Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Čelní představitelé EU podpořili plán Komise pro integraci Romů

Brusel 24. června 2011 – Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů (IP11/400, MEMO/11/216) se dostalo podpory na nejvyšší politické úrovni. Čelní evropští představitelé na svém zasedání v Bruselu dnes podpořili plán, kterým má skončit staletí trvající vyloučení romské komunity na evropském kontinentu. Podle rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů každý ze sedmadvaceti členských států EU stanoví, jak hodlá zlepšit situaci nejzranitelnějších romských komunit žijících na jeho území. Členské státy se budou v zájmu sociální a ekonomické integrace zabývat čtyřmi oblastmi – vzděláváním, zaměstnaností, zdravotní péčí a bydlením – a určí opatření, jež jsou přiměřená velikosti jejich romské populace. Na podporu snah jednotlivých států je k dispozici financování ze strany EU a účinný právní rámec na potírání diskriminace. Vlády mají na předložení svých vnitrostátních strategií čas do konce roku 2011. Evropská komise pak plány posoudí a na jaře následujícího roku o nich podá zprávu.

Místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová uvedla: „Dnešní dohoda je pro miliony Romů po celé Evropě významným krokem vpřed. Evropská unie dává jasně najevo, že vyloučení Romů není slučitelné ani s našimi společenskými hodnotami ani s naším ekonomickým modelem.

Čelní evropští představitelé přijali závazek zlepšit integraci Romů, který dosud nemá obdoby. Chtěla bych poděkovat zvláště maďarskému předsednictví za odhodlání, které při prosazování tohoto závazku projevilo. Vítám také spolupráci ze strany zkušených mezinárodních orgánů, jako je Rada Evropy, které v zájmu lepší integrace Romů úzce spolupracují s místními a regionálními orgány po  celé Evropě.

Nyní je třeba dát slovům podobu činů. Rámec EU nemůže být úspěšný bez intenzivní a stálé podpory všech členských států. Budu se zájmem sledovat, jak jednotlivé vlády zamýšlejí dosáhnout lepší integrace Romů ve své zemi.“

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování zdůraznil význam bezprostředních kroků pro integraci Romů a uvedl: „Situace Romů v celé Evropě se zhoršila. To je důvodem, proč je naléhavě nutné, abychom od nadějí a plánů pokročili k praktickým opatřením, která skutečně něco konkrétního přinesou.

Podpora, kterou dnes vyjádřili čelní představitelé Evropské unie vůči rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace ukazuje, že pro Evropu je sociální a ekonomické vyloučení milionů Romů nepřijatelné. Vnitrostátní strategie, které jsou, doufám, ambiciózní a zároveň realistické, mohou být nyní zahájeny.“

Dodal: „Zástupci Romů mohou sehrát rozhodující úlohu při zajišťování, aby byly vhodné strategie integrace Romů účinně prováděny. K zajištění účinné realizace vnitrostátních strategií a toho, aby se finanční prostředky určené na integraci Romů skutečně dostaly k zamýšleným příjemcům, bude nezbytně nutné situaci sledovat.“

Souvislosti

Zhruba 10–12 milionů evropských Romů nadále čelí diskriminaci a vyloučení a jsou jim upírána práva, a pokud by talent této populace nebyl využit, připravily by se státy EU o potenciální vyšší zisky a produktivitu. Nezbytná lepší sociální a ekonomická integrace bude účinná pouze tehdy, pokud jí bude dosaženo pomocí koordinované akce na všech úrovních, jež se bude zabývat všemi příčinami vyčlenění.

Řada oblastí, kde by se romská integrace dala zlepšit – jako je vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení –, je především v regionální nebo vnitrostátní pravomoci. Evropská unie však hraje významnou roli při koordinaci činností členských států a pomoci prostřednictvím finančních nástrojů, včetně sociálních a strukturálních fondů, a podporuje toto úsilí vynakládané v ostatních orgánech, jako je Rada Evropy.

Dne 5. dubna 2011 předložila Komise Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů (IP11/400, MEMO/11/216). Tento rámec pomůže směrovat strategie jednotlivých členských států v romských otázkách a mobilizovat dostupné finanční prostředky na úrovni EU, jež by mohly být vynaloženy na podporu úsilí o integraci Romů. Tento rámec se zaměřuje na čtyři pilíře: dostupnost vzdělávání, pracovních míst, zdravotní péče a bydlení. Členské státy by měly stanovit individuální vnitrostátní cíle pro integraci Romů, které odpovídají velikosti jejich populace a současnému stavu jejich integračních politik.

Jak je uvedeno v rámci EU, budou členské státy muset předložit vnitrostátní strategie pro integraci Romů do konce roku 2011. Musí rovněž specifikovat, jak přispějí k dosažení celkových cílů pro integraci Romů na úrovni EU. Komise pak posoudí vnitrostátní strategie a na jaře roku 2012 o nich podá zprávu Radě a Evropskému parlamentu. Tento postup se bude opakovat každý rok, čímž se zahájí pravidelný přezkum pokroku dosaženého na vnitrostátní úrovni v rámci EU.

Evropská komise v létě 2010 veřejně zaujala stanovisko, že Romové jsou občané EU a jako takoví by měli plně požívat svých práv a plnit všechny své povinnosti v rámci práva EU (SPEECH/10/428 a MEMO/10/502).

Další informace

EU a Romové:

http://ec.europa.eu/roma

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=cs

Domovská stránka László Andora, komisaře EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar