Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA KOMISIJA – SPOROČILO ZA JAVNOST

Komisija krepi prizadevanja v boju proti goljufijam v zvezi s proračunom EU

Bruselj, 24. junija 2011 – Države članice so samo v letu 2009 poročale, da domnevne goljufije v zvezi s skladi EU obsegajo 280 milijonov EUR. Čeprav ta znesek predstavlja le 0,2 % skupnega proračuna EU, je Komisija odločena poostriti boj proti goljufijam. Zato je Komisija danes sprejela novo strategijo za boj proti goljufijam, ki bi prispevala k posodobitvi in modernizaciji politik v boju proti goljufijam. Strategija predlaga vrsto ukrepov za zagotovitev, da bo Komisija upravljala ali nadzirala sklade EU na vseh ravneh in v vseh sektorjih ter z najboljšimi možnimi instrumenti preprečevala in odkrivala goljufije v zvezi s proračunom EU. Zajela bo celotni „cikel boja proti goljufijam“, tj. od preprečevanja in odkrivanja goljufij na zgodnji stopnji do preiskav, kazni in izterjave nepravilno porabljenih sredstev, ter tudi prihodke in odhodke iz proračuna EU, vključno z delom proračuna, ki ga delno upravljajo države članice EU. Strategijo spremlja Akcijski načrt EU za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni meji EU.

Evropski komisar za boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je dejal: „Evropskim davkoplačevalcem smo dolžni zagotoviti čim več iz proračuna EU. Zato moramo biti zgled z zagotavljanjem, da denar EU doseže prave upravičence in je porabljen za predvidene namene. Strategija za boj proti goljufijam je ključni element za povečanje učinkovitost porabe proračunskih sredstev od začetka cikla do upravičencev skladov EU. Prvi rezultat tega novega pristopa je akcijski načrt za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni meji EU. Države članice in EU zaradi nezakonite trgovine s cigaretami vsako leto izgubijo na milijarde evrov zaradi neplačanih carin in davkov. Sprejeti moramo vse možne ukrepe za zaustavitev te nezakonite dejavnosti.“

Ozadje

Glavne značilnosti:

Komisija danes predlaga posebne strategije, ki bodo zajele delo projektnih referentov, finančnikov in revizorjev Komisije, zadolženih za sklade EU, kot so Strukturni skladi in Evropski sklad za ribištvo.

Zaradi novih informacijskih orodij, ki bodo izboljšala revizorske in nadzorne zmožnosti Komisije ter se lahko razširijo na druge storitve, bo sprejet bolj sistematičen pristop v boju proti goljufijam v zvezi s proračunom EU.

Komisija predlaga tudi krepitev vloge Evropskega urada za boj proti goljufijam pri sodelovanju s službami Komisije v primerih suma goljufije v zvezi s proračunom EU. Komisija je v predlogu navedla, da bo povečala učinkovitost sporočanja kazni za kršitelje ali upravičence nepravilno porabljenih sredstev iz skladov EU.

Prvi rezultat strategije za boj proti goljufijam na regionalni ravni je akcijski načrt za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni meji EU, ki bo predstavljen danes. Načrt predlaga ciljne ukrepe od krepitve zmožnosti na obeh straneh meje, oblikovanje usposobljenih mobilnih enot in dobave nove opreme za mejne organe (instrumenti za avtomatično prepoznavanje, čitalci, oprema za nočno opazovanje itd.) do pregleda trenutne uporabe carinskih kazni po vsej EU in krepitve mednarodnega sodelovanja, zlasti z vzhodnimi sosedi EU. Države članice in EU zaradi tihotapljenja cigaret in alkohola vsako leto izgubijo več kot 10 milijard evrov zaradi neplačanih carin in davkov.

Pričakuje se, da bodo ukrepi, predlagani danes v okviru strategije za boj proti goljufijam, začeli veljati nekje do leta 2014.

Strategija za boj proti goljufijam je del celostnega pristopa v boju proti goljufijam in korupciji ter dopolnjuje nedavne pobude, ki jih je objavila Komisija, kot so reforma Evropskega urada za boj proti goljufijam, (IP/11/321, MEMO/11/176), Sporočilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije s kazenskim pravom in upravnimi preiskavami (IP/11/644 in MEMO/11/343) ter Sporočilo o boju proti korupciji v EU (IP/11/678 in http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/644&format=HTML&aged=0&language=sl&guiLanguage=enMEMO/11/376). V strategiji je bilo tudi poudarjeno, da je treba v različne politike EU vključiti ustrezne ukrepe za boj proti goljufijam, kar je bilo upoštevano pri pripravi novega večletnega finančnega okvira, ki bo predstavljen naslednji teden.

Za več informacij glej:

MEMO/11/454

Sporočilo o strategiji za boj proti goljufijam

Akcijski načrt za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni meji, ki ga je Komisija predstavila danes.

Domača spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar