Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie intensiveert aanpak van fraude met EU-begroting

Brussel, 24 juni - Alleen al in 2009 maakten de lidstaten melding van 280 miljoen euro aan vermoedelijke fraudezaken met EU-fondsen. Hoewel het gaat om minder dan 0,2 % van de totale EU-begroting, is de Commissie vast van plan haar strijd tegen fraude te intensiveren. Daarom lanceert de Commissie vandaag een fraudebestrijdingsstrategie, die tot doel heeft het fraudebestrijdingsbeleid te actualiseren en te moderniseren. De strategie bestaat uit een reeks maatregelen om ervoor te zorgen dat de Commissie met de meest geschikte middelen de EU-fondsen kan beheren en controleren, op alle niveaus en in alle sectoren. Dit om fraude met de EU-begroting te voorkomen en op te sporen. Deze nieuwe strategie bestrijkt de gehele "fraudebestrijdingsketen", dat wil zeggen van het voorkomen en opsporen van fraude in een vroeg stadium tot het controleren, bestraffen en terugvorderen van onterecht ontvangen fondsen. Ook de inkomsten en de uitgaven van de EU-begroting vallen eronder, inclusief de middelen die gedeeltelijk worden beheerd door de EU-lidstaten. Bij de strategie van vandaag is een EU-actieplan gevoegd tegen de smokkel van sigaretten en alcohol langs de oostgrens van de EU.

Algirdas Šemeta, als Commissaris verantwoordelijk voor fraudebestrijding, verklaarde: “Wij zijn het de belastingbetalers in de EU verplicht om zoveel mogelijk uit de EU-begroting te halen. Daarom moeten wij het goede voorbeeld geven door te verzekeren dat EU-geld bij de juiste begunstigden terechtkomt en dat het wordt gebruikt waar het voor bedoeld is. De fraudebestrijdingsstrategie is een essentieel onderdeel om de begrotingsefficiëntie verder te verbeteren, vanaf het allereerste begin van de keten tot aan de begunstigden van de EU-fondsen. Het actieplan tegen de smokkel van sigaretten en alcohol langs de oostgrens van de EU is een eerste resultaat van deze nieuwe aanpak. De lidstaten en de EU verliezen jaarlijks miljarden euro´s aan belasting- en douane-inkomsten door de illegale handel in sigaretten. We moeten alle mogelijke maatregelen nemen om een eind te maken aan deze illegale activiteit, die ons handenvol geld kost."

Achtergrond

Belangrijkste kenmerken

Het specifieke beleid dat de Commissie vandaag voorstelt, zal betrekking hebben op het werk van projectleiders, financiële medewerkers en auditors van de Commissie die zich bezighouden met EU-fondsen, zoals de structuurfondsen en het Europees Visserijfonds.

Dankzij nieuwe IT-middelen die de controle- en toezichtcapaciteit van de Commissie verbeteren, kan de strijd tegen fraude met de EU-begroting systematischer worden aangepakt en breder worden opgezet dan nu het geval is.

De Commissie stelt verder voor om de ondersteunende rol die het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) nu al speelt, te versterken als het gaat om bijstand in fraudezaken met EU-middelen. De Commissie heeft, samen met dit voorstel, besloten om de berichtgeving te intensiveren over het bestraffen van fraudeurs of onterecht begunstigden van EU-fondsen.

Regionaal gezien is het eerste product van het fraudebestrijdingsbeleid het vandaag gepresenteerde actieplan tegen de smokkel van sigaretten en alcohol langs de oostgrens van de EU. Er worden doelgerichte acties in voorgesteld. Dit varieert van het opvoeren van de capaciteiten aan beide zijden van de grens, het inzetten van getrainde mobiele eenheden en het opzetten van nieuwe apparatuur langs de grens (automatische herkenningsmiddelen, scanners, nachtzichtapparatuur, enz.) tot een herziening van de manier waarop douanesancties op dit moment worden opgelegd overal in de EU, en tot intensivering van de internationale samenwerking, in het bijzonder met de oostelijke buren van de EU. De lidstaten en de EU verliezen jaarlijks meer dan tien miljard euro aan belasting- en douane-inkomsten door de smokkel van sigaretten en alcohol.

De vandaag voorgestelde maatregelen, als onderdeel van het fraudebestrijdingsbeleid, zullen naar verwachting tussen nu en 2014 in werking treden.

De fraudebestrijdingsstrategie past in een bredere aanpak om fraude en corruptie aan te pakken. Ze vormt een aanvulling op recente initiatieven van de Commissie zoals de hervorming van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF IP/11/321, MEMO/11/176), de mededeling over de bescherming van de financiële belangen van de EU via het strafrecht en door administratieve onderzoeken (IP/11/644, MEMO/11/343) en de mededeling over de bestrijding van corruptie in de EU (IP/11/678, MEMO/11/376). De strategie benadrukt ook de noodzaak, zoals is gebleken bij de opstelling van het nieuwe financiële meerjarenkader dat volgende week zal worden gepresenteerd, om passende fraudebestrijdingsmaatregelen in te bedden in de verschillende EU-beleidsterreinen.

Voor meer informatie:

MEMO/11/454

Mededeling fraudebestrijdingsstrategie

Vandaag gepresenteerd actieplan van de Commissie om smokkel van sigaretten en alcohol langs de oostgrens van de EU te bestrijden.

Homepage van Commissaris Algirdas Šemeta, Commissaris op het gebied van belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar