”

Andor László, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos a következőkkel támasztotta alá, hogy a romák integrációjának megvalósítása érdekében azonnali intézkedésre van szükség: „A romák helyzete Európa-szerte romlik, ezért a remények és vágyak talajáról minél előbb el kell mozdulnunk az olyan gyakorlati fellépések irányába, amelyekkel valódi eredményeket érhetünk el.

Az EU vezetőinek mai kiállása az uniós keretrendszer létrehozása mellett fontos lépés, amely megmutatja, hogy Európa nem fogadja el a romák millióinak társadalmi és gazdasági kirekesztését. Ezzel útjukra indulhatnak a nemzeti stratégiák, amelyek reményeim szerint ambiciózusak és egyben realisztikusak lesznek.”

Hozzátette továbbá: „A romák képviselői döntő szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a romaintegrációs stratégiák célnak megfelelőek legyenek, és eredményesen végre is hajtsák őket. A megfelelő nyomon követés elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a stratégiák elérjék céljukat, és hogy a romaintegrációra szánt pénzek valóban eljussanak a végső kedvezményezettekhez.”

Előzmények

Az Európában élő 10-12 millió roma számára manapság sem ismeretlen fogalom a hátrányos megkülönböztetés, a kirekesztettség és jogaik megtagadása, miközben a romák potenciális tehetségeinek kiaknázatlansága a kormányok számára bevételkieséssel és temelékenységcsökkenéssel jár. A romák fokozottabb gazdasági és társadalmi integrációja sürgető feladat tehát, azonban a kirekesztés szerteágazó okainak kezelése valamennyi szintet átfogó, hatékony és összehangolt fellépést igényel.

Számos olyan terület van, ahol szükséges a romák integrációjának javítása – például oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás – ám ezek elsősorban nemzeti vagy regionális hatáskörbe tartoznak. Az EU-nak ugyanakkor fontos szerep jut a tagállami fellépések koordinálásában és a pénzügyi források biztosításában, többek között a Szociális Alap és a strukturális alapok révén; emellett támogatja más intézmények, például az Európa Tanács ilyen irányú erőfeszítéseit is.

A Bizottság 2011. április 5-én előterjesztette a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét (IP11/400, MEMO/11/216), amely elősegíti majd a nemzeti romapolitikák kialakítását, valamint az integrációs erőfeszítéseket támogatva hozzájárul az uniós források mobilizálásához. A négy pillérre épülő keretrendszer az oktatáshoz, a munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való hozzáférésre összpontosít. A tagállamoknak – a területükön élő roma népesség nagyságával arányosan és integrációs politikájuk aktuális állását figyelembe véve – saját célkitűzéseket kell felállítaniuk a romák nemzeti integrációját illetően.

Az uniós keretrendszernek megfelelően a tagállamok 2011 végéig kötelesek benyújtani nemzeti romastratégiájukat. Ebben meg kell fogalmazniuk, hogy miként kívánnak hozzájárulni az EU átfogó romaintegrációs céljainak megvalósításához. Az Európai Bizottság a nemzeti stratégiák vizsgálata után 2012 tavaszán tesz jelentést a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak. Erre az eljárásra ezután minden évben sor kerül majd, vagyis az uniós keretrendszerben rendszeresen nyomon követhető lesz a tagállamok előrehaladása.

Az Európai Bizottság 2010 tavaszán nyilvánosan megvédte azt az álláspontját, amely szerint a romák uniós polgárok, akik ugyanúgy élhetnek az uniós jogszabályokban foglalt jogaikkal, és akikre ugyanúgy vonatkoznak az uniós jogszabályokban előírt kötelezettségek (SPEECH/10/428 és MEMO/10/502).

További információk:

Az EU és a romák:

http://ec.europa.eu/roma

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=hu

Andor László, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar