Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Komisija stiprina kovos su sukčiavimu, susijusiu su ES biudžetu, veiksmus

Briuselis, birželio 24 d. Vien 2009 m. valstybės narės pranešė apie įtariamo sukčiavimo atvejus dėl 280 mln. EUR ES lėšų. Nors ši suma sudaro mažiau nei 0,2 proc. viso ES biudžeto, Komisija pasiryžusi dar labiau sustiprinti kovą su sukčiavimu. Todėl šiandien ji priėmė naują Kovos su sukčiavimu strategiją, kad atnaujintų ir modernizuotų savo kovos su sukčiavimu politiką. Strategijoje siūlomos priemonės užtikrinti, kad Komisija valdytų ar prižiūrėtų ES lėšas visais lygiais ir visuose sektoriuose, taikydama geriausias turimas su ES biudžetu susijusio sukčiavimo prevencijos ir nustatymo priemones. Naujoji strategija apims visą kovos su sukčiavimu ciklą, t. y. nuo sukčiavimo prevencijos ir nustatymo ankstyvame etape iki tyrimų, sankcijų ir netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimo. Ji taip pat apims ES biudžeto įplaukas ir išlaidas, įskaitant lėšas, kurias iš dalies valdo ES valstybės narės. Kartu su strategija šiandien priimtas ES kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planas.

Už kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ES mokesčių mokėtojams esame įsipareigoję kuo geriau panaudoti ES biudžetą. Tad turime parodyti pavyzdį ir užtikrinti, kad ES pinigai pasiektų reikiamus gavėjus ir būtų išleisti tam, kam buvo planuoti. Kovos su sukčiavimu strategija yra svarbiausia priemonė dar labiau pagerinti biudžeto lėšų panaudojimo veiksmingumą visose grandinės dalyse nuo pradžios iki pabaigos, t. y. iki ES lėšų gavėjų. Pirmas naujojo metodo rezultatas – Kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planas. Valstybės narės ir ES dėl neteisėtos prekybos cigaretėmis kasmet praranda milijardus eurų mokestinių ir muitų pajamų. Turime imtis visų priemonių, kad sustabdytume šią mums brangiai kainuojančią neteisėtą veiklą.“

Pagrindiniai faktai

Svarbiausi aspektai

Komisijos šiandien siūlomos konkrečios strategijos bus sukurtos taip, kad apimtų ES lėšas, pvz., struktūrinius fondus arba Europos žuvininkystės fondus, prižiūrinčių projektus administruojančių pareigūnų, finansų pareigūnų ir auditorių veiklą.

Bus sukurtas sistemingesnis kovos su sukčiavimu, susijusiu su ES biudžetu, metodas, taikant naujas IT priemones, kuriomis bus pagerinti Komisijos audito ir kontrolės gebėjimai. Šį metodą galėtų pradėti taikyti ir kitos tarnybos.

Komisija taip pat siūlo sustiprinti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vaidmenį, sustiprinant jos jau teikiamą paramą Komisijos tarnyboms, kai jos susiduria su sukčiavimo, susijusio su ES biudžetu, atvejais. Šiame pasiūlyme Komisija taip pat nutarė aktyviau informuoti apie baudas, skiriamas sukčiaujantiesiems arba netinkamai panaudotų ES lėšų gavėjams.

Pirmas Kovos su sukčiavimu strategijos rezultatas regioniniu lygiu – šiandien pateiktas Kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planas. Jame siūlomi tiksliniai veiksmai, kaip antai: sustiprinti pajėgumai abiejose sienos pusėse, parengti mobilieji daliniai ir nauja įranga pasienyje (automatinės atpažinimo priemonės, skeneriai, naktinio matymo įranga ir pan.) ir poreikis persvarstyti, kaip šiuo metu visoje ES taikomos muitinės sankcijos, ir stiprinti tarptautinį bendravimą, ypač su rytinėmis ES kaimynėmis. Kasmet valstybės narės ir ES dėl cigarečių ir alkoholio kontrabandos praranda daugiau kaip 10 mlrd. EUR muitų ir mokestinių pajamų.

Tikimasi, kad šiandien pasiūlytos priemonės, kurios yra Kovos su sukčiavimu strategijos dalis, įsigalios iki 2014 m.

Kovos su sukčiavimu strategija atitinka visapusišką požiūrį į kovą su sukčiavimu ir korupcija ir papildo Komisijos neseniai pradėtas iniciatyvas, kaip antai Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) reforma (IP/11/321, MEMO/11/176), Komunikatas dėl ES finansinių interesų apsaugos taikant baudžiamosios teisės normas ir atliekant administracinius tyrimus (IP/11/644 ir MEMO/11/343) ir Komunikatas dėl kovos su korupcija ES (IP/11/678 ir MEMO/11/376). Be to, strategija dar labiau pabrėžiamas poreikis, nustatytas rengiant naują daugiametę finansinę programą (ji bus paskelbta kitą savaitę), į skirtingų ES sričių politiką įtraukti tinkamas kovos su sukčiavimu priemones.

Daugiau informacijos:

MEMO/11/454

Komunikatas dėl Kovos su sukčiavimu strategijos

Komisijos šiandien pateiktas Kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planas

Už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar