Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija pastiprina cīņu pret ES budžeta līdzekļu izkrāpšanu

Briselē, 24. jūnijā — Dalībvalstis tikai 2009. gadā vien ziņojušas par gadījumiem, kad ir aizdomas par ES finanšu līdzekļu izkrāpšanu, kopumā 280 miljonu eiro apmērā. Lai gan tas ir mazāk nekā 0,2 % no ES kopējā budžeta, Komisija ir apņēmības pilna pastiprināt cīņu pret krāpniecību. Tādā nolūkā Komisija šodien pieņēmusi jaunu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, ar kuras palīdzību tiek atjaunināta un modernizēta krāpšanas apkarošanas politika. Šajā stratēģijā ierosināts pasākumu kopums, ar ko nodrošina, ka Komisija visos līmeņos un visos sektoros pārvaldīs vai uzraudzīs ES līdzekļus ar vislabākajiem pieejamajiem līdzekļiem, kuri dod iespēju novērst un atklāt ES budžeta līdzekļu izkrāpšanu. Šī jaunā stratēģija aptvers visu krāpšanas apkarošanas ciklu no krāpšanas novēršanas un atklāšanas agrīnā posmā līdz izmeklēšanai, sankcijām un ļaunprātīgi izmantoto līdzekļu atgūšanai. Stratēģija attieksies gan uz ES budžeta ieņēmumu, gan izdevumu daļu, tostarp uz budžetu, ko daļēji pārvalda ES dalībvalstis. Līdztekus stratēģijai šodien pieņemts arī ES rīcības plāns cigarešu un alkoholisko dzērienu kontrabandas apkarošanai uz ES austrumu robežas.

Par krāpšanas apkarošanas jautājumiem atbildīgais ES komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: "Mūsu pienākums pret ES nodokļu maksātājiem ir pēc iespējas labāk izmantot ES budžetu. Tāpēc mums jārāda piemērs, nodrošinot, ka ES nauda nonāk īstajās rokās un tiek izlietota nolūkiem, kam tā paredzēta. Krāpšanas apkarošanas stratēģija ir galvenais elements budžeta efektivitātes turpmākā uzlabošanā no līdzekļu plūsmas pirmsākuma līdz ES līdzekļu saņēmējiem. Pirmais šīs jaunās pieejas rezultāts ir rīcības plāns cigarešu un alkoholisko dzērienu kontrabandas apkarošanai uz ES austrumu robežas. Nelikumīgas cigarešu tirdzniecības dēļ dalībvalstis un ES ik gadu zaudē miljardus eiro nodokļu un muitas ieņēmumu. Mums jādara viss, lai apturētu šo nelikumīgo rīcību, kura mums tik dārgi izmaksā."

Pamatinformācija

Galvenās iezīmes

Komisijas šodien ierosinātā konkrētā stratēģija būs satvars Komisijas projektu koordinatoru, finanšu personāla un revidentu darbam, rīkojoties ar ES līdzekļiem, piemēram, no struktūrfondiem vai Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Izmantojot jaunus IT rīkus Komisijas revīzijas un kontroles spējas uzlabošanai, cīņa pret ES budžeta līdzekļu izkrāpšanu kļūs sistemātiskāka, un ar to varēs nodarboties plašāks personu loks nekā pašreizējie dienesti.

Komisija arī ierosina pastiprināt Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) nozīmīgumu, paplašinot palīdzību, ko tas jau sniedz Komisijas dienestiem gadījumos, kad notikusi ES budžeta līdzekļu izkrāpšana. Ar šo priekšlikumu Komisija arī ir nolēmusi uzlabot saziņu par krāpniekiem piemērotajām sankcijām vai ļaunprātīgi izmantoto ES līdzekļu saņēmējiem.

Reģionālā skatījumā pirmais krāpšanas apkarošanas stratēģijas rezultāts ir šodien klajā laistais rīcības plāns cigarešu un alkoholisko dzērienu kontrabandas apkarošanai uz ES austrumu robežas. Tajā ierosinātas mērķtiecīgas darbības — sākot no kontroles spēju uzlabošanas abās robežas pusēs, apmācītu mobilo vienību un jauna aprīkojuma (automatizētas atpazīšanas rīki, skeneri, nakts redzamības aprīkojums u.c.) izvietošanas gar robežu un līdz nepieciešamībai pārskatīt veidu, kādā muitas sankcijas šobrīd tiek piemērotas visā ES, un uzlabot starptautisko sadarbību, it sevišķi ar ES austrumu kaimiņvalstīm. Cigarešu un alkoholisko dzērienu kontrabandas dēļ dalībvalstis un ES ik gadu zaudē vairāk nekā 10 miljardus eiro nodokļu un muitas ieņēmumu.

Šodien ierosinātie pasākumi ir daļa no krāpšanas apkarošanas stratēģijas, un gaidāms, ka tie stāsies spēkā laikā līdz 2014. gadam.

Krāpšanas apkarošanas stratēģija ir daļa no visaptverošas pieejas cīņā ar krāpšanu un korupciju un papildina Komisijas nesen uzsāktās iniciatīvas, piemēram, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) reformu (IP/11/321, MEMO/11/176), paziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību ar krimināltiesībām un administratīvu izmeklēšanu (IP/11/644, MEMO/11/343) un paziņojumu par korupcijas apkarošanu ES (IP/11/678, MEMO/11/376). Stratēģija arī atbalsta nepieciešamību dažādos ES politikas virzienos iekļaut atbilstīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, kas tika apzināta, sagatavojot jauno daudzgadu finanšu shēmu, kura tiks iesniegta nākamnedēļ.

Sīkāka informācija

MEMO/11/454

Paziņojums par krāpšanas apkarošanas stratēģiju

Šodien klajā laistais Komisijas rīcības plāns cigarešu un alkoholisko dzērienu kontrabandas apkarošanai uz ES austrumu robežas

ES nodokļu un muitas savienības, krāpšanas apkarošanas un revīzijas komisāra Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersonas

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar