Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

A Bizottság üdvözli a makroregionális stratégiák terén elért előrelépést

Brüsszel, 2011. június 24. – Johannes Hahn, regionális politikáért felelős európai biztos ma két olyan eredményt üdvözölt, melyek az EU makroregionális stratégiai politikája terén elért haladást jelzik. Az EU-nak a maga nemében első, a balti-tengeri régió fejlesztésére irányuló, 2009-ben indított stratégiájának végrehajtásával kapcsolatban elért haladásról szóló legújabb jelentésből nyilvánvalóvá válnak a pozitív gyakorlati eredmények. Szintén a mai napon az állam- és kormányfők jóváhagyták az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiáját, amelyet tavaly decemberben fogadott el a Bizottság. Ezen új, együttműködésen alapuló megközelítések hozzávetőleg 15 tagállam javát szolgálják. Mindkét stratégia sikeréhez létfontosságú az érdekelt felek politikai elkötelezettsége valamennyi szinten.

Hahn biztos a következőket mondta: „Örömmel tölt el, hogy a balti-tengeri régióban már most tapasztalhatjuk, hogy a makroregionális megközelítés meghozza gyümölcsét. Az elért haladásról szóló első jelentés arról tanúskodik, hogy a régióbeli partnerek már jelenleg is megragadják a lehetőségeket arra, hogy az új módszereket követve – az ott lakók javára – együttműködjenek.”

Azt is hozzátette: „Örömmel tölt el, hogy az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának hivatalos elfogadása is megtörtént. Már számos résztvevő végez megfeszített munkát a stratégia gyakorlati megvalósításának előkészítése érdekében. Most már nekifoghatnak a tervek megvalósításának”.

Mindkét stratégia makroregionális megközelítésen alapul. Ennek lényege abban rejlik, ahogyan a részt vevő országok együttműködnek a célok kitűzése, a finanszírozás összehangolása és az olyan közös kihívások megoldása érdekében végzett közös munka terén, mint a tenger vagy a folyók szennyezettsége, a jobb közlekedési kapcsolatok iránti igény vagy a biztosabb energiaellátás.

Az EU-nak a balti-tengeri régió fejlesztésére irányuló stratégiája

2009-es elindítása óta (IP/09/893) az EU-nak a balti-tengeri régió fejlesztésére irányuló stratégiájában érintett 8 tagállam, valamint az Unión kívüli partnereik a mélyreható együttműködés új módjait dolgozták ki a Balti-tenger vízminősége, a régióbeli innováció ösztönzésének szükségessége, valamint számos egyéb kérdés megoldása érdekében. Az elért haladásról szóló legújabb jelentés előkészíti a tervezett stratégiának a lengyel elnökség alatti felülvizsgálatát. A jelentés egy széles körű, az érintett felekkel folytatott konzultáció eredménye, és értékeli a jelenleg folyó végrehajtást.

A jelentés kiemeli az alábbi területeken elért eredményeket:

 • a Baltic Deal (a balti régió mezőgazdasági szövetségeit és tanácsadó szerveit segítő szervezet), amely együttműködik a régióbeli gazdálkodókkal a tápanyag-erózió és az ebből következő eutrofizáció csökkentése érdekében,

 • a balti régió közlekedési koncepciója, amely a régió közlekedési infrastruktúrájára vonatkozó strukturált tervezési támogatást nyújt az áru- és személyforgalom átfogó elemzése alapján,

 • a három balti állam integrálása az európai energiapiacba. Ezt a balti energiapiacok összekapcsolási terve valósítja meg a stratégia által meghatározott makroregionális energetikai prioritások alapján,

 • a balti-tengeri halászattal foglalkozó BaltFish Fórum célja a halászati gazdálkodás új, fokozottan regionális megközelítésének kidolgozása.

A jelentésből kiderül, hogy a stratégia megkönnyíti az új projektek létrehozását és lendületet ad a már meglévőknek. A stratégia azonban nem kizárólag projektekre összpontosít; integrált megközelítése ösztönzi a szakpolitikák jobb kidolgozását, valamint a finanszírozás és az erőforrások összehangolását, aminek eredményeként jobban meg lehet valósítani az EU-nak az Európa 2020 stratégia keretében meghatározott célkitűzéseit.

A jelentés többek között az alábbi ajánlásokat teszi:

 • a minisztereknek rendszeresen meg kell vitatniuk a stratégiával kapcsolatos kérdéseket a Tanács ülésein,

 • célokat kell kitűzni a stratégia keretében folyó munka prioritásainak megállapítása érdekében,

 • a lehető legnagyobb erőfeszítést kell tenni a strukturális alapoknak és egyéb finanszírozási forrásoknak a stratégia célkitűzéseivel való összehangolása érdekében.

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája

Hat hónappal az után, hogy a Bizottság 2010 decemberében elfogadta a javaslatot, az Európai Tanács a mai napon jóváhagyta az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiáját (IP/10/1687). Ezzel kezdetét veheti a megvalósítás. Hozzávetőleg 200 kiemelt fontosságú fellépés fog hozzájárulni a területben rejlő gazdasági lehetőségek továbbfejlesztéséhez és a környezeti feltételek javításához.

A stratégia négy alapvető pillérre épül:

 • a Duna régió összekapcsolása a többi régióval: a mobilitás fejlesztése, a fenntartható energiarendszerek ösztönzése, valamint a kultúra és az idegenforgalom előmozdítása,

 • környezetvédelem a Duna régióban: a vízminőség helyreállítása, a környezeti kockázatok kezelése és a biodiverzitás megőrzése,

 • jólétteremtés a Duna régióban (a kutatási kapacitás, az oktatás és az információs technológiák fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, valamint az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés),

 • a Duna régió megerősítése (az intézményrendszer kibővítése és az együttműködés erősítése a szervezett bűnözés leküzdése érdekében).

A Bizottság a balti-tengeri régió fejlesztésére irányuló stratégiához hasonlóan e stratégia megvalósulásának folyamatát is nyomon követi, és első jelentését 2012 végén fogja közzétenni.

További információk:

Az EU-nak a balti-tengeri régió fejlesztésére irányuló stratégiájának (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) végrehajtásáról szóló jelentés, valamint további elemzések megtalálhatók az EUSBSR weboldalán:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

A Duna-stratégia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar