Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Evropska komisija pozdravlja napredek makroregionalnih strategij

Bruselj, 24. junija 2011 – Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je danes pozdravil dva razvojna dogodka, ki sta dokaz napredka politike EU za makroregionalne strategije. Iz novega poročila o napredku izvajanja strategije EU za regijo Baltskega morja, ki je bila leta 2009 prva tovrstna strategija, izhaja, da so bili z njo doseženi pozitivni rezultati. Danes so voditelji držav in vlad potrdili tudi strategijo EU za Podonavje, ki jo je Komisija sprejela decembra lani. Približno 15 držav članic bo imelo koristi od teh novih sodelovalnih pristopov. Za uspeh obeh strategij pa je ključna politična zavzetost zainteresiranih strani na vseh ravneh.

Komisar Hahn je dejal: „Vesel sem, da je makroregionalni pristop v regiji Baltskega morja že obrodil prve sadove. Prvo poročilo o napredku kaže, da partnerji v regiji že izkoriščajo priložnosti za sodelovanje na drugačne načine, in to v korist prebivalcev regije.

Dodal je še: Veseli me, da je strategija EU za Podonavje zdaj uradno uvedena. Številni akterji se že pridno pripravljajo na njeno izvajanje. Zdaj lahko resnično začnejo uresničevati načrte.“

Obe strategiji temeljita na „makroregionalnem“ pristopu. Države se zbližujejo, ko skupaj določajo cilje, usklajujejo financiranje in sodelujejo pri reševanju skupnih problemov, kakršni so onesnaževanje rek, potreba po boljših prometnih povezavah ali varnejša oskrba z energijo.

Strategija EU za regijo Baltskega morja

Po uvedbi strategije EU za regijo Baltskega morja v letu 2009 (IP/09/893) je 8 držav članic s svojimi partnerji iz držav, ki niso članice EU, razvilo nove načine intenzivnejšega sodelovanja pri vprašanjih, kot so kakovost vode v Baltskem morju, potreba po spodbujanju inovacij v regiji in številni drugi problemi. Novo poročilo o napredku pripravlja pregled strategije, predviden za čas poljskega predsedovanja. Poročilo je nastalo po širokem posvetovanju vseh interesnih skupin in ocenjuje sedanje izvajanje.

Poročilo poudarja napredek, na primer:

 • dogovor „Baltic Deal“, ki spodbuja kmete po vsej regiji k zmanjšanju odtekanja hranil in s tem evtrofikacije,

 • Pregled prometa po Baltiku (Baltic Transport Outlook), ki na podlagi obsežnih analiz pretoka blaga in potnikov zagotavlja pomoč pri strukturiranem načrtovanju prometne infrastrukture v regiji,

 • vključevanje treh baltskih držav v evropski energetski trg, ki se dosega z načrtom povezovanja baltskega energetskega trga na podlagi makroregionalnih energetskih prednostnih nalog iz strategije,

 • forum BaltFish želi oblikovati nov, bolj regionalno usmerjen pristop k upravljanju ribištva.

Poročilo kaže, da strategija omogoča nove projekte in poganja obstoječe. Vendar strategija ni osredotočena zgolj na projekte; njen celostni pristop spodbuja boljši razvoj politik ter uskladitev financiranja in virov, kar pomeni boljše doseganje skupnih ciljev EU v skladu s strategijo Evropa 2020.

Poročilo priporoča:

 • redne razprave ministrov o strategiji na zasedanjih Sveta,

 • oblikovanje vmesnih ciljev za določitev prednostnih nalog v okviru dela strategije,

 • okrepitev prizadevanj za uskladitev strukturnih skladov in drugih virov financiranja s cilji strategije.

Strategija EU za Podonavje

Šest mesecev po tem, ko je Komisija decembra 2010 sprejela predlog strategije EU za Podonavje (IP/10/1687), jo je danes potrdil še Evropski svet. Zdaj se lahko začne izvajanje. Okoli 200 prednostnih ukrepov bo prispevalo k razvoju izjemnega gospodarskega potenciala območja in izboljšanju tamkajšnjih okoljskih razmer.

Strategija je osredotočena na štiri glavne stebre:

 • povezovanje Podonavja: izboljšanje mobilnosti, spodbujanje uporabe trajnostne energije ter pospeševanje kulture in turizma,

 • varstvo okolja v Podonavju: izboljšanje kakovosti vode, obvladovanje okoljskih tveganj in ohranjanje biotske raznovrstnosti,

 • krepitev blaginje v Podonavju: razvoj raziskovalnih zmogljivosti, izboljšanje izobraževanja in informacijskih tehnologij ter spodbujanje konkurenčnosti podjetij in vlaganja v usposabljanje,

 • krepitev Podonavja: pospeševanje institucionalne zmogljivosti in izboljšanje sodelovanja za preprečevanje organiziranega kriminala.

Kakor pri strategiji za regijo Baltskega morja, bo Komisija spremljala tudi napredek izvajanja te strategije ter konec leta 2012 objavila prvo poročilo.

Več informacij:

Poročilo o izvajanju strategije EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR) in nadaljnje analize so na voljo na spletišču EUSBSR:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

Strategija za Podonavje:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Ton Van Lierop (+32 22966565)

Marie-Pierre Jouglain (+32 22984449)


Side Bar