Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Οι ηγέτες της ΕΕ προσυπογράφουν το σχέδιο της Επιτροπής για την ένταξη των Ρομ

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2011 – Το ενωσιακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομ (IP11/400, MEMO/11/216) έτυχε έγκρισης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες υποστήριξαν ένα σχέδιο που θα θέσει τέρμα στον από αιώνων αποκλεισμό της μειονότητας των Ρομ στην ήπειρό μας. Στο ενωσιακό πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομ, κάθε χώρα από τις 27 της ΕΕ θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να βελτιώσει την κατάσταση των πλέον ευάλωτων κοινοτήτων Ρομ που είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τέσσερις βασικούς τομείς προκειμένου για την καλύτερη κοινωνική και οικονομική ένταξη (εκπαίδευση, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση) και να λάβουν μέτρα ανάλογα προς τον πληθυσμό των Ρομ στη χώρα τους. Για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ και ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Οι κυβερνήσεις έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του 2011 για να υποβάλουν τις εθνικές στρατηγικές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει στη συνέχεια τα σχέδια και θα υποβάλει τη σχετική έκθεση την άνοιξη του 2012.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, δήλωσε: "Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικότατο επίτευγμα για εκατομμύρια Ρομ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΕ στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: ο αποκλεισμός των Ρομ δεν συμβαδίζει με τις κοινωνικές μας αξίες και το οικονομικό μας μοντέλο.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες ανέλαβαν μια άνευ προηγουμένου δέσμευση να βελτιώσουν την ένταξη των Ρομ, και θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου προς την ουγγρική προεδρία για την αποφασιστικότητά της να επιτύχει αυτή τη δέσμευση. Χαιρετίζω επίσης τη συνεργασία με άλλους έμπειρους διεθνείς φορείς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης που συνεργάζεται στενά με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο την καλύτερη ένταξη των Ρομ.

Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τα λόγια πράξεις. Το πλαίσιο της ΕΕ δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία χωρίς την ισχυρή και διαρκή στήριξη όλων των κρατών μελών. Θα παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο κάθε κυβέρνηση προτίθεται να επιτύχει την καλύτερη ένταξη των Ρομ στην οικεία χώρα."

Ο αρμόδιος για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις επίτροπος κ. László Andor υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης δράσης για την ένταξη των Ρομ, και δήλωσε: "Η θέση των Ρομ σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει επιδεινωθεί, και για τον λόγο αυτό πρέπει επειγόντως να περάσουμε πέρα από τις ελπίδες και τις προθέσεις στη συγκεκριμένη δράση που θα αλλάξει την κατάσταση.

Η σημερινή στήριξη εκ μέρους των ευρωπαίων ηγετών για ένα ενωσιακό πλαίσο συνιστά σπουδαία ενέργεια, η οποία καταδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό εκατομμυρίων Ρομ. Οι εθνικές στρατηγικές, που ελπίζω ότι θα είναι φιλόδοξες και πραγματιστικές, μπορούν κιόλας να ξεκινήσουν."

Στη συνέχεια ο κ. Andor πρόσθεσε: "Οι εκπρόσωποι των Ρομ μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές για την ένταξη των Ρομ αφενός είναι οι ενδεδειγμένες και αφετέρου εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Η παρακολούθησή τους θα είναι ουσιώδους σημασίας γιατί θα εγγυάται την ουσιαστική εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών και θα εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση που προορίζεται για την ένταξη των Ρομ φθάνει πράγματι στους τελικούς δικαιούχους."

Ιστορικό

Τα 10-12 εκατομμύρια Ρομ της Ευρώπης εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, αποκλεισμό και άρνηση των δικαιωμάτων τους, ενώ οι κυβερνήσεις γνωρίζουν απώλειες ως προς την αύξηση των εσόδων και την παραγωγικότητα λόγω της μη χρησιμοποίησης δυνάμει προικισμένων ατόμων. Είναι επιτακτική η καλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξή τους – αλλά για να είναι αποτελεσματική αυτή η ένταξη είναι αναγκαία η συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές αιτίες του αποκλεισμού.

Πολλοί από τους τομείς που απαιτούν βελτίωση ως προς την ένταξη των Ρομ (εκπαίδευση, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση) υπάγονται στην αρμοδιότητα των εθνικών ή περιφερειακών αρχών. Η ΕΕ ωστόσο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της δράσης των κρατών μελών και στη συμβολή της μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και το Κοινωνικό Ταμείο και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ενώ στηρίζει παρόμοιες προσπάθειες που διεξάγονται σε άλλους φορείς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στις 5 Απριλίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε ένα ενωσιακό πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομ (IP11/400, MEMO/11/216). Το πλαίσιο θα βοηθήσει στη χάραξη εθνικών πολιτικών για τους Ρομ και θα κινητοποιήσει κεφάλαια διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών ως προς την ένταξη. Το πλαίσιο επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: πρόσβαση σε εκπαίδευση, εργασία, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν το καθένα εθνικούς στόχους για την ένταξη των Ρομ που θα αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του πληθυσμού Ρομ και το σημερινό καθεστώς των πολιτικών τους ως προς την ένταξη του εν λόγω πληθυσμού.

Όπως ορίζεται στο ενωσιακό πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος του 2011 τις εθνικές στρατηγικές τους ένταξης των Ρομ. Θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουν με ποιό τρόπο θα συμβάλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ένταξη των Ρομ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει στη συνέχεια τα σχέδια και θα υποβάλει τη σχετική έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άνοιξη του 2012. Το εγχείρημα αυτό θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, καθιερώνοντας μια τακτική επισκόπηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε εθνικό επίπεδο σε συνάρτηση με το ενωσιακό πλαίσιο.

Το καλοκαίρι του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε δημόσια την θέση ότι οι Ρομ είναι πολίτες της ΕΕ και ότι θα πρέπει να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του κοινοτικού δικαίου (SPEECH/10/428 και MEMO/10/502).

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ΕΕ και οι Ρομ:

http://ec.europa.eu/roma

Αίθουσα Τύπου της ΓΔ Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Viviane Reding, επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ιστότοπος της ΓΔ "Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη":

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=el

Ιστοσελίδα του κ. László Andor, επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar