Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia salută progresul strategiilor macroregionale

Bruxelles, 24 iunie 2011 - Comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, a salutat astăzi două evoluții care demonstrează progresele realizate în politica UE pentru strategiile macroregionale. Rezultatele pozitive pe teren sunt evidențiate în noul raport intermediar privind punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, prima strategie de acest tip, lansată în 2009. Tot astăzi, șefii de stat și de guvern au aprobat Strategia UE pentru regiunea Dunării, adoptată de Comisie în luna decembrie a anului trecut. 15 state membre beneficiază de aceste noi forme de cooperare. Angajamentul politic al părților interesate la toate nivelurile este esențial pentru reușita ambelor strategii.

Comisarul Hahn a declarat: „Sunt încântat că în regiunea Mării Baltice putem deja constata că abordarea macroregională își arată roadele. Primul raport intermediar arată că partenerii din regiune profită deja de oportunitățile de a munci împreună în noi moduri, în beneficiul persoanelor care locuiesc în această regiune.”

El a adăugat: „Sunt încântat de faptul că Strategia UE pentru regiunea Dunării este lansată acum în mod oficial. Multe părți implicate lucrează deja din greu pentru pregătirea implementării strategiei. Acum vor putea începe cu adevărat să transforme aceste planuri în acțiuni”.

Ambele strategii sunt bazate pe o abordare macroregională. Aceasta reunește țări pentru a coopera în stabilirea de obiective, obținerea de finanțări și colaborarea pentru a face față provocărilor comune, cum ar fi poluarea maritimă sau fluvială, necesitatea unor mai bune legături de transport sau aprovizionarea mai sigură cu energie.

Strategia UE privind regiunea Mării Baltice

De la lansarea sa în 2009 (IP/09/893), cele opt state membre implicate în Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și partenerii lor din statele terțe au dezvoltat noi moduri de cooperare, mai aprofundată, pentru a aborda chestiuni precum calitatea apei din Marea Baltică, necesitatea de a promova inovarea în regiune și o mulțime de alte chestiuni. Noul raport intermediar pregătește o revizuire a strategiei prevăzute în cadrul președinției poloneze. Acesta este rezultatul unei largi consultări a tuturor părților interesate și oferă o evaluare a implementării actuale.

Raportul subliniază progrese cum ar fi:

 • Baltic Deal, care lucrează cu fermierii din întreaga regiune în vederea reducerii infiltrării de nutrienți și, prin urmare, a eutrofizării,

 • Baltic Transport Outlook, care oferă asistență structurată pentru planificare în ceea ce privește infrastructurile de transport din regiune, pe bază de analize complete ale fluxurilor de mărfuri și de călători,

 • Integrarea celor trei state baltice în piața europeană de energie. Aceasta este obținută prin planul de interconectare a piețelor energiei din zona baltică, bazat pe prioritățile energetice macroregionale identificate în strategie,

 • BaltFish Forum are ca obiectiv dezvoltarea unei noi abordări, la nivel regional, a gestionării pescuitului.

Raportul arată că strategia facilitează proiectele noi și oferă un nou impuls celor existente. Dar strategia nu este concentrată numai pe proiecte; abordarea sa integrată încurajează îmbunătățirea elaborării politicilor și alinierea finanțării și a resurselor, ceea ce conduce la o mai bună implementare a obiectivelor globale ale UE din cadrul Strategiei Europa 2020.

Raportul conține recomandări inclusiv:

 • Discutarea periodică a strategiei de către miniștri la reuniunile Consiliului

 • Stabilirea de obiective care să creeze priorități în aplicarea strategiei

 • Maximizarea eforturilor privind alinierea fondurilor structurale și a altor surse de finanțare cu obiectivele strategiei

Strategia UE pentru regiunea Dunării

Aprobarea de astăzi a strategiei UE pentru regiunea Dunării de către Consiliul European se face la șase luni după adoptarea propunerii de către Comisie în decembrie 2010 (IP/10/1687). De acum poate începe implementarea sa. 200 de acțiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potențialului economic al zonei și la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Strategia se axează pe patru piloni principali:

 • Conectarea regiunii Dunării: îmbunătățirea mobilității, încurajarea energiei durabile și promovarea culturii și a turismului,

 • Protecția mediului în regiunea Dunării: refacerea calității apei, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea biodiversității,

 • Asigurarea prosperității în regiunea Dunării: dezvoltarea capacității de cercetare, a educației și a tehnologiilor informației, sprijinirea competitivității întreprinderilor și investiții în competențele populației,

 • Consolidarea regiunii Dunării: ameliorarea capacității instituționale și îmbunătățirea cooperării în vederea combaterii crimei organizate.

De asemenea, Comisia va monitoriza progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestei strategii, ca și în cazul strategiei privind regiunea Mării Baltice, și va publica un prim raport la sfârșitul anului 2012.

Informații suplimentare:

„Raportul privind punerea în aplicare a strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBR)” și analize suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet EUSBR:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

Strategia pentru regiunea Dunării:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Persoane de contact:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar